Új iskolaév kezdetén. 335.levél

Finnországi levél hazámból Finnorzágból szülöhazámba Magyarországra

Kedves Olvasók !

Finnországban az új iskolaév augusztus 13.-án kezdödik a legtöbb iskolában. Mivel a finn iskolarendszer világviszonylatban is érdeklödés tárgya, mai levelemben a tankötelezettséggel és a finn általános iskolákkal foglalkozunk.

Egy kis történelem

Finnországban 1921-ben lépett életbe a tankötelezettségi törvény. Hogy miért ilyen későn ? Ennek oka az, hogy amíg az ország Oroszország része volt – egészen 1917-ig – ilyen törvényt nem lehetett bevezetni. Félős volt ugyanis, hogy az iskolák fenntartása drága és az  iskolázott nép nem lesz jó munkaerő !

Gyakorlatilag a húszas években megvalósult a tankötelezettség az országban mindenütt a legészakibb Lappföld ( Tunturi-Lappi ) kivételével, ahol a félreeső települések csak az 1950-es években kapcsolódtak az iskolahálózatba.

Tankötelezettség Finnországban

A tankötelezettség abban az évben kezdődik, amikor a gyerek betölti a 7. életévét. Ezen kívül a Finnországban elő gyerekeknek részt kell venniük az első osztályt megelőző évben un. előkészítő foglalkozáson (esikoulu = előiskola ).

Esikoulu –  ( ”elöiskola ”) – Iskola-elökészítö

Ennek a foglalkozásnak célja , hogy megkönnyítse az iskolai életbe való beilleszkedést.

Esikoulu

Az egy iskolai évig tartó előkészítő – gyereknéven eskari – alatt a gyerekek többek között megtanulnak egyedül öltözködni, magukat kifejezni. Az együttes játékok elősegítik a baráti kapcsolatok kialakulását, a beszédkészséget, gondolkodást, kölcsönhatásokat és problémák megoldását is. Mivel ezt az időt leendő iskolájukban töltik a gyerekek, már nem izgulnak az első iskolai napon – ismert környezetben találkoznak ismerős osztálytársakkal.

A következö fokozat neve

Peruskoulu ( ”alapiskola”  )  – Általános iskola

Ez az iskola 9 vagy 10 éves, minden finn állampolgár egységes tantervű iskolája. Gyakorlatilag alsó és felső fokra oszlik, az alsó fok az első 6 osztályt jelenti, a felső fok a 7-9.osztály. A rendszer célja az egyenjogúság és egyenlőség és az un. elit-iskolák létrejöttének megakadályozása. Ezért a magániskolákat is kötelezik a területükön lakó diákok felvételére, megkülönböztetés nélkül.

A világ legjobb ´általános iskolája

Az általános iskola teljesen ingyenes. Tandíjat a magániskolák sem követelhetnek . Ez azt jelenti, hogy az iskolának nincs joga pénzt kérni az oktatásért, az iskola által rendezett eseményeken való részvételért , a tankönyvekért és a tanszerekért. Ezen kívül a diákoknak joguk van ingyenes, teljes – értékű étkezéshez, ez általában meleg ebédet jelent.

Az általános iskola tanulóinak  iskolaorvosi ellátása ingyenes

Ha az otthon és az iskola távolsága több mint 5 km – újabban egyes helyeken 3 km – vagy ha az iskolai út a tanuló korához vagy körülményeihez képest túl nehéz,fárasztó vagy veszélyes  a tanulóknak joguk van ingyenes iskolai útra. A tanulók iskolai szállításáról a lakóhelyük hatósága köteles gondoskodni. Ez történhet busszal, taxival vagy hajóval is, pl. Ahvenanmaaban a szigetvilágban. Az iskolai fuvart az autókon tábla jelzi.

Koulukyyti = Iskolafuvar

Ha a tanuló lakóhelye olyan messze van az iskolától, hogy a mindennapi iskolai út túl sok időt venne igénybe, a tanulóknak joguk van ingyenes, teljes ellátású diákotthoni elhelyezésre.

Az általános iskolák költségeiért a Valtiovarainministeriö / Pénzügyminisztérium és az Opetus-ja kulttuuriministeriö / Oktatási és Kultúrális ügyek minisztériuma felelős.

Finn pedagógusok az általános iskolában

Finnországban a pedagógusokat megbecsülik, az egyetemeken a pedagógiai karra való felvételi vizsgák a legnehezebbek közé tartoznak. Azt ugye tudják Önök, hogy a finn egyetemeken un. ” fizetős vonal ” nincs! Mindenki köteles felvételi vizsgát tenni teljesen függetlenül szülei anyagi helyzetétől és eseteleges fizetőképességétől.

Az 1979 óta érvényben lévö rendelkezés szerint az általános iskolában tanító pedagógusoktól egyetemi tanulmányokat követelnek.

A jelenleg is tartó vírusjárvány rendkívüli állapotot teremtett.A pedagógusok új és eddig ismeretlen feladatok megoldására kényszerülnek. A távoktatást nem tanították az egyetemen. Egyszerre kellett új módszereket nem csak megtanulni, hanem azonnal alkalmazni is. A hamarosan kezdődő új iskolaévtől sokan várják a távtanítás megszűnését, de sajnos ez még egyenlőre nem valószínű.

Távoktatás

Mai elkepesztő és megrendítő hírek szerint (https://yle.fi/uutiset/3-12045397) a pedagógusok központi szervezetének ( OAJ = Opetusalan Ammattijärjestö ) felmérése azt mutatja, hogy a korona- járvány okozta terhelés miatt minden harmadik ! pedagógus mérlegelte a foglalkozásváltoztatást Ezzel szemben a véleménykutatásra válaszolók közül négyből három mégis úgy érzi, hogy az oktatásügy eddig jól boldogult

Tankötelezettség 2021-ben

Idén változott a tankötelezettség, 2021 augusztus 1.-töl kezdve a tankötelezettségnek akkor van vége, amikor a tanuló betöltötte a 18. életévét. A 9 osztályos általános iskola után azok akik továbbtanulásuk érdekében jobb bizonyítványt akarnak elvégezhetik a önkéntes 10. osztályt. A korhatár idén emelkedett, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden finn diákot köteleznek a továbbtanulásra

Melyik általános iskolába járnak a finn gyerekek ?

A legtöbb finn  gyerek lakóhelyéhez legközelebbi iskolába jár. Ettől akkor van eltérés, ha a tanuló speciális osztályba jár, pl. zeneosztályba vagy különleges nyelvet tanul. Ha a speciális tárgyakat oktató iskolába több jelentkező van, mint férőhely a diákokat sorsolással kell választani kivéve ha művészi tehetséget követelő oktatásról van szó.

Fegyelmezés az általános iskolákban

Finn iskolákban a tanároknak nem sok lehetőségük van a fegyelmezésre. Az iskolai élet szabályai ellen veto diákokat lehet szóban dorgálni, az osztályból eltávolítani, de nem szabad pl. megfogni az oktatást zavaró tanulót. Az iskolai foglalkozás után büntetésként maximum 2 órára lehet iskolába tartani a büntetendő diákot. Extrém esetben napokra, maximálisan 1-3 hónapra el lehet tiltani egy tanulót az iskolába járástól, de az ilyen tanulót nem szabad kizárni az oktatásból.

A pedagógusok fegyelmezési lehetőségeinek korlátozása sajnos arra vezetett, hogy felmérések szerint az általános iskolákban tanítók kb. 30 %-a foglalkozik azzal a gondolattal, hogy feladja a pályát !

Egyenlőre nincs kielégítő magyarázat arra, hogy újabban miért több a tanárokkal szemben agresszívan viselkedő tanuló az iskolákban. Az általános iskolában a pedagógusokat szemtelen megjegyzésekkel, az együttes munka elleni hangos tiltakozással és sorozatos hazugságokkal lehet zavarni. Az így viselkedő tanulók kihasználják azt a tényt, hogy a pedagógusok fegyelmezési lehetőségei rendkívül korlátozottak és azt, hogy tudják: öket mint kiskorúakat nem éri komolyabb büntetés.  

Sajnos nem csak a diákok viselkedése probléma, sok esetben a szülök is agresszívan viselkednek a pedagógusokkal szemben kétségbe vonva a szakmai tudásukat. Errol többet Teemu Kauppi doktori disszertációjában lehet olvasni itt: Kauppi, T. T. (2015). Opettaja kiusattuna: peruskoulun opettajien kokemuksia vertaisrajat ylittävästä kiusaamisesta. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6202-9

 Tavalyi felmérés szerint a pedagógusok 10 %-a számolt be arról, hogy a diákok erőszakosan viselkedtek velük szemben. A napköziotthonokban az erőszakos viselkedés 400, az általános iskolákban 600 esetben fordult elő . Nem egy gyerek a napköziben találkozik előszór azzal a szóval, hogy : nem, a sok egyedüli gyerek előszór kényszerül alkalmazkodni a többiekhez, megvárni míg sorra kerül, hallgatni ha nem kérdezik, stb.stb.

Sajnos a finn társadalom oda jutott, hogy több finn iskolában elkezdődött a pedagógusok felkészítése az önvédelemre. Errol – képekkel illusztrálva – az érdeklődök itt tájékozódhatnak: https://yle.fi/uutiset/3-11212332

Iskolai zaklatás Finnországban

A világ egyik legjobbjának tartott iskolarendszerben sem ismeretlen az iskolai zaklatás fogalma és gyakorlata. A diákok ingerlik egymást, vannak közöttük ellentétek , az önfegyelmezés nem tartozik az egyszerű feladatok közé. Az esetleges céltábla jobb esetben veheti ezt játéknak vagy viccelődésnek is, de többen  bántónak, sértőnek és fájdalmasnak érzik a zaklatást.  

Iskolai zaklatás

A zaklató lehet egy vagy több  személy , a zaklatás  céltáblája általában ugyanaz a tanuló . A zaklatás lehet fizikai, lökdösés, elgáncsolás, megverés  vagy szóbeli fenyegetés az iskolában vagy virtuális,  a szociális médián keresztül sértő vagy egyenesen fenyegető üzenetek küldésének formájában.

Az iskolai zaklatásnak súlyos és az egész további életre is kiható, sajnálatos következményei lehetnek, ezért annak ,megelőzése. felismerése és kiküszöbölésére való törekvés rendkívül fontos.

Finn iskolákban sok módja van a zaklatás csökkentésére való igyekezetnek . Erröl öt évvel ezelőtt írt levelemben bővebben is lehet olvasni itt: https://finnorszagilevelek.com/2016/08/20/finnorszagi-level-174-uj-iskolai-ev-uj-tanterv/

Kedves Olvasók !

Az új iskolai évet mindenki vegyes érzelmekkel  várja.

Reméljük, hogy a távoktatást a személyes oktatás váltja fel.

Reméljük, hogy minden finn pedagógust kétszeri oltás védi majd a vírusjárványtól- eddig nincs mindenki kétszer beoltva.

Reméljük, hogy az iskolatársak örülnek a találkozásnak, ezzel reméljük, hogy a kényszerű távolságtartás és bezártság  sokakat megtanított a személyes kapcsolatok fontosságának megértésére és az összetartó közösség megbecsülésére.

Befejezésül kívánok szeretettel minden magyar pedagógusnak, diáknak és szüleiknek egészséges és eredményes új, kezdődő iskolai évet.

Judit Mäkinen

Európa legzöldebb városa: Lahti. 334.levél

Finnországi levél hazámból Finnországból szülőhazámba Magyarországra

Kedves Olvasók!

A cím egy európai kitüntetéssel függ össze, a neve European Green Capital Award, EGCA  azaz Európa zöld fővárosa kitüntetés. A zöld szó itt nem a zöld természetre, hanem a környezetvédelemre vonatkozik.

Egy kis háttér

Észtország fővárosában Tallinban 2006-ban 15 európai város ”green vison ”-zöld elképzelése memorandum formájában kezdeményezte, hogy évente odaítélendő díjat alapítsanak annak a városnak  elismerésére, mely a legtöbbet teszi /tette az év folyamán a városi környezetvédelemért.  Ezek a városok: Tallinn, Helsinki, Riga, Vilnius, Berlin, Warsaw, Madrid, Ljubljana, Prague, Vienna, Kiel, Kotka, Dartford, Tartu & Glasgow voltak. Mint észreveszik azok akik kissé ismerik Finnországot, hogy Helsinki mellett Kotka finn város is szerepel a kezdeményezök között.

Jelszavuk : “Green cities – fit for life”.- Zöld városok – készek az életre

Az Európai Unió komissziója Lahti finn várost tüntette ki a 2021-es év díjával. Lahti elött már 11 európai város megkapta ezt az elismerő díjat. Ezek a városok Stockholm  2010Hamburg  2011Vitoria-Gastiez  2012Nantes  2013Copenhagen  2014Bristol  2015Ljubljana  2016Essen  2017Nijmegen  2018Oslo  2019,  és Lisbon  2020 .

A díj egyik célja, hogy a kitüntetett városok mintául szolgáljanak a fokozott, erőteljes és eredményes környezetvédelemre.

A Zöld város díj

Számos tényező vizsgálatának eredménye a díj. Ezek között fontos szerepe van annak, hogy mit tesznek az egyes városokban a klíma felmelegedésének csökkentése érdekében, hogyan készülnek fel a klíma változására, hogyan javítják a város levegőjének minőségét, milyen a hulladékok kezelése, válogatása és újrafelhasználása, a városi zaj csökkentése, a lakosság egészséges ,mozgásának elősegítésé, stb. Stb.  

Az évente kiosztandó díj fináléjában idén két francia város: Lille és Strasbourg mellett Lahti városa volt.

Milyen város Lahti?

Lahti Finnország un. régi városai közül a legfiatalabb, 120 039 lakosával (2019 adat) egyben Finnország hatodik legnagyobb városa. Alapterülete nagy, 517,63 km2 távolsága Helsinkitől légvonalban 99 km egyenesen északi iránybanAzok, akik a téli sportokat és ezek közül különösen a síugrást kedvelők ismerik ezt a képet

Lahti- Síugró tornyok

Lahti látogatói felmehetnek a síugró toronyba, sőt mi több szimulátorban a síugrást is kipróbálhatják.

.Egy kis történelem

Arkeológiai ásatások bizonyítják, hogy Lahti környékén – közelebbről Renkomäki Ristola területén, a jelenlegi városközponttól 5-6 km.-re délre-  –  már kb. 10 000 évvel ezelőtt is voltak lakosok. Az első írásos feljegyzés Lahti falváról 1445-böl származik és azt is tudjuk, hogy a faluban 1558-ban 24 ház volt.

A kis falunak fontos szerepe volt a közlekedés szempontjából, mivel már az 1400-as években a falun keresztül több fontos út vezetett és a falu közlekedési csomópontnak számított. Erre utal a város címere.

Lahti

Háromszáz évvel később közelebbről 1877 júliusában az akkor 1000 lakost számláló falu porrá égett. A fazsindelyes faházakat szűk sikátorok választották el egymástól. Úgy tartják, hogy a tűz oka egy 12 éves cselédlány hanyagsága volt, ö a Marola család házában főzött. a tűzhely kéményének szikrái okozták a tüzet.  A szerencsétlenség idején a falu egész felnőtt lakossága a földeken dolgozott, ezért eredményes oltás nem történt.

Az ehhez hasonló szerencsétlenségek több finn városban is okoztak pusztító tűzvészeket, melyek után a városok újjáépítésekor széles utcákat építettek, hogy a házak ne legyenek túl közel egymáshoz.

Amikor bukkantak a tüz okozta vastag szénrétegre, amikor 2013-ban Lahti piacterén archeológiai ásatásokat végeztek

A tűz nem csak kárt, hasznot is jelentett, mivel az egész település újjáépült , ezt a tűzvész utáni  állami segély tette lehetővé. A piactér egyik sarkában emléktábla hívja fel a figyelmet a tűzvészre és az elpusztult falu makettje Lahi történelmi múzeumában látható.

Mit tesznek Lahtiban a környezetvédelemért?

Lahtiban a környezetvédelem már az 1970-es években kezdődött a Vesijärvi nevű tó tisztításával. Ez nem egy kis tavacska, 25 km hosszú, vízfelülete 109 km2 és átlagos mélysége 6 m. (A finnül tanulóknak: vesi = víz, järvi = tó ) . Az itt végzett műveletek példa értékűek jelenleg is az ország számos tavának ápolási műveleteiben.

Azóta sokat változott a világ, nőtt a környezetvédelem iránti érdeklődés és felismertük a tiszta és ápolt környezet értékét. Ennek érdekében Finnországban már az óvodások nevelésében is szempont a környezet védelme.

Irány az erdő

Számos rendelkezés szabályozza a különböző hulladékok kezelését .


Szemét felhasználása földmunkáknál engedélyhez kötött. A város környezetvédelmi szolgáltatásához intézett bejelentést a munkálatok megkezdése elött minimum 30 nappal kell megtenni.

Minden rendezvényről, melyeken 500 személynél több résztvevő várható a város követeli a hulladékkezelési tervet, mely írásban bemutatandó legkésőbb két héttel a tervezett rendezvény elött. A rendezvények szervezői felelősek a hulladékkezelésért, a keletkezett hulladék válogatásáért mind a rendezvény idején mind pedig annak lezajlása után.

Hulladékkezelési tervet követelnek a kikötőktől is, ez bemutatandó a kikötő helyének megfelelő környezetvédelmi  hatóságnak. Azok a csónak-kikötök, melyekben minimum 50 csónakhely vagy melyek területén 50-nél több téli csónaktárolási hely van kötelesek átvenni a csónakokban keletkező hulladékot. Ennek kezelését  a csónakhely bérlőjétől számláztatják.

Kempingek bejelentése

Minden kempingröl – az állandó és időleges kempingekröl is –  írásbeli bejelentést követel a környezetvédelmi felügyelőség, legalább 3 hónappal a kempingterülete megnyitása elött. Ebben bejelentendő a kemping helyén kívül annak fenntartója is.

Környezetvédelmi engedély kell a homok, kavics, agyag és föld kezeléséhez. Ez különösen fontos akkor, ha a munkálatok közel vannak talajvíz-területhez. Engedélyhez kötött az 500 m3-nál több homok v. virágföld eladása is.

Háztartásokban keletkező hulladék kezelése Lahtiban

Lahti lakosai szelektálton gyűjtik a hulladékot az 1990-es évektől kezdve, elsőként az országban. A nagyobb finn városok közül egyedül Lahtiban nem használnak kőszenet energiaforrásként 2019 óta. A tervek szerint 2025-ben teljesen megszűnik a szén felhasználása, ez 10 évvel előzi meg Finnország célját és 25 évvel az Európai Unió célkitűzését.  Ezzel Lahti példakép, megmutatja, hogy mire képes a céltudatos munka és a felvilágosítás.

Újrafelhasználás Lahtiban

Lahti területén a Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy nevű  cég működik. Bejelentésük szerint a háztartásokban keletkező szemétnek kb. 99%-át felhasználják úgy, hogy 46% az újrafelhasználás és a szemét 52 %-a mint energiaforrás kerül hasznosításra.

Rendkívül fontos az, hogy a háztartások válogassák a hulladékot. A papir, karton, üveg, fém és biohulladék mellett külön gyűjtik a textilhulladékot is.  

Lahti- Helkalankatu -hulladékgyűjtés

A Green Capital díj jelentősége a nyertes város szempontjából

Ennek a díjnak gyakorlati jelentősége is van. A nyertes várost észreveszi a világsajtó, nő a város jó híre, több lehetőség van kapcsolatok kialakítására, jobban érdeklődnek a befektetők a város iránt és ennek következményeként új munkahelyek is létrejöhetnek. Nem utolsó sorban a város lakosai joggal lehetnek büszkék a lakóhelyükre.

Kedves Olvasók!

Azzal a reménnyel zárom mai levelemet, hogy kissé közelebb hoztam Önökhöz egy finn vidéki város, Lahti értékeit. Lahti kulturális életéröl, magyarországi testvérvárosi kapcsolatáról, a lahti rendezvényekről, épületekről, szobrokról,a városi  zenekarról és iskolákról egy másik levélben írok majd.

Finnország bizonyos mértékben még mindig kissé exotikus, távoli és furcsa országnak tűnik. Sokan a fővároson kívül nem érdeklődnek a vidéki városok iránt. De mint sok országban Finnországban is nagyon sok érték nem okvetlenül a fővárosban és annak környékén, hanem azon kívül vidéken rejlik, erre egy példa Lahti városa.

Judit Mäkinen

Forrás:

Rendkívüli kánikula Finnországban

Kedves Olvasók !

Tovább tart a kánikula Finnországban. Így néz ki a térkép :

Balról jobbra : 2021 július 14.-i helyzet a két következő képen a a július 15 -16- ra várható hőmérséklet látható.

Úgy általában elmondható, hogy kánikula minden évben van Finnországban- egy pár napig. A jelenlegi helyzet , a június eleje óta egyfolytában tartó + 25 C fok fölötti hőmérséklet rendkívüli és mindenkit igénybe vesz. Nem csak az emberek, az állatok is szenvednek , söt a szárazság miatt a termésre sincsenek jó kilátások.

Lehülést várva ¨¨udvözlettel

Judit Mäkinen

Képek forrása : Foreca. fi

Finnország a gombák országa 333.levél

Finnországi levél hazámból Finnországból szülöhazámba Magyarországra  

Kedves Olvasók !

Leveleimben igyekszem bemutatni Önöknek Finnországot lehetöleg sokoldalúan. Ìrtam már többek között a rongyszönyegek, gyapjúzoknik, önkéntesek, a zenei fesztiválok és a zöld arany országáról is.

Mai levelemben Finnországról a gombák országáról írok. A témát az teszi aktuálissá, hogy már elkezdödött a gombaszezon !

Finnország :gombaország

Egy kis háttér

Finnországban megközelítöleg kb. 8000 féle gomba található, ezek  közül az ehetö gombák száma kb. 500. A számok nem teljesek, mert szinte mindíg találnak új, eddig ismeretlen fajtákat. Az ehetö gombák közül  252 fajta általános és kb. 137 fajtából sok terem.

Az évi gombatermés átlag 1 500 millió kg, de jó gombaévben eléri az 5 000 millió kg.-t is.

A gombák finn neveinek megtanulása felér egy felsöfokú nyelvtanfolyammal. Mert vannak ugyan nagyon könnyü nevek . Ezek a magyarul tanuló finneknek sem könnyüek, ilyenek például : Kormostönkű érdestinóru, koivunpunikkitatti, Leccinum versipelle  vagy Rőt tejelőgomba, kangasrousku vagy kangassieni, Lactarius rufus. Ha valaki kíváncsi ezekre a nevekre, szeretettel ajánlom Timaffy Lilla remek cikkét :http://finnorszag-unkari.hu/index.php/home/receptek/103-gombaink-meidan-sienia

A gombáknak fontos szerepe van a táplálkozásban az  elkészítésnek sokféle módja van.  Finnországban nagyon sokan gyűjtenek erdei gombákat és ezekből levesek, mártások és sütemények is készülnek. Kora-nyáron nö az erdőkben a kucsmagomba.: nyersen  mérges, csak akkor lehet felhasználni, ha bő vízben többször is – háromszor –  felforraltuk és a vizet kiöntjük. Nagyon kedvelt a kucsmagombából készült tejszínes mártás. Finn vendéglők is kínálják. Finnül a neve :korvasieni- egyenes fordításban a neve: fülgomba lenne.

Kucsmagomba / Korvasieni

A gombamártásokat lehet többek között  újkrumplival, hússal, spárgával tálalni .Az erdei gombák íze erösebb, mint a termesztett gombáké . A gombás ételek közül Finnországban kedvelt a gombás pite. Ennek számtalan receptje van.

Gombáspite7Sienipiirakka

Pente Bernadett , Finnországban élő szerző  szakácskönyvében: Rokon népünk konyhájában többféle itteni gombás étel receptje található.

Az nyár közepén kezdödik egy nagyon kedvelt gomba a rókagomba szezonja. Finn neve : keltavahvero, általánosan használt neve : kantarelli

Rókagomba / Kantarelli

Ez a gomba Finnország egyik legismertebb művészét Tapio Wirkkala-t is megihlette. Kantarelli nevü vázáit 1947-1957 között hozta forgalomba az Iittala üveggyár.

Tapio Wirkkala:Kantarelli

A régebbi vázákból csak 75 db számozott és szignált darab készült, ezek manapság keresettek a gyűjtök körében.  Juhani Lemmetti a finn design elismert szakértője ezek árát kb. 100 000 €-ra becsüli. Az újabb változatot jelenleg is gyártják Iittalában.

Gombák a piacokon

Finnország piacain többféle erdei gomba is kapható. Ezen a képen a kantarelli látható, ára 1 l = 10 euro.

Kantarelli gomba 1 L = 10 €

Nem tévedés, a gombát literrel mérik a piacokon. Finn piacokon a liter a leggyakrabban használt mértékegység, ennek régi okai vannak, mivel a kis háztartási mérleg drága és ezért ritkaság volt, de a régi agrárállamban  literes kanna  minden háztartásban létezett.

A gombaszezonban működik a gombákat illető tanácsadás ia a piacokon. Ez azt jelenti, hogy bárki, aki az erdőben szedett gombát megnézetheti azt a piacon- a biztonság kedvéért! Nem egy piacon szeptemberben- a gombaszezon közepén – rendeznek “gombakiállítást “ is, ahol többféle gombával ismertetik meg az érdeklődőket.

Gombakiállítás Harjavalta piacán

Gombaexport

Gondoltak-e Önök arra, hogy Finnország gombát exportál? Nem csalás, nem ámítás , ez igaz. Finnország Észak-Karjala tájegységében van egy település a neve Sotkuma. Itt van a föhadiszállása Loreno Dalla Valle  ex olasz rendörtiszt – már évtizedek óta Finnországban élö üzletember – 1997-ben alapított családi vállalkozásának: Dalla Valle Oy -nek.

Jó gombaévben tonnaszám exportál a cég finnországi erdei gombákat – elsösorban vargányát – és  bogyókat . A felvásárlást végzö teherautói pontos menetrend szerint járják az országot. A cég olyan sikeres, hogy Loreno Dalla valle-t csak  tattikeisari = vargányacsászár néven emlegetik.

Itt kell megjegyezni, hogy Finnországban az un. ”Jokamiehen oikeus ” azaz magyarul leginkább mindenki joga-nak nevezhetö rendszer van, ami a természetben gyüjtött gombák és bogyók eladásából származó jövedelmet adómentessé teszi. Ha jó a gombaév és szorgalmas a gyüjtö napi adómentes jövedelme többszáz eurót is elérhet.

Van egy másik gomba is Finnországban, melynek elöfordulása és mennyisege  kiszámíthatatlan . Ennek finn neve Tuoksuvalmuska , Matsutake néven ismert. Matsutake japán név, a gomba Japánban a legdrágább inyencségek közé tartozik. Régen Japánban ezt a gombát csak az uralkodó család tagjai fogyaszthatták.

Matsutake / Tuoksuvalmuska

Finnország északi részén júliustól októberig található – ha szerencsés a gombaév.  Ebből Japánba szinte bármilyen mennyiségben lehetne exportálni 1 kg gombáért ára több-száz euro is fizetnek a japán vásárlók.   

Finn Gombatársaság – Suomen Sieniseura ry. – Finlands Svampvänner rf

Finnország a társaságok országa, így természetesen van Gombatársaság is,  Suomen Sieniseura a neve. A társaságot 1948-ban alapították Helsinkiben azzal a céllal, hogy őrizzék és fejlesszék az országban  addig szájhagyományként terjedt gombákkal kapcsolatos ismereteket. A társaság két újságot ad ki, ezek közül a Sienilehti – Gombaújág a nagyközönség részére évente négyszer megjelenő kiadvány. A Karstenia nevü 70 évvel ezelőtt előszór kiadott lap tudományosan foglalkozik a gombákkal kapcsolatos kutatással.

Gombaújság

A Gombatársaság aktív alosztályai 2017-es adat szerint az ország 14  részén müködtek.

Ismerjük meg a természet ehetö  gombáit !

Finnország erdeiben évente rengeteg , táplálkozási és egészségügyi szempontból értékes bogyó és gomba marad leszedetlenül. Az erdei gombákat a piacokon is árulják ezért szükségessé vált a gombák ismeretének oktatása , hogy lehetőleg szakértő és biztonságos legyen az árusítás.  

Gombaismeret-oktatás

Az Evira = Elintarviketuravallisuusvirasto =Élelmiszerbiztonsági  hivatal által fenntartott, eladásra alkalmas erdei gombák regiszterében 23 különböző gombafajta van ( 2017-es adat ).

A gombatársaságokon kívül oktatási és felvilágosító munkával foglalkoznak a természettudományos múzeumok, a felnöttoktatási intézetek a Marttaliito nevü szövetség és az Arktiset Aromit ry. = Arktikus ízek nevü egyesület. Leghatásosabbak a vezetett gombászókirándulások, ahol a résztvevőket gyakorlott gombaismerők ismertetik meg az ehető erdei gombák érdekes világával.

Itt említem meg, hogy Finnországban Gálfi István vezetésével már évek óta vannak gombászó kirándulások, ahol a résztvevők az egyik legkedveltebb, késő- őszi gombával  ismerkednek meg. Ez a tölcséres rókagomba, finnül: suppilovahvero. Egy novemberi kiránduláson készültek ezek a képek. A nagy kép saját felvételem a jobb alsó képen a kiránduláson gyűjtött ” zsákmány” látható.

A kirándulás képeinek forrása: Finnországi Magyarok Egyesülete facebook oldala 2019 novemberében.

A gombák nem csak evésre alkalmasak

Gombákkal kapcsolatos az egyik érdekes tevékenység, nevezetesen a fonalak festése. Ennek oka, hogy a gombák- elsősorban a mérges gombák- sokféle érdekes festékanyagot tartalmaznak. Ismerve a különböző gombákban rejlő titkokat, gyönyörű, természetes színű gyapjúfonalakat nyerhetnek a beavatottak.

Gombákkal festett gyapjúfonalak

Ebben az is érdekes, hogy előre nem lehet pontosan tudni, milyen lesz a fonal színe. A gombákkal való festés tudomány, Carla & Erik Sundström 1983-ban kiadott Sienivärjäys = Gombafestés c. könyve már nem kapható, aki szerencsés antikváriumban bukkanhat rá.

Befejezésül a finnül tanulóknak két finn “gomba ” :

Parsisieni= stoppolófa és Pesusieni = szivacs

Kedves Olvasók !

Tudjuk, hogy a természet produkálja a legsokoldalúbb, legérdekesebb és nem egyszer legkülönösebb élményeket. Ezek között vannak  a gombák is. És minding vannak meglepetések Ilyen volt Tarja Mielikäinen gomba-meglepetése is, amikor a Lohjanjärvi nevű tó partján levő nyaraló kertjében valami érdekeset látott. Így nézett ki :

Csípös parásgereben/karvasorakas

Nem hitt a szemének , csak nem véres könnyeket sír egy gomba ? Mint kiderült a finnül karvasorakas Hydnellum peckii. magyarul csípős parásgereben nevű fiatal gombával találkozott. Önök közül látott valaki ilyen gombát ?

Mindnyájuknak biztonságos gombászást és fínom gombás ételeket kívánva

Judit Mäkinen

Forrás:

2021 Július 4-5-6- Finnországban

Kedves Olvasók !

Ezeken a képeken a jelenlegi helyzet látható. A képeken a 2021 július 4.-i időjárás (baloldali kép ) valamint a két következő napra várható időjárás látható. Ez a meleg már több mint egy hónapja tart. A déli partvidéken a magas páratartalom miatt sokan szenvednek ettől a melegtől.

A téli és nyári hőmérséklet közötti különbség eléri a 65 fokot ! Az ország legészakibb részén is hőség van. Ott jelenleg sok a szúnyog is, még több mint a déli országrészen. A finn lakások legnagyobb részében nincs légkondicionálás, nekünk erre eddig nem volt szükségünk.

Az meteorológiai előrejelzés szerint még hetekig tart ez az időjárás. Van még valaki Önök között aki kétségbe vonja a klímaváltozást ?

Mindnyájukat sokszor üdvözölve

Judit Mäkinen

Képek forrása: foreca.fi

Finn szókincs. Utca- Katu

Kedves Finn nyelvet kedvelők !

Szókincsünket egy hétig azokkal az összetett finn szavakkal gyarapítottuk, melyek finnül a katu = utca szóval kezdődnek. Ha valakit érdekel Önök közül, íme ez a kis szószedet.

Szivélyes üdvözlettel

Judit Mäkinen

Utca-szavak- katu-sanat

 • Jún 21. Katukivi = utcakő, katutappelu = utcai verekedés, katumellakka = utcai zavargás
 • Jún.22. Katuhaastattelu = utcai közvéleménykutatás, katuoja = utcai árok, katuvalo = utcai lámpa
 • Jún.23. Katutyö = Útépítés, katutyttö = utcalány, katuosoite = lakáscím ( utca + házszám)
 • Jún.24. Katupöly = utcai por, katuovi = utcai bejárat, katuvalaistus = utcai kivilágítás
 • Jún.25. Katusoittaja = utcai zenész, katutaso = utcai szint ,földszint, katuväkivalta = utcai erőszak
 • Jún.26. Katusulku =útlezárás, katutaistelu = utcai harc, katukeittiö = utcai büfé
 • Jún.27. Katukivi = utcakő, katukivetys = utcai kövezet, katukauppa = utcai árusítás
 • Jún . 28 Katukahvila = utcai kávéház, katuasu = utcai ruha, katukäytävä = járda

Szt. Iván éjszakája – Juhannus

Kedves Látogatók !

Finnországban most van az éjszakátlan éjszakák ideje. Június 26-26 a legnagyobb finn nyári ünnep: Juhannus, erröl több előző levelemben is írtam már, pl. itt : https://finnorszagilevelek.com/2015/06/28/140-level-juhannus-nyar-kozepe/ és itt : https://finnorszagilevelek.com/2016/06/21/finnorszagi-level-169-juhannus-a-finn-zaszlo-es-a-nyar-unnepe/

Kuvan kuvausta ei ole saatavilla.
Fehér éjszakák idején

A városok kiürültek, ami csak teheti vidéken,nyaralóban, vízparton tölti ezeket a jelenleg fülledt, meleg napokat.

Nyílik a Juannusruusu = Juhannusrózsa, gyönyörü, fehér virág.

Mindnyájuknak kellemes hétvégét kívánva

Judit Mäkinen

Ui: A virágok képei:saját felvételek

Mindenféle alagút- növényalagút 332.levél

Finnországi levél hazámból Finnországból szülőhazámba Magyarországra

Kedves Olvasók !

Ha az ember az alagút szót hallja elsősorban az országutakkal kapcsolatos alagutak jutnak az eszébe. Ezekből is többfajta van; hegyek, söt a tenger alatt is vannak alagutak.

Finnországban viszonylag kevés alagúttal találkozik az utazó. Ennek több oka van. A táj legtöbbször lankás, az utak követik a dimbes-dombos vidéket. Nagyobb sziklás területeken sziklavágatokat látunk .

Sziklavágat a Helsinki-Turku úton

A képen a Helsinki- Turku út egyik sziklavágata látható. Mivel Finnország alapkőzete a gránit, a sziklavágatok viszonylag olcsóbbak, mint a gránitba épített alagutak.

Az elsö alagutat Finnországban Ahvenanmaa-ban építették 1980-ban. Ez a Färjsund alagút, hossza 51 m.

Färjsund alagút , Ahvenanmaa

Az ország déli részén a Lohja-Muurla útvonalon 7 kisebb alagút van.

Muurla-Lohja út

Álmodoznak egy tengeralatti alagutról Helsinki és Tallin között. Megvalósult tengeralatti alagutakról az északi államokban több is van Norvégiában.

Mai levelemben egy másféle alagutról van szó és ez a növényalagút.

Növényalagút , Heinola

Európa melegebb országaiban föleg kis és alacsony növényalagutakkal találkozunk, melyek fö célja mikroklima teremtése és a fiatal növények védelme a tavaszi fagyoktól

Finnországban a nagy növényalagutak kb. 10 éve terjedtek el, ezek  a zord időjárás miatt egyre nagyobb szerepet kapnak . A két leggyakoribb típusú  alagút az áthelyezhető és az állandó helyen álló alagutak.Az áthelyezhető alagutak váza könnyű acél, anyaguk külön erre a célra készült műanyag ,mely átereszti a növények számára hasznos ultraibolya sugarakat .

Mi a növényalagutak előnye ?

 • Az ezekben termesztett eper és málna ízesebb és szárazabb, mint a szántóföldön termelt.
 • A növekedési időszak hosszabb, az alagút véd a tavaszi és nem egyszer nyári  jégesőtől, az erősen zuhogó esőtől és a nagy széllel járó viharoktól.
 • Egyszerűbb a kártevők elleni biológiai védekezés mint a szántóföldeken
 • A gyümölcsök szedése könnyebb és a leszedett gyümölcs tisztább, mint a szántóföldön nőtt.
 • A növényalagút lehetővé teszi olyan növények termesztését, melyek a finn telet nem vészelik át, ilyenek pl. egyes málnafajták és a szeder.

Az egyik legfontosabb növényalagútban termelt gyümölcs az eper.

Összesen kb. 61 hektárnak megfelelő területen termelnek alagutakban  gyümölcsöket és a tapasztalat szerint a málna jobban terem alagútban, mint a szabad ég alatt. A 2019-ben végzett  összehasonlítás ( Puutarhatilastot 2019 )  azt mutatta, hogy 22 hektárnyi alagútban több málna termett, mint 374 hektárnyi szántóföldön.

Eperalagút

Finnországban a szabad ég alatt 4400 hektáron termelnek epret, az alagutak 38 hektárnyi ” eperföldet ” jelentenek.

Eperföld Finnországban

Kedves Olvasók !

Az ember mindenféle növényalgutat épít, de ezekkel meg se közelíti a természet produkálta alagutakat. Befejezésül ezekből egy pár kép , több itt található : https://morzsafarm.hu/13-festoi-novenyalagut-a-nagyvilagbol-ahol-szivesen-tennenk-egy-setat/

Nálunk a hét végén lesz a legnagyobb nyári ünnep: Juhannus. Errol itt lehet olvasni : https://finnorszagilevelek.com/2015/06/28/140-level-juhannus-nyar-kozepe/

Mindnyájuknak szép, napsugaras Juhannus-t kívánva

Judit Mäkinen

Forrás :

Kánikula Finnországban !

Kedves Olvasók !

Ha Önök között vannak még olyanok akik Finnországra mint az állandó hideg országára gondolnak, akkor nekik ajánlom ezeket a képeket. A finn meteorológiai intézet képei a 2021 június 18 időjárását és a következő két napra várható, időjárást mutatják.

A baloldali kép jún. 18, középen jùn 19 és a jobboldali kép jún. 20.-ra várható időjárást mutatja. Jövő hét végén lesz a legnagyobb nyári ünnep : Juhannus. Hogy akkor milyen lesz az idő az egyenlőre titok.

A finn nyárról sokan mondják, hogy olyankor kevés a hó, söt egyesek odáig is mennek, hogy zöld télről és fehér télről beszélnek.

Mi jelenleg trópusi időről beszélünk, mivel az éjszakai hőmérséklet is 20 C fölött van. Az ilyen hőség Finnországban szokatlan, de a klíma felmelegedésével egyre gyakoribbak lettek az ilyen napok .

MIndnyájuknk kellemes hétvégét kívánva

Judit Mäkinen