136. Levél – Április II. Áprilisi ünnepnapok 

Finnországi levél hazámból Finnországból szülöhazámba, Magyarországra.

136. Levél – Április II. Áprilisi ünnepnapok – 2015 április 24.

Kedves Olvasók!
Mivel már április végén járunk egy pár szó ennek a hónapnak a finn nevéröl és a finnországi, áprilisi ünnepnapokról.

Huhtikuu/ Április
Több mint valószínü, hogy ez a név összefügg a tavaszi, mezö- és erdögazdasági munkákkal. Ilyenkor kellett régen az erdöirtást megkezdeni az országszerte még havas erdökben.
Huhta= irtás-t jelent.
A munkát azért kezdték meg ilyen korán, mert ilyentájt a hideg éghajlat miatt a fákban még nem indult meg a nedv áramlása, ilyenkor a kidöntött nagy fatörzsek gyorsabban száradtak meg.
Az idöjárast illetöen huhtikuu a tavasz kezdetét is jelentette Finnországban. A tavaszt az jelenti, hogy a nappali középhömérséklet 0 C fok fölé megy fel. Ez a termikus tavasznak nevezett idöpont az ország különbözö részeiben változó, Helsinkiben április 4 táján kezdödik a tavasz, míg az ország északibb részein pl. Rovaniemiben ez az idöpont április 22 környékén van, Inariban pedig május elsö napjaiban kezdödik a termikus tavasz.
A túl meleg áprilist a régiek nem szerették, erröl több mondás is létezik, pl: “Jos hatutta päin huhtikuussa halkoja hakataan, niin turkin päällä toukoja tehdään “ szabadon fordítva: Ha sapka nélkül vágjuk a fát áprilisban, májusban bundában vetünk.

Àprilisi ünnepnapok
Áprilisban két zászlós ünnepnapot ismer a finn naptár, ezek április 9 és április 27.
Mikael Agricola napja, április 9.
Ki volt Mikael Agricola?
Röviden összefoglalva : ö volt a finn írott nyelv és egyben a finn nyelvü irodalom szülöatyja.
Mikael Agricola( 1510 – 1557) Turku püspöke bibliafordításával megalapozta az irodalmi, írott finn nyelvet. Könyvfordításainak köszönhetjük az elsö nyomtatott formában megjelent, finn nyelvü könyveket, melyeket nagyrészt a saját költségén adott ki. Mikael Agricola a reformáció két fö vezetöjének Martin Luther-nek és Erasmus Rotterdam-nak volt a tanítványa.
Sajnos egyetlen korabeli kép nem maradt róla, az alábbi, fantázia szült képet Finnország egyik legnagyobb festöje, Albert Edelfelt rajzolta róla :

250px-Mikael_Agricola_by_Albert_Edelfelt

Ugyancsak viszonylag keveset tudunk a családjáról, édesanyja neve sem ismert. Pernaja járás Torsby helységében született, három névszerint ismeretlen leánytestvére volt. Elsö tanítója a helybeli pap, megpróbálta rábeszélni a szüleit, hogy a tehetséges fiút taníttassák – akkoriban a tanulás csak kiválasztottak elöjoga volt és olyan férfiak támogatását igényelték a tanulnivágyók, akik maguk is tanult emberek voltak. Így került Mikael Viipuriba, az ottani latiniskolába. Ott vette fel Mikael Olavinpoika/Olavi fia családnevének az édesapja foglalkozására utaló latin nevet: földmüves- agricola.
A feltevések szerint Agricola anyanyelve svéd volt, hiszen születésének helye svéd nyelvü környék volt akkoriban. Feltehetö azonban, hogy már kisgyerek korában megtanult finnül is, erre azok a kifejezések utalnak az ö szövegeiben, melyek jellemzöek a Pernaja körüli tájnyelvre.
A finn és svéd nyelveken kívül Agricola jól bírta a német és latin nyelvet.
Nyolc évi intenzív tanulás után, 18 éves korában Agricola Turku püspöke, Martti Skytte titkára lett.
Akkoriban már fújtak a reformáció szelei és Agricola ennek központi alakja volt. Németországban, Wittenbergben 1536 -1539 között tanult, emlékét a wittenbergi egyetem falán emléktábla örzi.

250px-Mikael_Agricola_Wittenberg

Az 1530-as évek elején avatták pappá. Ezután a turkui katedrális-iskola rektoraként dolgozott egészen 1548-ig.
Agricola vaolt az elsö az olyan papok között, akik a reformáció szellemében házasságot köthettek és ö 1550-ben vette feleségül Birgitta Olavintytär-t. Ugyanebben az évben meghalt Turku püspöke Skytte és Agricola látta el a püspöki teendöket 1554-ig, amikor a király Gustav Vasa hivatalosan is püspökké nevezte ki. Résztvett az oroszokkal folytatott béketárgyalásokon 1557-ben és Moszkvából lovaskocsival hazafelé jövet egy begtegségrohamban halt meg Viipuriban. Több mint valószínü, hogy az ottani, régi katedrálisban temették el, sírjának pontosabb helye ismeretlen.

A reformáció legjelentösebb újításai közé tartozik a Biblia és más latin nyelvü egyházi szövegek lefordítása a nép nyelvére. Luther tanításának szellemében az istentiszteletek nyelvét a nép minden tagja részére érthetövé kellett tenni. Ebböl lett Mikael Agricola életmüve. Az Újtestamentum fordítása az eredeti görög szöveg és Luther német fordításának alapján történt és 1548-ban “Se Wsi testamenti” Az Új testamentum néven jelent meg.

250px-Se_Usi_Testamenti

A teljes Biblia fordítása pénzügyi akadályokba ütközött, de ettöl eltekintve több rész jelent meg az Ótestamentumból . Agricola munkáját dícsérik a templomi szertartások leírása is. A munka célja nemcsak a mindenki számára hozzáférhetö szöveg, hanem az olvasásra való tanítás is volt.
Mint másokkal is elöfordult, Agricola-val is megtörtént, hogy kortársai nem értették meg, söt lenézték munkáját. Ez érzödik az 1544-ben megjelent Rukouskirja/Imakönyv-ben ahol ezt olvashatjuk:
”Älä polje kirjaa kuin sika, vaikka siinä on jokunen vika.” azaz szabadon fordítva: Ne rugdosd a könyvet mintha disznó lenne még akkor sem, ha hibát találsz benne.

Mikael Agricola nagyságát és jelentöségét halála után többszáz évvel ismerték fel, a finn nacionalizmus erösödésének idején. A nevével fémjelzett ünnepi év 2007 volt, halála után 450 évvel. Halálának napja, április 9 zászlós ünnepnap és egyúttal a finn nyelv ünnepnapja.
Nevéröl Pernaja Torsby helységén kívül az ország több városában neveztek el utcát, ezek Helsinki, Turku és Lohja. Az ö nevét viseli egy helsinki evangelikus egyházközség és egy templom, az Agricola kirkko.

225px-Helsinki_Mikael_Agricola_church

A vörös, téglából épült templom 97 m magas, Lars Sonck építész tervezte. Tornyának 30 m hosszú csúcsát le lehet venni, elfér a toronyban. Ez megtörtént a téli- és folytatólagos háborúk idején azzal a céllal, hogy a magasra nyúló csúcs ne legyen könnyü támaszpontja az ellenség bombázóinak.
Agricolát számos szobrász örökítette meg, ezek között vannak Finnország legismertebb szobrászai: Ville Vallgren, Carl Eneas Sjöstrand és Emil Wickström. Oskari Jauhiainen Agricola szobrát 1952 óta láthatjuk a turkui katedrális fala mellett.

Oskarii Jauhiaisen Agricolan patsas

A Suomen pipliaseura/Finn bibliatársaság 2014-ben cukrászversenyt rendezett Agricola-ról elnevezett sütemény receptjére.
Ezzel a kedves Olvasó a budapesti finn nagykövetség internetes oldalán ismerkedhet itt:
http://www.finland.hu/public/default.aspx?contentid=324374&nodeid=39291&culture=hu-HU

olvasásának folytatása

135. levél – Április I. Húsvét után 

Finnországi levél hazámból Finnországból szülöhazámba, Magyarországra.

135. levél – Április I. Húsvét után – 2015. április 13

Kedves Olvasók!
Elözö levelemben megígértem a húsvéti témakör folytatását, így most ismét húsvéttal foglalkozunk.
Húsvétkor kissé elcsendesül Finnország, Nagypéntek a csend ünnepe, pirosbetüs egyházi ünnep, munkaszüneti nap. Az üzletek nincsenek nyitva, a tömegközlekedés ünnepi menetrend szerint zajlik. Mivel Húsvét héfö is ünnepnap, ezen a hosszú hétvégén sokan elutaznak egy kis szabadságra.
Húsvét azonban nem mindenütt csendes ünnep, a Lappföldön ilyenkor zajlik az élet. A napok már hosszabbak, sokszor ragyogó napsütésben élvezhetik a sielök a remek állapotban lévö lesiklópályákat, a sifutók a géppel elökészitett/ kitaposott nyomokat. Finnországban gyakorlatilag mindenki tud sielni, ez hagyományosan sífutást jelent. A gyerekeknek a finn Mikulás/Joulupukki kb. két-három éves korukban hozza az elsö sílécet és már óvodáskorukban megtanulnak sielni.

Hiihto päiväkodissa

A fenti képen a Päiväkoti Peiponpesä/ Pinty fészke nevü óvoda gyerekei gyakorolják a sielést az óvoda udvarán.

Visszatérve azonban a húsvéthoz, a húsvéti szimbólumok közül elsösorban a
Húsvéti tojásról kell egy pár szót ejteni.
A tojás az élet szimbóluma, a termékenységet és növekvést rejti magában. Már a régi szkita sirokban is találtak különbözö tojásokat, agyagból, márványból . Az etruszk sirokban díszített madártojásokat leltek az archeológusok.
Az embereket minden idökben érdekelte az ”östojás“, vajon mi volt elöbb a tyúk vagy esetleg a tojás?
A tojással mint az élet forrásával találkozunk a Kalevala elsö énekében is, Rácz István fordításában így:
”Tojáshéj alsó feléböl idelent az anyaföld lett,
tojáshéj felsö feléböl magos mennybolt lett odafent,
sárgájábol a tojásnak sziporkázó nap született,
fehérjéböl a tojásnak halavány hold keletkezett,
tojás tarka foltjaiból csupa csillag lett az égen,
tojás fekete foltjából felleg lett a levegöben .”

A keresztény egyházban is találkozunk a tojás szimbolikus jelentöségével.
A tojás héja Jézus sírját jelképezi, a feltört tojásból kikelö új élet az új kezdetet, a feltámadást jelenti.A monda szerint Mária Magdaléna adott elöször tojást ajándékba Tiberius császárnak, elmondva neki Jézus feltámadásának hírét. A pirosra festett tojás színét kapcsolatba hozták Jézusnak a kereszten folyt vérével.
Idövel a húsvéti tojásból az öröm és a köszönet, a feltámadáson át az új élet szimbóluma lett.

Húsvéti tojás az orosz cári udvarban
Erröl azért nagyon érdemes tudni, mivel ennek a témának rendkivül érdekes finn vonatkozása is van. Ez egy ékszerész Alma Pihl nevéhez füzödik, róla alább egy kicsit többet.
Az orosz cári udvar részére készített ékszertojások hire legendás. A manapság mesés értékü tojások egy ékszerész, nevezetesen
Peter Carl Fabergé mühelyéhez füzödnek.
Az ékszerész francia családneve elárulja a család francia gyökereit, ez a család a hugenottákhoz tartozott és a franciaországi reformátusok üldözése miatt menekülésre kényszerült. Feltevések szerint 1545 és 1787 között kb. 160 000 ember menekült Franciaországból más államokba.
Carl Fabergé Szt.Péterváron született 1846-ban édesapja Gustav Fabergé ékszerész volt, édesanyja dán születésü Charlotte Jungstedt. A család 1860- ban Drezdába költözött, Carl ott tanult ékszerésznek. Családja 1864-ben visszaköltözött Szt.Pétervárra, Carl Fabergé édesapja mühelyét 24 évesen 1870-ben vette át. Vele dolgozott öccse Agathon is valamint 1881-ben bekövetkekezett haláláig az a mester is – Hiskias Pendin (Pönttinen) – is aki az ö elsö tanítója volt.
A Fabergé testvérek: Carl és Agathon 1882-ben részt vettek a Moszkvában rendezett nagy pánszláv kiállításon, aranyérmet nyerve ott. Két évvel késöbb III. Alexander cár udvari ékszerésze lett Carl Fabergé és 1884-ben készítette az elsö ajándéktojást Maria Fjodorovna cárnö részére.

Mivel Oroszországban szokás volt húsvétkor tojást ajándékozni, ezután Fabergé mühelye minden évben készített ilyen ajándékot , 1885 és 1917 között a mühelyben 69 díszes húsvéti tojást készítettek. Ezek közül ötven került a cári udvarba.
Fabergé mühelye szállított a svéd királyi udvarba is különbözö dísztárgyakat.
Az 1900-ban Párizsban tartott világkiállításon Fabergé képviselte Oroszországot- nevével jelzett mühelyekben Moszkvában, Kievben, Odesszában és Londonban összesen ötszázan! dolgoztak. Az adatok szerint Fabergé mühelyeiben 1882-1917 között 150 000 tárgyat készítettek az ezekben dolgozó elörangú ékszerészek.
Az orosz forradalommal vége lett Fabergé oroszországi mühelyeinek, Carl Fabegé az utolsó diplomatákat szállító vonattal menekült el a Szovjetunióból. Svájcban halt meg a laussannei Bellevue szállodában 80 évesen 1920-ban.

Finn ékszerészek Fabergé mühelyében
A Szt.Péterváron Fabergé-nél dolgozó finn ékszerészekröl Ulla Tillander- Godenhielm 2011-ben megjelent könyve – Fabergén suomalaiset mestarit/Fabergé finn mesterei címmel a Tammi kiadó gondozásában – ír finnül a legrészletesebben. Több finn ilyen ékszerészröl is tudunk, közöttük Hiskias Pöntinen, Henrik Wigström és Anna Pihl a Fabergé mühely egyetlen nöi tervezöje.
A cári udvar részére készített húsvéti tojások közül kettö
Alma Theresia Pihl munkája.

pietari_almapihl

Élete regénybe illö. Moszkvában született 1888-ban – édesapja Oscar Phil ékszerész volt – és 88 éves korában Helsinkiben halt meg 1976-ban. Alma Pihl pályafutása csak 10 évvel a halála után lett ismert, mivel titkolta mivoltát.
Születésének 120. évfordulója évében 2008-ban dokumentum-filmet mutatott be a finn televizió MTV 3.csatornáján Alma Pihl életéröl. A filmet Ilona Arosalo rendezte.

Az egyik leghíresebb húsvéti ékszertojást az un.
Talvimuna/ Téli tojást 25 éves tervezöje Alma Pihl 1913-ban álmodta meg. Ezt a tojást a cár, Nikolai II. édesanyjának Maria Fjodorovna-nak ajándékozta.

Winter Egg, 28_10_2005 2

Az áttetszö hegyi kristályból készült, kinyitható tojásban meglepetésként egy platinából készült kis virágkosár van és abban kvarcból csiszolt és gyémántokkal díszített tavaszi szellőrózsa virágcsokor. A tél után következö tavasz az alapgondolat, a szellörózsa az egyik legkorábbi északi virág, anyák napjára szokták a gyerekek édesanyjuknak az elsö csokrokat összeszedni.
Jelenleg a szakértők a drágakövek történelmének egyik legszebb tárgyaként tartják számon ezt a tojást, mely 2002-ben a Christie´s New Yorkban tartott árverésén Quatarba került 9,6 millió amerikai dollár kikiáltási áron. Ezzel a tojás sajnos eltünt a nyilvánosság elöl.

A nagy siker következményeként a cár egy évvel késäbb új tojást rendelt.
A Mosaiikkimuna/Mozaiktojás 1914-ben készült el. Tervezöjét, az akkor 26 éves Alma Pihl-t anyósának keresztöltéses kézimunkája ihlette, mivel a kézimunka a nap fényében, gyémántként csillogott. A Mozaiktojás Nikolai II. cár ajándéka volt feleségének Anna Fjodorovna cárnönek.

Mosaiikkimuna

A 9,5 cm kinyiható tojás aranyból és platinából, készült, brilliánsok, rózsakvarc, rubin, smaragd, topáz,szafir, gránát, kövek és gyöngyök díszitik. A meglepetés a kinyitható tojásban levö miniatür kép a cári család öt gyermekét ábrázolja. Ez a tojás jelenleg II. Elisabeth angol királynö tulajdona.

olvasásának folytatása