Nagyhét: Péntek Pitkäperjantai

A szó egyenes fordítása: hosszúpéntek. Ez a szó egyenesen a svéd nyelvből került hozzánk: långfredag.Esetleg összefüggésben van azzal, hogy mivel ez a nap a csend és szenvedésre való emlékezés napja valóban hosszúnak tűnik.

A régiek ezen a napon nem gyújtottak tüzet, csak hideg ételeket ettek:kenyeret és mämmit.Utóbbi rozsmalátából készül, ”vagy szeretem vagy nem étel ”. Amikor Finnország még svéd uralom alatt állt, egyes helyeken nagypénteken reggel megverték a gyerekeket annak emlékére, hogy Jézust is megverték. Ez a szokás Svédországon kívül Németországban is ismert volt. Mivel még a szomszédokkal sem volt szokás nagypénteken beszélni, a gyerekek sem mehettek ki, ünneplőbe öltözve, a szentírás szövegeit hallgatva vagy olvasva töltötték a napot, ami így tényleg nagyon hosszú volt. Mindenféle szórakozás és az éneklés is tilos volt, a templomba az emberek feketébe öltözve mentek, a liturgia színe is fekete ezen a napon. Nem égnek a templomi gyertyák és nem szól az orgona.

Manapság húsvétkor kissé elcsendesül Finnország, Nagypéntek a csend ünnepe, pírősbetűs ünnep, munkaszüneti nap. Régebben az üzletek zárva voltak nagypénteken, újabban nyitva vannak kivéve az alkoholos italokat áruló Alko.A tömegközlekedés ünnepi menetrend szerint zajlik. Mivel húsvéthétfő is ünnepnap, ezen a hosszú hétvégén sokan elutaznak egy kis szabadságra. A Lappföldön ilyenkor még teljes iramban zajlik a síszezon, rengetegen utaznak északra húsvét idején. A napok hosszúak, nincs túl hideg és a sípályák remek állapotban vannak. Az iskolákban Nagypéntektől húsvét-keddig van tanítási szünet

Judit Mäkinen

Nagyhét csütörtök: Kiirastorstai

Kedves Olvasók ! A Nagyhét csütörtöki napjának finn neve

” Tegyétek ezt az én emlékemre “

Kiirastorstai

A névvel kapcsolatban megjegyzést érdemel, hogy a tisztítótűz neve finnül: kiirastuli ( tuli = tűz) szószerinti értelmezésben a kiirastorstai megtisztulási, tisztitó csütörtököt jelent

Ezen a napon a vidéki házak udvarából elkergették a kiirát. Hogy a kiira szó mit jelent azt nem tudták biztosan, de valami olyan rossz szellem lehetett, amit el kellett a tavasz elején kergetni valahová mélyen az erdőbe. (Megjegyzés : Kiira Finnországban női név is .névnapja augusztus 17.-én van.) Kiirastorstai napján tűzzel és vassal kergették el a rossz szellemet úgy, hogy egy szánkóra felhalmozták az összegyűlt szemetet és azt égő, kátrányos fáklyával a kézben körbe húzták az udvaron.

Ezen a napon Finnországban mindenféle babonában is hittek. Tilos volt pl. a fonás és a liszt őrlése, sütni is tilos volt. Az ország más-más vidékein különbözőek voltak a szokások, de szinte mindenütt ez volt a nagytakarítás napja és mindenki a saját tisztaságára is ügyelt pl. haj- és körömvágásssal. Ilyenkor vágták le a tehenek farkának túl hosszúra nőtt szőrét. A halászok ilyenkor kívántak maguknak jó időt, ami az egész nyár jó időjárását is jelenthette.

Különben ,ha nagycsütörtökön hideg volt, azaz fagyott akkor ez 40 napos hideget jelentett, egészen pünkösdig hidegre lehetett számítani. Érdekes lesz idén, mivel ma korán reggel Helsinkiben 2 C fok volt.

Judit Mäkinen

Nagyhét szerda: Kellokeskiviikko

Kedves Olvasók ! A Nagyhét közepére értünk, ennek a hét harmadik napjának finn neve :

Kellokeskiviikko

A kello szónak több jelentése is van. Elsősorban órát jelent, de finnül a harangokat is kello- nak hívják pl: kirkonkello = templom harangja. Ezen kívül kello az a kis “harang” , a kolomp neve is finnül kello, közelebbről lehmäkello = tehénharang. Ezt a régiek nagyhét szerdáján akasztottak a tehenek nyakába Hogy miért pont akkor ? Mert akkor engedték ki a télen istállóban tartott marhákat a legelőkre. Ezek a “harangok ” vasból készültek többféle nagyságban

Úgy általában a nagyhéten tilos volt mindenféle zajt csinálni. Azt tartották, hogy zajos házból elmenekülnek a jó szellemek. Kivételt képeztek a tehenek nagyhét szerdáján amikor nagy kolompszóval igyekeztek a friss levegő felé.

Judit Mäkinen

Húsvét elött. Nagyhét Kedd: Tikkutiistai

Kedves Olvasók!
Ma van a Nagyhét második napja. Ennek a keddnek a neve finnül
Tikkutiistai

Tikku finnül szálkát, de gyufaszálat is jelent. A régiek nagyhéten a keddi napon faragták a gyújtósnak legjobban megfelelő vékony, kis fadarabokat, amiket a tűz meggyújtásánál használtak. A nagyhét keddi napján csinált gyújtósnak szerencsét és boldogságot hozó tulajdonságot tulajdonítottak. A gerendaházak falainak gerendái közé tett kis fadarab: tikku szerepe a rossz szellemek távol tartása volt.

Judit Mäkinen

Húsvétra várva : Nagyhét napjai

Kedves Olvasók! 

Ma elkezdődőt a húsvét előtti hét, a Nagyhét. 

Ennek a hétnek minden napját saját név jelzi, ezekről írok ezen a héten. Már 4 évvel ezelőtt foglalkoztam ezekkel a nevekkel, de ez a téma idén is aktuális ezért megismétlem az akkorit.  

Malkamaanantai 

Atyám, ha akarod 

A húsvét előtti hétnek több neve is van Finnországban. Ezek a Hiljainen viikko = Csendes hét, Kärsimysviikko = Szenvedés hete vagy Piinaviikko = Kín hete v. Gyötrelem hete. Előfordul a pääsiäisviikko = húsvét hete név is. 

Finnország két fö vallása közül az ortodox vallás Suuri viikko = Nagyhét-nek hívja ezt a hetet és a hét minden napjának neve elé a suuri = nagy szó kerül: Suurimaanantai= Nagyhétfö  Suuritiistai= Nagykedd stb. Ez a hét a szigorú böjt hete. 

A Nagyhét első napjának neve finnül: 

Malkamaanantai 

A  ”malka” régies szó, olyan gerendákat jelent, amikkel a szalmatetőket rögzítették a szél ellen.  Máté evangéliumában a malka szó többször is előfordul :7 : 3 ”K 

uinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?” Azaz: Hogyan látod a szálkát testvéred szemében, de a saját szemedben nem veszed észre a gerendát?  Erre utal a közmondás is : Más szemében a szálkát is meglátja, a sajátjában a gerendát sem. 

A nagyheti hétfő nevében a malka szó valószínűleg   Jézus szenvedésére utal, öt kigúnyolták : ”Jeesusta malkattiin ”. 

  • Judit Mäkinen 

Forrás:  

Idegen nyelvek érettségi vizsgája Finnországban 377. levél  

Kedves Olvasók!  

Finnországban most folynak az érettségi vizsgák. Egy régebbi levelemben, 2019 márciusában már foglalkoztam a  finnországi érettségi témájával.Akkor arról írtam, hogy milyen az, amikor az érettségi teljesen digitálisan történik. Mai levelemben folyatom a témát. 

Az érettségi tantárgyai  

Az érettégi öt kötelező vizsgából áll. Mindenki érettségizik az anyanyelvéből, azaz a finn vagy svéd nyelvből. A hátralevő 4 tantárgyat a tanuló maga választhatja a következők közül: Finnország másik hivatalos nyelve (ez azt jelenti, hogy finn anyanyelvűeknek nem kell kötelezően svéd nyelvből érettségizni, a svéd anyanyelvűeknek sem kötelező a finn nyelvből történő érettségi függetlenül attól, hogy a második hazai nyelvet kötelezően kell tanulni.

Választhatnak még egy idegen nyelvet, matematikát és az un. reál tantárgyak közül.

A reál tantárgyak a  következők: világnézet, pszichológia, filozófia, történelem, társadalomtudomány, fizika, kémia, biológia, földrajz és egészségtan.  

A kötelező tantárgyakon kívül   kívül lehet szabadon választott tantárgyakból is érettségi vizsgát tenni. Vannak olyan tanulók, akik hat. hét tantárgyból is érettségiznek.  

Ebben a levélben az idegen nyelvekből tett érettségivel foglalkozok, mert feltételezésem szerint az idegen nyelvek finnországi tanítása több ország előtt példaként szerepelhet. Érről többet az előző levelemben lehet olvasni itt : https://finnorszagilevelek.com/2023/03/08/idegen-nyelvek-oktatasa-finnorszag-iskolaiban-376-level/ 

A vizsga.– anyag attól függ, hogy hány évig tanult a diák idegen nyelvet a finnországi 9 osztályos általános + 3 éves gimnázium iskolában. A vizsga több részből tevődik össze, ezek a hallott, beszélt nyelv megértése, az idegen nyelvű olvasott szöveg megértése és írásbeli feladat.  

A hallott nyelv megértésének vizsgája 1 órás, az írásbeli feladat megoldására 6 óra áll rendelkezésre. Mivel a vizsga tejesen számítógéppel történik, nagy jelentsége van annak, hogy a diákok mennyire tudják a gépi szövegszerkesztést, ez azonban általában nem jelent semmilyen problémát, Saját okos-telefon használata tilos, telefont a vizsga helységébe nem szabad bevinni.  

 

Finn iskolákban nagy gondot fordítanak a beszélt, hallott, idegen nyelv megértésére és ezt a nyelvi oktatás elejétől kezdve gyakorolják.  

Általános iskolában a cél az, hogy a diák megértsen kérdéseket és egyszerű, mindennapi beszédet. A témák a hétköznapi élethez kapcsolódnak, pl.  családhoz, barátokhoz és hobbikhoz. Cél az is, hogy a tanuló megértse a rádió híreit, A diákokat segíti, hogy szabályozhatják a szöveg tempóját és ismétlést is alkalmazhatnak. A szöveg egyes részeit – de nem az egészet- többször is meg lehet hallgatni.  

A vizsgához hozzá tartozik, hogy a szöveg meghallgatása után írásban kell válaszolni a szöveg alapján feladott kérdésekre.  

A hat órás írásbeli vizsga alatt az érettségizők magukkal hozott tízórait ehetnek, a finn iskolákban általános ebédre ilyenkor nincs lehetőség. A szabályok szerint az elemózsia csomagolása semmilyen szöveget nem tartalmazhat. Hogy milyen az energiát adó jó tízórai azt az érettségizőket felkészítő un. Abi treeni – program is ismerteti.  

Ajánlatos a magas rost-tartalmú rozskenyér – szendvics, mogyoró vagy dió (E vitamint tartalmaz) amit könnyű apránként eszegetni, gyümölcs, sötét csokoládé. Italként víz vagy szörp, esetleg kis adag kávé.  

Az írásbeli vizsga több részből áll.  Felmérik az olvasott szöveg megértését, a szókincs terjedelmét és nyelvtani szerkezetek használatát, valamint az idegen nyelven történő írás képességét.  

Ez egy munkafüzet segítségével történik, melyben a feltett kérdésekre kell írásban választ adni.   

Az olvasott szöveg megértéséhez tartozik annak vizsgálata, hogy az érettségiző megértette-e a szöveg fő- és mellékes mondanivalóját és képes- e a vizsgált idegen nyelven érdemben válaszolni a feltett kérdésekre. tud-e összefoglalást írni az olvasott szóvégről a kérdéses idegen nyelven?  

. Kedves Olvasók ! 

A fentiekkel szeretném közelebb hozni Önökhöz az idegen nyelvek oktatását Finnországban, annak fontosságát és azt a gondolatot, hogy egy kis ország lakosainak nagyon fontos az anyanyelven kívül más nyelveket is tudni.  

Idegen nyelvek ismeretére már azért is szükség van, mivel a fiatalok előtt kitárult, globalizált világban nyelvtudás nélkül nem lehet érvényesülni.  

Judit Mäkinen 

Forrás : 

Március 19. Minna Canth napja

Kedves Olvasók !

Március 19.napja zászlós ünnepnap Finnországban. Egy rendkívüli asszony, Minna Canth emlékére lobognak a zászlók. Hogy ki volt Ö, arról egy régebbi levelemben lehet tájékozódni itt :

Minna Canth-a finn nök egyenjogúságáért 263.levél

Napsugaras vasárnapot kívánok

Judit Mäkinen

Finn szókincs: “Pénzes” szavak – rahasanasto

Szókincs- Rahasanasto  

Kedves finn nyelvet kedvelők ! Ma kezdődő szószedetem azokkal az összetett finn szavakkal foglalkozik, melyek a raha =pénz szóval kezdődnek. A pénz jelentősége egyre nagyobb lesz. De mindent nem lehet pénzzel megvenni. Lehet, hogy a mondás,  “az idő pénz” sok esetben igaz, de az időt nem lehet mindig pénzzel megváltani. Ilyen pl. az idő, amit a gyerekeinkkel vagy a barátainkkal töltünk. Ezért a mai rohanó pénzhajhászó világban egyre több az idő jelentősége is. Még az az idő is pénzzé válhat, amit nyelvtanulással töltünk.  A jelenlegi szószedet is egy hétig tat, minden nap három új szóval bővülve. Kezdő szavaink :   

  • Márc.6.Raha-asia = pénzügy, rahalaitos =pénzintézet, rahaliitto = pénzunió 
  • Márc.7. Rahalahjoitus = pénzadomány, rahapalkinto = pénzjutalom, rahapula = pénzzavar  
  • Márc.8. Rahasampo = aranybánya,   rahatalous = pénzgazdálkodás, rahapaja = pénzverde 
  • Márc.9. Rahapeli = pénznyerő játék, rahapussi = pénztárca, rahayksikkö = pénzegység 
  • Márc.10. Rahasumma = pénzösszeg, rahapalkka =fizetés, rahapolitiikka = pénzpolitika   
  • Márc.11. A mai szavak első része a raha birokos esete :rahan. Ezek ilyen szavak: rahanhimo = pénzsóvárság, rahanvaihto= pénzváltás, rahanpesu = pénzmosás 
  • Márc.12. Rahanväärennys = pénzhamisítás, rahansäästö = pénzspórolás, rahankäyttö = pénzbeosztás 

Judit Mäkinen

Március 13. Finnország a téli háborúra emlékszik

Kedves Olvasók ! 

Március 13. napja az emlékezés napja Finnországban. Nyolcvanhárom évvel ezelőtt ezen a napon ért véget a Szovjetunió ellen vívott, óriási áldozatokat követelő téli háború.

Helsinkiben ünnepi hangversenyt tartanak a sziklatemplomban.

Az Európában jelenleg téli körülmények között folyó háborúra gondolva tegyük össze a kezünket remélve, hogy ennek a háborúnak hamarosan vége lesz.

Judit Mäkinen