Új iskolaév kezdetén. 335.levél

Finnországi levél hazámból Finnorzágból szülöhazámba Magyarországra

Kedves Olvasók !

Finnországban az új iskolaév augusztus 13.-án kezdödik a legtöbb iskolában. Mivel a finn iskolarendszer világviszonylatban is érdeklödés tárgya, mai levelemben a tankötelezettséggel és a finn általános iskolákkal foglalkozunk.

Egy kis történelem

Finnországban 1921-ben lépett életbe a tankötelezettségi törvény. Hogy miért ilyen későn ? Ennek oka az, hogy amíg az ország Oroszország része volt – egészen 1917-ig – ilyen törvényt nem lehetett bevezetni. Félős volt ugyanis, hogy az iskolák fenntartása drága és az  iskolázott nép nem lesz jó munkaerő !

Gyakorlatilag a húszas években megvalósult a tankötelezettség az országban mindenütt a legészakibb Lappföld ( Tunturi-Lappi ) kivételével, ahol a félreeső települések csak az 1950-es években kapcsolódtak az iskolahálózatba.

Tankötelezettség Finnországban

A tankötelezettség abban az évben kezdődik, amikor a gyerek betölti a 7. életévét. Ezen kívül a Finnországban elő gyerekeknek részt kell venniük az első osztályt megelőző évben un. előkészítő foglalkozáson (esikoulu = előiskola ).

Esikoulu –  ( ”elöiskola ”) – Iskola-elökészítö

Ennek a foglalkozásnak célja , hogy megkönnyítse az iskolai életbe való beilleszkedést.

Esikoulu

Az egy iskolai évig tartó előkészítő – gyereknéven eskari – alatt a gyerekek többek között megtanulnak egyedül öltözködni, magukat kifejezni. Az együttes játékok elősegítik a baráti kapcsolatok kialakulását, a beszédkészséget, gondolkodást, kölcsönhatásokat és problémák megoldását is. Mivel ezt az időt leendő iskolájukban töltik a gyerekek, már nem izgulnak az első iskolai napon – ismert környezetben találkoznak ismerős osztálytársakkal.

A következö fokozat neve

Peruskoulu ( ”alapiskola”  )  – Általános iskola

Ez az iskola 9 vagy 10 éves, minden finn állampolgár egységes tantervű iskolája. Gyakorlatilag alsó és felső fokra oszlik, az alsó fok az első 6 osztályt jelenti, a felső fok a 7-9.osztály. A rendszer célja az egyenjogúság és egyenlőség és az un. elit-iskolák létrejöttének megakadályozása. Ezért a magániskolákat is kötelezik a területükön lakó diákok felvételére, megkülönböztetés nélkül.

A világ legjobb ´általános iskolája

Az általános iskola teljesen ingyenes. Tandíjat a magániskolák sem követelhetnek . Ez azt jelenti, hogy az iskolának nincs joga pénzt kérni az oktatásért, az iskola által rendezett eseményeken való részvételért , a tankönyvekért és a tanszerekért. Ezen kívül a diákoknak joguk van ingyenes, teljes – értékű étkezéshez, ez általában meleg ebédet jelent.

Az általános iskola tanulóinak  iskolaorvosi ellátása ingyenes

Ha az otthon és az iskola távolsága több mint 5 km – újabban egyes helyeken 3 km – vagy ha az iskolai út a tanuló korához vagy körülményeihez képest túl nehéz,fárasztó vagy veszélyes  a tanulóknak joguk van ingyenes iskolai útra. A tanulók iskolai szállításáról a lakóhelyük hatósága köteles gondoskodni. Ez történhet busszal, taxival vagy hajóval is, pl. Ahvenanmaaban a szigetvilágban. Az iskolai fuvart az autókon tábla jelzi.

Koulukyyti = Iskolafuvar

Ha a tanuló lakóhelye olyan messze van az iskolától, hogy a mindennapi iskolai út túl sok időt venne igénybe, a tanulóknak joguk van ingyenes, teljes ellátású diákotthoni elhelyezésre.

Az általános iskolák költségeiért a Valtiovarainministeriö / Pénzügyminisztérium és az Opetus-ja kulttuuriministeriö / Oktatási és Kultúrális ügyek minisztériuma felelős.

Finn pedagógusok az általános iskolában

Finnországban a pedagógusokat megbecsülik, az egyetemeken a pedagógiai karra való felvételi vizsgák a legnehezebbek közé tartoznak. Azt ugye tudják Önök, hogy a finn egyetemeken un. ” fizetős vonal ” nincs! Mindenki köteles felvételi vizsgát tenni teljesen függetlenül szülei anyagi helyzetétől és eseteleges fizetőképességétől.

Az 1979 óta érvényben lévö rendelkezés szerint az általános iskolában tanító pedagógusoktól egyetemi tanulmányokat követelnek.

A jelenleg is tartó vírusjárvány rendkívüli állapotot teremtett.A pedagógusok új és eddig ismeretlen feladatok megoldására kényszerülnek. A távoktatást nem tanították az egyetemen. Egyszerre kellett új módszereket nem csak megtanulni, hanem azonnal alkalmazni is. A hamarosan kezdődő új iskolaévtől sokan várják a távtanítás megszűnését, de sajnos ez még egyenlőre nem valószínű.

Távoktatás

Mai elkepesztő és megrendítő hírek szerint (https://yle.fi/uutiset/3-12045397) a pedagógusok központi szervezetének ( OAJ = Opetusalan Ammattijärjestö ) felmérése azt mutatja, hogy a korona- járvány okozta terhelés miatt minden harmadik ! pedagógus mérlegelte a foglalkozásváltoztatást Ezzel szemben a véleménykutatásra válaszolók közül négyből három mégis úgy érzi, hogy az oktatásügy eddig jól boldogult

Tankötelezettség 2021-ben

Idén változott a tankötelezettség, 2021 augusztus 1.-töl kezdve a tankötelezettségnek akkor van vége, amikor a tanuló betöltötte a 18. életévét. A 9 osztályos általános iskola után azok akik továbbtanulásuk érdekében jobb bizonyítványt akarnak elvégezhetik a önkéntes 10. osztályt. A korhatár idén emelkedett, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden finn diákot köteleznek a továbbtanulásra

Melyik általános iskolába járnak a finn gyerekek ?

A legtöbb finn  gyerek lakóhelyéhez legközelebbi iskolába jár. Ettől akkor van eltérés, ha a tanuló speciális osztályba jár, pl. zeneosztályba vagy különleges nyelvet tanul. Ha a speciális tárgyakat oktató iskolába több jelentkező van, mint férőhely a diákokat sorsolással kell választani kivéve ha művészi tehetséget követelő oktatásról van szó.

Fegyelmezés az általános iskolákban

Finn iskolákban a tanároknak nem sok lehetőségük van a fegyelmezésre. Az iskolai élet szabályai ellen veto diákokat lehet szóban dorgálni, az osztályból eltávolítani, de nem szabad pl. megfogni az oktatást zavaró tanulót. Az iskolai foglalkozás után büntetésként maximum 2 órára lehet iskolába tartani a büntetendő diákot. Extrém esetben napokra, maximálisan 1-3 hónapra el lehet tiltani egy tanulót az iskolába járástól, de az ilyen tanulót nem szabad kizárni az oktatásból.

A pedagógusok fegyelmezési lehetőségeinek korlátozása sajnos arra vezetett, hogy felmérések szerint az általános iskolákban tanítók kb. 30 %-a foglalkozik azzal a gondolattal, hogy feladja a pályát !

Egyenlőre nincs kielégítő magyarázat arra, hogy újabban miért több a tanárokkal szemben agresszívan viselkedő tanuló az iskolákban. Az általános iskolában a pedagógusokat szemtelen megjegyzésekkel, az együttes munka elleni hangos tiltakozással és sorozatos hazugságokkal lehet zavarni. Az így viselkedő tanulók kihasználják azt a tényt, hogy a pedagógusok fegyelmezési lehetőségei rendkívül korlátozottak és azt, hogy tudják: öket mint kiskorúakat nem éri komolyabb büntetés.  

Sajnos nem csak a diákok viselkedése probléma, sok esetben a szülök is agresszívan viselkednek a pedagógusokkal szemben kétségbe vonva a szakmai tudásukat. Errol többet Teemu Kauppi doktori disszertációjában lehet olvasni itt: Kauppi, T. T. (2015). Opettaja kiusattuna: peruskoulun opettajien kokemuksia vertaisrajat ylittävästä kiusaamisesta. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6202-9

 Tavalyi felmérés szerint a pedagógusok 10 %-a számolt be arról, hogy a diákok erőszakosan viselkedtek velük szemben. A napköziotthonokban az erőszakos viselkedés 400, az általános iskolákban 600 esetben fordult elő . Nem egy gyerek a napköziben találkozik előszór azzal a szóval, hogy : nem, a sok egyedüli gyerek előszór kényszerül alkalmazkodni a többiekhez, megvárni míg sorra kerül, hallgatni ha nem kérdezik, stb.stb.

Sajnos a finn társadalom oda jutott, hogy több finn iskolában elkezdődött a pedagógusok felkészítése az önvédelemre. Errol – képekkel illusztrálva – az érdeklődök itt tájékozódhatnak: https://yle.fi/uutiset/3-11212332

Iskolai zaklatás Finnországban

A világ egyik legjobbjának tartott iskolarendszerben sem ismeretlen az iskolai zaklatás fogalma és gyakorlata. A diákok ingerlik egymást, vannak közöttük ellentétek , az önfegyelmezés nem tartozik az egyszerű feladatok közé. Az esetleges céltábla jobb esetben veheti ezt játéknak vagy viccelődésnek is, de többen  bántónak, sértőnek és fájdalmasnak érzik a zaklatást.  

Iskolai zaklatás

A zaklató lehet egy vagy több  személy , a zaklatás  céltáblája általában ugyanaz a tanuló . A zaklatás lehet fizikai, lökdösés, elgáncsolás, megverés  vagy szóbeli fenyegetés az iskolában vagy virtuális,  a szociális médián keresztül sértő vagy egyenesen fenyegető üzenetek küldésének formájában.

Az iskolai zaklatásnak súlyos és az egész további életre is kiható, sajnálatos következményei lehetnek, ezért annak ,megelőzése. felismerése és kiküszöbölésére való törekvés rendkívül fontos.

Finn iskolákban sok módja van a zaklatás csökkentésére való igyekezetnek . Erröl öt évvel ezelőtt írt levelemben bővebben is lehet olvasni itt: https://finnorszagilevelek.com/2016/08/20/finnorszagi-level-174-uj-iskolai-ev-uj-tanterv/

Kedves Olvasók !

Az új iskolai évet mindenki vegyes érzelmekkel  várja.

Reméljük, hogy a távoktatást a személyes oktatás váltja fel.

Reméljük, hogy minden finn pedagógust kétszeri oltás védi majd a vírusjárványtól- eddig nincs mindenki kétszer beoltva.

Reméljük, hogy az iskolatársak örülnek a találkozásnak, ezzel reméljük, hogy a kényszerű távolságtartás és bezártság  sokakat megtanított a személyes kapcsolatok fontosságának megértésére és az összetartó közösség megbecsülésére.

Befejezésül kívánok szeretettel minden magyar pedagógusnak, diáknak és szüleiknek egészséges és eredményes új, kezdődő iskolai évet.

Judit Mäkinen

4 thoughts on “Új iskolaév kezdetén. 335.levél

  1. Kedves Judit!
    Sok rokonszenves, figyelemreméltó ismerethez jutottunk az iskolarendszerrel kapcsolatban. Sajnos az iskolai agresszió minden formája itthon és már szinte mindenütt problémát jelent. Megemlítesz egy-két lehetséges okot, de mint orvostól kérdezem, Lehet más, nem csupán a média tartalma és szocializálódási oka?
    Üdvözlettel. Lia.

    Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.