Finnország az ékszerkövek országa II. 355.levél

Finnországi levél hazámból Finnországból szülőhazámba Magyarországra

Kedves Olvasók!

Finnországgal, az ékszerkövek országával áprilisi levelemben foglalkoztam itt: Ebben a levélben a legfinnebb ékszerköröl, a spektrolitról olvashattak az érdeklődök. Mai levelem a legmisztikusabb ékszerköröl, az ametisztröl és a mindenkori finn elnök felesége részére a centenáriumi évben, 2017-ben elkészült berill ékszerről lehet olvasni. szól.

Egy kis történelem

Mit jelent az ametiszt szó?

Ez a szó görög eredetű és azt jelenti, hogy „nem részeg „. Azt hitték, hogy az ametiszt véd a részegségtől. Ez az optimizmus azt eredményezte, hogy gyakran a bort tartalmazó kis edényeket is ametisztból vájták ki.Finnországban ezt az optimizmust tükrözi egy ismert tervező Heikki Orvola professzor Miranda nevű kelyhe, melyet az Iittala gyár 140.születésnapjának tiszteletére ametiszt színben is gyártottak.

H. Orvola : Miranda kehely

Az 1971-ben tervezett kehely felületének levél szerű kidolgozásának célja az volt, hogy  a kehely a ráásó fényt szépen adja vissza.

Az Iittala gyár Alvar Aalto ismert vázáját is gyártja ametiszt színben

Hogy az ametiszt összefügg a józansággal abban jelenleg is hiszünk. Erre utal az anglikán egyház püspökeinek gyűrűje, melyben ametiszt van. Jelenleg is kaphatók az un. püspök-gyűrűk nagy ametiszt kővel. Feltételezik, hogy a papi gyűrűk utalnak az Apostolok cselekedeteiben ( 2 :15)  leírtakra :

Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van ”

Püspök gyűrű

Katolikus szertartásokban is sokszor láthatók olyan keresztek, melyek ametiszt kövekkel díszítettek utalva a józansága és cölibátusra. Vannak ametisztből készült rózsafüzérek is.

Egy kis történelem

Francia költő,  Remy Belleau ( 1528-1577) írt Bacchusról- görög nevén Dionüszoszról-, a bor és kicsapongás istenéröl aki egy szép lány Amethyst kedvét kereste. A fiatal lány szerette volna megőrizni tisztaságát és Diana istennőhöz fordult segítségért, aki fehér kővé változtatta Amethystet. Bacchus meghatódott ettől az áldozattól és a köre bort öntött, amitől az gyönyörű, színes kővé változott.

Ametiszt Finnorzágban

Messze északon, az 1980-es évek végén a finn Lappföldön közelebbről Luostotunturihoz közel, Pelkosenniemi Lampivaara nevű helyén találták a legnagyobb ametiszt kristályt, ami 18 x 13 x 16 cm, súlya 3,7 kg. Az ottani ametiszt bányához  a parkolótól kb 2 km sétaút vezet.

Lampivaafra ametisztbánya bejárata

Télen Pendolino viszi a látogatókat a bánya bejáratához.Ez a bánya egész évben látogatható, a látogatók maguk is kereshetnek ametisztet emlékül. A belépődíj felnőttek részére 22 €, 3-15évesek : 12€, 3 éven aluliak ingyenesen léphetnek be,.Családi jegy : 56€, ez 2 felnőtt és 2 gyerek-15 éven aluliak. Még egy működő ametisztbánya is van az országban,ez Yli-Luosto ametisztbányája nem általános turista -hely.

Ametiszt ékszerek

Történelmi adatok szerint már az egyiptomiaknak is voltak ametiszt ékszerei, de csak a régi görög világban lettek ezek az ékszerek rendkívül kedveltek.Finnországban esokféle ametisztból készült ékszer kapható, a karkötőktől a függőkön és fülbevalókon át.

Kuvat

Kedves Olvasók !

A spektroliiten és ametiszten kívül Finnországban még sok ékszerkor van – rózsakvarc, topáz, hegyikristály – kb. százféle ékszerkövet tartanak számon. Főleg amatőrök találják ezeket és kisebb ékszergyártók készítenek ezekből ékszereket.

Hogy hol találtak Finnországban ékszerköveket azt ezen a térképen lehet látni.  

A finn ékszerkövek között fontos helyet foglal el a berill.

Luumäki-ben, közelebbről  Etelä-Karjala tájvidékén találták ezt az ékszerkövet, melyből 2017-ben, Finnország centenáriumának évében készült a mindenkori finn elnök feleségének tervezett, állami tulajdonban levő  ékszer- kompozíció.A nyakékhez  fülbevaló is tartozik  Jenni Haukio, Niinistö finn elnök felesége viselte előszór ezt a gyönyörű nyakéket.

 Az ékszerhez felhasznált fém Lemmenjokiban talált aranymosás aranya. Az ékszert Heli Kauhanen művésznő tervezte és Joha Loikala aranyműves készítette el. Az ékszer ismeretlen adományozó   megrendelésére készült és Ö a centenarium évében adományozta az államnak.

Kő -klubbok

Az elmúlt évtizedekben megélénkült az ékszerkövek iránti érdeklődés és őket Finnországban  az 1977-ben alapított egyesület Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry. (SJHY) – Finnish Gem Hobbyists´ Society reg. soc. tömöríti, jelenleg kb. 1000 tagot számlál.  

Az egyesület célja, hogy elősegítse a kövek jobb ismeretét, tanítsa a kövek csiszolásának fortélyait és kommunikációs fórumot biztosítson az egyesüket tagjai részére. Ennek érdekében rendeznek kirándulásokat a bányákba, múzeumokba és kiállításokra. A KIVI (Kö ) nevű ujságot évente 4 x adják ki, az újság idei első száma már megjelent.

2022.1. szám

Kedves Olvasók !

Mindnyájan tudjuk, hogy a finneknek rendkívül erős, ősi kapcsolata van a természettel, annak minden jelenségével. Erre egy példa a fenti levelem.

Judit Mäkinen


Forrás:

Május 3.Vasárnapja : Hősi halottjainkra emlékezünk

Kedves Olvasók!

Mint már említettem, Finnországban május a zászlós ünnepnapok hónapja. Ma – május 3.vasárnapján – is lobognak a keresztes finn zászlók. Általános zászlós ünnepnap ez a nap 1977 óta.

Miért Zászlós ünnep a mai nap?

Gustav Mannerheim marsall napiparancsban rendelte el, hogy a téli háború befejezése után 1940 május 3.vasárnapja legyen az elesettek emléknapja.

Ez nemcsak a II. világháborúban a hazáért életüket adottakat jelenti, hanem az 1918-as polgárháborúban mindkét oldal áldozatait, valamint a kivégzetteket és a hadifogolyként megholtakat is. Ezzel Mannerheim arra törekedett, hogy hangsúlyozza a nemzet egységét. Ezen a napon az ország minden részén  megkoszorúzzák a hősi halottak síremlékeit.

A II. Világháborúban elesettek sírjait a mai napig kutatják a finnek. Ezek nagy része Oroszország területén volt és van. A két ország egyezménye alapján a finn hősi halottakat hazahozzák és szülőhelyük /falujuk/városuk temetőjében helyezik a maradványokat örök nyugalomra.  

Finnországban összesen 630 un sankarihautusmaa = hősi halottak temetője van, ezek közül az evangélikus egyház gondozásában 620, az ortodox egyház felügyeletében 7 és a zsidó egyháznak 1 ilyen temetője van. Ezeken kívül Oroszországban hét különböző helyen van un. kenttähautausmaa = tábori temető.

A források között az elsőn látható, hogy hol vannak ezek a temetők, hány sír van egy-egy temetőben és kik tervezték az ottani emlékműveket.

Kedves Olvasók!

Ma, amikor a hősi halottakra emlékszünk könnyes szemmel gondolok azokra a fiatalokra akik ezekben a napokban Európában egy rettenetes, megrendítő és igazságtalan háborúban áldozzák életüket a hazájukért. Rajtuk kívül ezrével halnak meg azok a fiatalok is, akik nem is tudják miért küldték őket harctérre, miért kell feláldozniuk az egyetlen életüket. Tegyük össze a kezünket, nézzünk fel az égre és mondjunk el egy imát azért, hogy hamarosan újra békében élhessünk.

Judit Mäkinen

Forrás:

Szókincs- Teko-sanat, Tettre fel !

Kedves Finn nyelv iránt érdeklődök!

Pár napi pihenés után új szószedetet indítok. Ezek azok az összetett szavak, amik a teko szóval kezdődnek. Ez egy érdekes szó, mivel többféle jelentése is van:  tett, cselekedet, végzés, gyártmány . Erre egy pár példa = työn teko = munkavégzés, jalo teko = nemes cselekedet.

Összetett szavakban jelenti azt, hogy mű, mesterséges . Erre két példa: tekokuu = műhold, tekohammas = műfog. Tíz napig tartó szószedetem minden nap 3 új szóval bővül.

 • Máj 2. Tekonivel = műízület, tekojalka = műláb, tekokäsi = műkéz
 • Máj.3. Tekoaine = szintétikus anyag, tekojää = műjég, tekokuu = műhold
 • Máj.4. Tekokuittu = műszál, tekonahka = műbőr, tekokukka = művirág
 • Máj.5. Tekotukka = műhaj, tekokynsi = műkőröm, tekoitku = műsírás
 • Máj.6. Tekolumi = műhó, tekosilkki = műselyem, tekoturkki = műszőrme bunda
 • Máj.7. Tekovika = gyártási hiba, tekonauru = mű nevetés/ erőltetett nevetés, tekosilmä = műszem
 • Máj.8. Tekoparta = műszakál, álszakál,   tekoripset = műszempilla, tekoäly = mesterséges intelligencia
 • Máj.9. Tekohegitys = mesterséges légzés, tekolampi = mesterséges tavacska, tekoallas = Víztároló, mesterséges medence
 • Máj.10. Ma befejeződik ez a kis szószedet. Három olyan összetett szóval fejezem be ezt a kis gyűjteményt, melyekben a teko szó az összetett szónak nem az első, hanem második része. Ilyen szavak : Työnteko = munkavégzés, mieliteko = szeszély , uroteko = hőstett.

Május 12-J.V.Snellman napja – a finnség napja

Kedves Olvasók!

Finnország zászlós ünnepnapjai közül az egyik legfontosabb ilyen ünnep május 12. napja, Johan Vilhelm Snellman napja. Hogy ö ki volt, arról tavalyi levelemben részletesen írtam, itt olvasható: https://finnorszagilevelek.com/2021/05/12/majus-12-j-v-snellman-es-a-suomalaisuuden-finnseg-napja-328-level

Snellmant még életében tisztelték, különösen az egyetemisták körében volt rendkívül népszerű. Hetvenötödik születésnapján az újságok is megemlékeztek róla.

Snellman működésé rendkívül sokoldalú volt, részt vett a finn pénzreformban, a sajtóra vonatkozó törvények létrehozásában és fontos szerepe volt a nyelvújításban is.

Snellmann 100. születésnapjának éve, 1906 Finnországban a svéd eredetü családi nevek finnesítésének éve volt. Akkor egy év alatt 70 000 személy családneve változott meg. Erre az időre vezethetők vissza a jelenleg igen gyakori családnevek, mint pl. Laine. Virtanen, Lahtinen, Nieminen.

Kedves Olvasók !

Ma is fontos ez a nap, de nem csak Snellmanra emlékszünk ma. Ma jelentette be Finnország elnöke és miniszterelnöke Finnország határozatát a Nato-hoz való csatlakozásról.

Judit Mäkinen

Május 2.Vasárnapja : Anyák napja

Kedves Olcvasók !

Május 2. Vasárnapja Finnországban az édesanyák ünnepe, zászlós ünnepnap. Szeretettel köszöntöm én is a finn édesanyákat. A képeken a jelenleg nálunk virágzó szellőrózsa ( Anemone nemorosa) látható . Ezt a virágot szedik a gyerekek az édesanyjuknak ezen a napon.

Anyák napjáról és az azzal kapcsolatos finnországi szokásokról egy régebbi levelemben írtam, itt olvasható : https://finnorszagilevelek.com/2019/05/07/anyak-napja-finnorszagban-267-level/

A hosszú tél után Finnországban most kezdődik a tavasz, az ország északi részét még hó takarja.

Kedves Olvasók !

József Attila gyönyörű versével: Mama kívánok mindnyájuknak napsugaras ünnepet. Ez a hallhatatlan vers Latinovits Zoltán előadásában itt hallgatható. https://www.youtube.com/watch?v=MHnZQyADXpA

Judit Mäkinen

Május elseje Finnországban 354.levél

Finnországi levél hazámból, Finnországból szülőhazámba Magyarországra

Kedves Olvasók!

Április véget ért,  Finnországban is kezdődik a tavasz. Az ezzel kapcsolatos első ünnep május elseje, a neve nálunk Vappu. Ezzel a témával foglalkozik mai levelem.

Vappu /Május elseje

Május elseje és az ahhoz tartozó ünnepségek Finnországban főleg  a fiatalság és  a tavasz ünnepe, egyben a finn  munkásosztály ünnepe is. Hivatalos zászlós ünnepként május elseje 1979 óta ünnepeljük ezt a napot. Május elseje karneváljellegű, a hosszú tél elmúlása felett érzett öröm és a tavasz beköszöntésének, a természet megújulásának ünnepe.

Egy kis történelem

Május eleje a tavaszi- és nyári napéjegyenlőség között, középen van, Európában a kelták és a germánok is ünnepelték a tavasz kezdetének ünnepét, melyhez a nagy máglyák égetése szervesen hozzátartozott, attól a hiedelemtől vezetve, hogy a máglyák a háziállatok termékenységére jó hatással vannak.

Finnországban is gyújtottak máglyákat, ezekkel és csengők hangjával próbálták a rossz szellemeket távol tartani. Az ünnepségeken táncoltak és házilag készített üdítő italt, ittak, ennek a neve sima ( =szima).

Az általános hiedelemmel ellentétben május elseje, mint a munkásosztály ünnepe nem szovjet szülemény, hanem amerikai, ui. az Amerikai Egyesült Államokban -ban rendezték azokat a nagy felvonulásokat 1886 május 1.-én, melyeken a gyári munkások a nyolcórás munkanapot követelték. A tüntetők és a rendőrök közötti összecsapások halottakat is követeltek. A munkások 2. internacionáléja döntött 1889-ben úgy, hogy ezekre az áldozatokra 1890 től minden május elsején fognak emlékezni világszerte.

Finnországban 1944 óta érvényes az a törvény, mely biztosítja a május elsejei szabadnapot. Itt május elseje a tavasz kezdetét jelenti elsősorban és ennek megfelelően vidám, sajnos nem egyszer korlátlan ünneplést hoz magával. Míg régen az alkohol  tilos volt nyilvános helyeken, manapság szinte patakokban folyik a pezsgő a parkokban, bármilyen időben. Az időjárás itt május elsején még  nem garantáltan tavaszias, nemegyszer vannak még átmeneti havas-eső záporok, a hóesés sem tartozik a legnagyobb ritkaságok közé.  Még itt  Délfinnországban is lehet ilyen idő május elsején!

Mit jelent a Vappu név?

Ez a név a 700-as években, Bajorországban élt apácafőnöknő, Valburg nevéhez füzödik akit május elsején nyilvánított szentté az egyház.

Valburg

Ez a nap Valborg /Vappu névnapja is egyben. Vappu napja Finnországban, Svédországban, Észtországban, Németországban és Lettországban régi ünnepnap. Vappu egyben finn női név is, a mai napig használatos, de mint sok minden, ez a név  jelenleg kissé  “kiment a divatból”, az általam ismert Vappu-k a 80-as éveiket tapossák.

Hogy ünneplik a finnek május elsejét?

Az ünnepségek május elsejének idusán, április 30.-án azzal kezdődnek, hogy a Helsinki piacterén álló Havis Amanda nevű női szoboralakot ünnepélyesen megfürdetik habfürdővel és a fejére a Finnországban használatos, az érettségizettek fehér sapkáját teszik.

Ez a vidám esemény délután 6-kor kezdődik, a televízió egyenes adásban közvetíti. Rengeteg néző figyeli ezt, a szobor magas, mint a mellékelt kép is mutatja, csak daruval lehet megközelíteni, ez már magában véve érdekes mutatványnak számít.  Minden évben más-más egyetemi kar diákjai végzik ezt a ?

Havis Amanda szobra egy szökőkút közepén áll, 1908 óta díszíti Helsinki déli kikötőjéhez közeli nagy piacteret és Ville Vallgren szobrász műve. Annak idején ez volt az első, meztelen, nyilvános helyen álló, női szobor Helsinkiben és felállítását az akkori erkölcsök szerint kisebb fokú botránynak tartották egyes polgári körök. Ennek egyik fontos oka az volt, hogy a helybeliek a Helsinki patikus lányát vélték felismerni a szobor női alakjában.

ilyenkor  repdesnek a színes léggömbök, árulják a mindenféle sípot, dobot és nádi hegedűt?

Vappi-piac

A különben tartózkodónak nevezhető finnek a parkokban  a város minden részén ünnepelnek, pezsgősüvegek dugói durrognak és mindenki, aki valamikor is érettségizett, fehér sapkát visel.

Érettségizettek sapkája

A legnagyobb szabású ünneplés Helsinki déli kikötőjéhez közel, a Kaivopuisto parkban történik a Csillagvizsgáló tornyán levő kis dombon a Tähtitornin mäki-n (tähti =csillag, torni=torony, mäki=domb). Fehér sapkát az 1870-es évek vége óta mindenki kap,  aki sikeresen érettségizett, kiosztásuk az iskolai évzáró ünnepségen történik. Ezt a sapkát később szinte kizárólag csak május elsején viselik.

Vappu napján nyílik a Vidámpark Helsinkiben és ezen a napon ingyenes a belépés minden korosztály részére.

Piknik a Csillagvizsgáló tornya parkjában

Május elsején reggel tömeges piknik van Helsinkiben a Tähtitorninmäki/ Csillagvizsgáló körül elterülő nagy parkban. Nem akármilyen kisebb családi kirándulásról van szó, ide nagy készülődés után mennek a családok, baráti körükkel egyetemben.

Hagyományosan mindenféle heringes és lazacos szendvics és pezsgő képezi a reggelit. Az ünneplés sokszor féktelen ivásba torkol és csodák csodájára a legtöbb kisbaba Finnországban a következő év február-márciusában születik J.

Végezetül a májusi ital, a Vappusima készítésének receptje. Bármikor lehet készíteni, sokkal olcsóbb, mint az üzleti üdítő italok és mivel semmilyen mesterséges édesítő-savanyító-konzerváló- vagy festékanyagot nem tartalmaz még sokkal egészségesebb is, mint az üzletben készen kapható frissítők. Alkoholtartalma szinte a 0-val egyenlő, gyerekek is fogyaszthatják.

Vappusima

Májusi ital: Vappusima

Mi kell hozzá?

8 l víz
 600 g cukor
2 dl cukorszirup (ha nincs az se baj, lehet barna cukorral is helyettesíteni.
3 db citrom – ha kicsik, akkor 4 db
Negyed kávéskanál élesztő
mazsola

Hogy csináljuk?

A cukrot és a  szirupot egy nagy fazékba tesszük és a vízből kb. 1 l-t felforrósítunk, és a cukorra öntjük.

A citromokat nagyon alaposan megmossuk forró vízben, mivel a héjukban sok vegyszer is lehet, vékonyan meghámozzuk úgy, hogy a héjnak csak a legfelszínesebb sárga része legyen és ezeket a héjforgácsokat a cukros oldatba tesszük.

A citromhéj fehér, puha részét késsel lekaparjuk a citromokról és kidobjuk (mert ez keserű) majd a citromokat gerezdekre vágjuk, és az edénybe tesszük, ezután  a maradék hideg vizet ráöntjük a keverékre.

Addig kavargatjuk, míg a cukor teljesen feloldódik és a langyos oldatba belemorzsoljuk az élesztőt.

Egy éjszakán át állni hagyjuk szobahőmérsékleten, akkor megindul az erjedés az élesztő és a meleg hatására.

A következő nap  tisztára mosott üvegekbe (kb. 10 üveg kell)  egy-egy kávéskanál cukrot és 3-4 mazsolát  teszünk. Az oldatból kiszedjük a héjakat és a kiázott citromgerezdeket, majd az oldatot az üvegekbe töltjük, az üvegeket lezárjuk.

Az üvegeket hűvös helyre tesszük- pl. jégszekrény és 2-3 nap múlva, amikor a mazsolák feljöttek az ital tetejére készen is van a sima.

Vigyázat! A már kinyitott üvegeket nem szabad újra lezárni, ha nem fogyott el az egész ital, mivel az erjedéskor keletkező gáz szétrobbanthatja a lezárt üveget. A legjobb azonnal elfogyasztani az üveg tartalmát.

Ebből az adagból kb. 10 üveg sima lesz. A legjobb izű a sima készítése után  kb. 5-6 nap múlva, általában addigra már el is fogyott?.

Újabban gyárilag is készítik a Sima-t, de annak nincs olyan jó íze, mint az otthoninak. Ez az ital – mely régen ünnepi italnak számított –  kimondottan május elsejei üdítő, innét jön a neve: Vappusima.

Ha sötétbarna  cukorszirup is van, benne- tulajdonképp hozzá tartozik – akkor a kész sima színe aranysárga, a gyári sima alkoholtartalma kb. 0. 8 %, de van természetesen teljesen alkoholmentes sima is, melyet a gyerekek is ihatnak.

Május 1.-I felvonulások

Május elsején több felvonulás is van Helsinkiben és a politikai pártok vezetői tartanak szónoklatokat. De ezek elhomályosulnak Helsinkiben  a csillagvizsgáló dombján tavaszt ünneplő vidám tömegrendezvény mellett.

.Kedves OLvasók !

Két év csendes Vappu-ja után idén ugyanúgy folyt az ünneplés mint valamikor az un. régi jó idökben. Mindnyájuknak szép tavaszi napokat és mindnyájunknak békét kívánva szívélyes üdvözlettel

Judit Mäkinen

Forrás:

Judit Mäkinen
Finnország

Anyák napjára 2022 május első vasárnapján

Kedves Olvasók !

Szülőhazámban, Magyarországon ma van az Édesanyák napja. Finnországban ezt a napot egy hét múlva ünnepeljük.

Isten éltesse az édesanyákat !

Erre a napra küldöm Önöknek Lauri Viita finn költő gyönyörű versének egy szakaszát az én fordításomban. Édesanyjához írta ezeket a sorokat.  

Lauri Viita : Alfhild

Äidit vain nuo toivossa väkevät                     Csak anyák, kik erősek a reményben                                     

Jumalan näkevät                                             Vannak Isten közelében

Heillä on annettu voima ja valta                    Nekik adatott erő és hatalom

Kohota unessa pilvien alta                              Álmukban emelkedni a felhők alól

Ja katsella korkeammalta                                És lenézni a magasból

Közöttünk sokan vannak, akiket az édesanyja már csak a felhők felől, a magasból követ. Velük együtt nézek fel ma az égre összetett kézzel.

Mindnyájuknak szívélyes üdvözlettel  

Judit Mäkinen

Szókincs:Mell – mellkas szavak. Rinta rinnan

Kedves Finn nyelvet kedvelök !

Rinta rinnan = egymás mellett, täysin rinnoin =teljes mellbedobással kezdjünk az új feladatokhoz. Ehhez kívánok vidám napokat,

 • Ápr.20. Rintakehä = mellkas, rintalasta = mellcsont, rintaneula = melltű
 • Ápr.21. Rintakipu = mellkasi fájdalom, rintaliivit  = melltartó , rintaperillinen = egyeneságú örökös.(Megjegyzés : rintaliivit = csak így, többesszámban használjuk )
 • Ápr.22. Rintaruokinta = anyatejes táplálás, rintaääni = mellhang, rintamerkki = kitűző jelvény
 • Àpr.23. Rintakoru  és rintaneula = bross, melltű, mellcsatt, rintakarvat = mellkasi szőrzet
 • Àpr.24.Rintama = front, rintamapalvelu = frontszolgálat, rintamakarkuri = katonaszökevény
 • Àpr.25.Rintaranka = gerincoszlop mellkasi része, rintaontelo = mellüreg, rintanikama= mellkasi csigolya
 • Ápr.26.Rintauinti = mellúszás, rintatasku = mellényzseb, rintapieli = hajtóka (kabáton, zakón )
 • Àpr.27.Rintakuva = mellkép, rintasyöpä = mellrák, rintalpsi= Szopós gyerek

Judit Mäkinen

Lassan tavaszodik Finnországban

Kedves Olvasók !

Lassan tavaszodik északon is. Ezeken a képeken az április 24.-25.-i hótérkép és a hőmérséklet látható.

Mint észrevehető, az ország északi részén még teljes a síszezon, a hó csak a legdélibb területen olvadt el. De itt is éjszakai fagyokkal számolhatunk.

Mindnyájuknak szép, kezdődő hetet kívánva szívélyes üdvözlettel

Judit Mäkinen

Finn szókincs : “Véres” szavak

Kedves finn nyelvet kedvelők !

Most azokkal az összetett finn szavakkal foglalkozunk, melyek a veri = vér szóval kezdődnek.

 • 4.4. Veriappalsiini = vérnarancs, verikosto = vérbosszú, veritulppa = trombózis, vérrög
 • 5.4. Veriveljeys = vértestvérség, veriteko = véres tett, veriseerumi = vérszérum
 • 6.4. Veripankki = vérbank, verikoe=vérvizsgálat, verihiutale = vérlemezke, trombocita
 • 7.4. Veriryhmä = vércsoport, verinaarmu = véres karcolás, verihaava = véres seb
 • 8.4. Veriside = vérségi kötelék, verisukulainen = vérrokon, verisolu = vérsejt
 • 9.4. Verisuoni = vérér, veritahra = vérfolt, veritauti = vérbetegség
 • 10.4. Verilöyly = vérfürdő, verivihollinen = halálos ellenség, verinäyte = vérminta
 • 11.4. Verenhimo – vérszomj, verenkierto = vérkeringés, verenkuva = vérkép
 • 12.4. Verenmyrkytys = vérmérgezés, verenhukka = vérveszteség, verenluovuttaja = véradó
 • 13.4. Verenpaine = vérnyomás, verenpainemittari = vérnyomásmérő, verenpainetauti = magas vérnyomásbetegség , hipertonia   
 • 14.4.Verenvaihto = vércsere, verenvuoto = vérzés, verenpuna = hemoglobin
 • 15.4.  Verensokeri = vércukor, verenvuodatus = vérontás, verenhimo = vérszomj

Szívélyes üdvözlettel:

Judit Mäkinen