Suomi 100 – 199. levél – Finn könyvtárak ünnepi éve

SuomiFinland100-tunnus_sininen_RGB

Finnországi levél hazámból Finnországból szülöhazámba, Magyarországra

Kedves Olvasók !

Folytatva az idei ünnepi év eseményeiröl írott tájékoztatásokat ma arról lehet olvasni, hogy miként ünneplik a finn könyvtárakban a centenáriumi évet.

Egy kis történelem

A legrégebbi könyvtárak Finnországban a kolostorok és a templomok  könyvgyüjteményei voltak, ilyen volt pl. a Turkui Katedrális könyvgyüjteménye.  Turkuban alapitották 1640-ben  Turku Akademiájának könyvtárát, mely azonban az 1827-es nagy, turkui  tüzvészben szinte teljesen megsemmisült. A megmaradt könyveket a Helsinki Egyetemen helyezték el.

Az 1800-as években jött létre az egyik legjelentösebb könyvtár, nevezetesen 1831-ben alapították a Suomalaisen Kirjallisuuden Seura / Finn Irodalmi Társaság könyvtárát. Az alábbi kép 100 évvel késöbb készült, 1931-ben.

SKS kirjasto

SKS könyvtára , 1931

Az 1900-as évek elején kezdödödött – amerikai mintára – az általános könyvtárak szervezése. Ezek a könyvtárak 1921 óta élveznek állami támogatást. Szerepüket az 1928-ban kiadott elsö könyvtártörvény erösítette meg, felhívva a figyelmet arra, hogy a könyvtáraknak jelentös szerepük van a finn civilizáció rendszerében.

Könyvtárak szerepe a mai Finnország  életében

Az egy-két  heti könyvtári látogatás sok finn család hétköznapi életének szerves része. Már a kis gyerekeknek is van saját könyvtári kártyájuk, amivel kölcsönözni tudnak könyveket.

kirjastokorttikuva_vaaka

Az iskolai könyvtárakhoz minden tanulónak van hozzáférése. Az alábbi képek két iskolai könyvtárat mutatnak be, egy általános iskolait és egy gimnáziumit.

A fenti képeken ábrázolt iskolai könyvtárak  Lieto nevü 19 299 lakost számláló járásban vannak, nem messze Turku városától.

Hány könyvtár van Finnországban ?

A 2015-ös adatok szerint abban az évben Finnországban 288 fö- könyvtár és 450 mellék-könyvtár müködött. A tudományos könyvtárak száma  180. Ezeken kívül Finnországban több oktatási intézménynek van saját  könyvtára, vannak szak-könyvtárak, szervezetek könyvtárai és  privát könyvtárak is léteznek.Az egy före esö kölcsönzések száma világviszonylatban is vezetö helyen áll.

A könyvtárak müködését és  a kölcsönzök jogait az un.

Könyvtártörvény szabályozza.

A törvény szerint a könyvtárak feladata elösegíteni a lakosság egyenlö jogait a müvelödéshez valamint  az irodalommal  és müvészetekkel való foglalkozáshoz. A könyvtáraknak gondoskodniuk kell arról, hogy  lehetöséget adjanak a  folyamatos és állandó, életfogytiglanig tartó tanulasra, az  ismeretek és tudás fejlesztésére.

A legújabb törvény szerint – mely 2017 január 1 óta érvényes – a könyvtárak feladatai közé tartozik a virtuális és kölcsönhatáson alapuló internetes szolgáltatásokról való gondoskodás és ezen források kultúrális tartalmának fejlesztése is.

A finn könyvtárak sokféle módon szolgálják a népességet. Létezik pl. egy

Kérdezz bármit a könyvtártól szolgáltatás, ez itt érhetö el : http://igs.kirjastot.fi/iGS/kysymykset/haku.aspx?word=Varsinais-Suomi

Ez az oldal angolul is megtalálható. A válaszok általában egy pár nap alatt megérkeznek a kérdezöhöz.

A könyvtárak iránt érdeklödök gyakran találkozhatnak a

HelMet könyvtárak kifejezéssel.

Helsinki_Metropolitan_Area_Libraries_logo

A HelMet = Helsinki Metropolitan Area Libraries  Helsinki környékének könyvtárait jelenti . Ez a terület 4 délfinnországi várost foglal magába – Helsinki, Espoo, Vantaa és Kauniainen –  melyek közigazgatásilag önállóak, de  területileg egymással összeépültek . Ennek  a négy, déli  városnak  összesen kb. 1,5 millió lakosa van ( Finnország összlakossága :  5,482 millió ,  2015-ös  adat) .

Mind a négy városban évényes ugyanaz a könyvtárkártya, minden köyvtárban  lehet kölcsönözni és a könyveket bárhol vissza lehet adni függetlenül attól. hogy melyik város területén volt a kölcsönzés.

05c5d870d553fdc8e3e76e03baff41ae

Könyvtár-kártya

A HelMet rendszert 1976-ban alapították, a négy város 63 könyvtára tartozik hozzá. Ez 3,4 millió könyvet jelent. A könyvtárakat  évente összesen 17 milliószor látogatják, ebböl 5 millió látogatás az interneten keresztül történik. Összesen 900 –an dolgoznak ezekben a könyvtárakban.

Ha valamelyik könyvtárban nincs meg az a könyv, amit valaki kölcsönözni akar, percek alatt kideitik a könyvtár dolgozói, hogy hol elérhetö a kérdéses könyv és az 1-2 nap alatt megérkezik abba a könyvtárba,  ahová  a kölcsönzö jár.

A HelMet könyvtárak honlapja itt található : http://www.helmet.fi/fi-FI A lap legfelsö, fekete  sorában látható, hogy a honlap svédül, angolul és oroszul is elérhetö.

Ünnepi év Finnország könyvtáraiban

Finnország minden könyvtárában számtalan eseménysorozat foglalkozik a százéves független ország történelmével. A események naptárában  – Tapahtumakalenterista -Suomi 100 –megjelöléssel találhatók meg az egyes könyvtárakban 2017-ben  tartandó elöadások. Ezek között vannak oroszul tartott elödássorozatok is, ezekben azt a 100 évet ismerteti az elöadó – Marina Vituhnovskaja-Kauppala a Helsinki egyetem docense –  amikor Finnország Oroszország autonomiája volt.

100 év- 101 könyv

Seppo Puttonen a finn rádió és TV irodalom-szerkesztöje kolléganöjével Nadja Nowak-kal könyvsorozatot gyüjtött össze, melyben a százéves Finnország mindenegyes évében kiadott könyvekböl  egy könyvet választottak ki. Az utolsó a sorozatban, a 101.  az idei könyv lesz, ennek kiválasztásában az olvasóközönség is részt vehet idén összel.

lataus

Seppo Puttonen & Nadja Nowak

A sorozat célja, hogy bemutassák azokat a változásokat, melyeken az az emberek és maga az ország is átment az eltelt száz év alatt. Egy évszázad alatt az emberek egymáshoz, a természethez, az állatokhoz és ta társadalomhoz  való viszonya is sokat változott. Az agrárország városiasodott, iparosodott és civilizálódott. A nehéz háborús évek után az ország újjáépült.

A könyvlista szerkesztöinek a függetlenség évei alatt ia fent említett témákkal foglalkozó 4500 db  megjelent könyvön kellett átrágniuk magukat. Az ebböl a tömegböl kiválasztott 100 könyv bemutatja a nök szerepének, a család képének, a gyerekek helyzetének változásait. Bemutatják a szeretet és a háború képét. A férfiak társadalmi szerepe is változott, de kisebb mértékben, mint a nöké.

A kiválasztott könyvekkel itt ismerkedhetnek a finnül tudó érdeklödök: http://yle.fi/aihe/kirjojen-suomi/101-kirjaa. A könyvek az interneten e-könyvek formájában is megtalálhatók.

Ebben az évben egy másik eseménysorozat is megindult, ennek neve :

Toivoa kirjallisuudesta / Reményt  az irodalomból

Ebben a sorozatban a finn kultúrális élet kiemelkedö személyiségei mondják el, hogy milyen könyvek adtak nekik reményt, örömet és vidámságot az életükben.

nnnyt

Reményt adó könyvek

A  projektben – mely 2017 januárjában kezdödött-  36 Helsinkiben levö  könyvtár vesz részt, 36 vendég beszél 36 reményt adó müröl. A szervezök a  Helsingin kaupunginkirjasto /Helsinki városi könyvtár és a Suomen Mielenterveysseura /  Finn lelki  higienia társaság . A résztvevö személyiségek egy-egy könyvtárat  látogatnak meg és ott nyilvános interjún vesznek részt a nekik legfontosabb segítséget adott könyvröl. Hogy kik ök , hol és milyen könyvröl beszélnek az ezen a linken található:  http://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Uutispalat/Toivoa_kirjallisuudesta(114023)

A HelMet könyvtárakon kívül  az ország több városának  könyvtárai  is olvasásra hívják  a könyvtárak látogatóit. Ennek a mozgalomnak a neve

Suomi 100 –lukuhaaste – Kihívás olvasásra

A mozgalom nem új, már évek óta rendezik .  Bárki részt vehet ebben, gyerekek is !  A z ünnepi év alatt 100 könyvet kell elolvasni. A könyvek lehetnek rövidek vagy hosszúak, a téma bármi lehet. Az egyes könyvtárakban listákat állítottak össze az ajánlott könyvekröl

Lukuhaaste2017 Helmet-kuva.

Száz könyv elolvasása egy év alatt azt jelenti, hogy hetente 2 könyvet kellene elolvasni. Ez nem kis feladat azoknak, akik a hétköznapok rohanásában szinte egy percre sem tudnak megállni, hogy  nyugodtan leüljenek egy könyvvel a kezükben.

A Suomi 100 –könyvolvasás projektjének egyik résztvevöje a Seinäjoki városában levö modern, városi könyvtár.

2013-06-09-365

Seinäjoki könyvtát (saját felvétel)

Ök úgy határozták meg a részvételt, hogy akik részt szeretnének venni ebben az olvasási akcióban, azok jelentkezését várják a könyvtárban vagy a területen mozgó könyvtárautókban, mert ilyen szolgáltatás is létezik Finnországban.

Untitled-1_edited-2b_edited-1_56c2f8ca13f2c

Könyvtárautók

Gyerekeket is várnak az akcióba ! Bármit lehet olvasni, regényeket, képeskönyveket, verseket, akár mit.  Ha valaki tanácstalan, bizalommal fordulhat a könyvtár dolgozóihoz, ök szívesen adnak tippeket.  A könyvtár egy kis füzetet ad minden résztvevönek, ök abba írhatják be, hogy mikor mit olvastak. Az olvasás ideje 2016 dec. elejétöl 2017 november végéig tart.

A résztvevök  közös ünnepségen vesznek majd részt 2017 december 5.-én a könytárban.

Könyvtárak sorsa az internet világában  

Az utóbbi években egyre nagyobb teret kapott virtuális világ mindenre kihat. Sokan kétségbe vonják, hogy van-e egyáltalán szükség ódivatú könyvekre, vagy   a mai modern világban a költséges könyvtárak fenntartására és  karbantartására ? Úgy tünik, hogy manapság már mindent a pénz szabályoz, mindenütt spórolni kellene. Ez Finnországra is érvényes eltekintve attól is, hogy itt még egyenlöre sokkal jobb a helyzet, mint a világ sok más részén.

Az oktatásáról híres Finnországban is elkezdödött az oktatáson való spórolás. Az iskolákban nagy az osztálylétszám, kevés a szakképzett pedagógus, a szakiskolákban csökken az egyes fontos tantárgyak óraszáma. A kisebb Iskolákat összevonják, a vidéki iskolák egy részét megszüntetik.

A könyvtárakra is egyre kevesebb pénz jut. A Kirjastolehti / Könyvtárújság 2016 októberi számában két filozófus, Tuomas Nevanlinna és Sara Heinämaa elemzik  a mai helyzetet  és a könyvtárak fontosságát.  Felhozzák, hogy az internet – Wikipedia-  nem pótolja a könyvtárakat. Finnországban a könyvtárak mindenki számára elérhetö,  közös találkahelyek. A könyvtárakban lehet a hasonszörüekkel találkozni, a könyvtárakban van  eszmecserére alkalom és lehetöség. A könyvtárak segítségével lehetséges a digitális világgal való ismerkedés, a kutatómunkához és a müvelödéshez szükséges ismeretekhez való gyors hiozzáférés.

A könyvtári dolgozók népmüvelö szerepe rendkívül fontos és pótolhatatlan, ezért még  egy pár sor a könyvtárosok képzéséröl.

Könyvtárosképzés Finnországban

Finnország egyetemei közül Tampere és Oulu egyeteme valamint a svéd nyelvü,  turkui Åbo Akademi képez könyvtárosokat Ezeken az egyetemeken  vagy  föszakként vagy mellékszakként lézezik  egy un. informaatiotukimus / információtudomány nevü szak is.

Az egyetemi tanulmányoknál rövidebb idö alatt azaz  3,5 év alatt szakföiskolákon is lehet információs tanulmányokkal foglalkozni, de a vezetö könyvtárosi  állások általában egyetemi végzettséghez kötöttek.

Kedves Olvasók !

Tudom, hogy Önök között többen is vannak olyanok, akiknek személyes tapasztalatai vannak  a finnországi könyvtári munkáról. Kíváncsian várom a kiegészítö hozzászólásokat.

Befejezésül minden kedves Olvasómnak  a könyvek adta olvasás örömét kívánom  a mai napon.

Judit Mäkinen

2 thoughts on “Suomi 100 – 199. levél – Finn könyvtárak ünnepi éve

  1. Kedves Judit!

    A könyvtárakról készült írásod különösen felkeltette az érdeklődésemet, mert az utolsó 8 munkaévemben egy un. családi könyvtárban dolgoztam Üdvözlettel. Lia.

    2017. május 27. 10:26 Finnországi Levelek írta, :

    > finnorszagilevelek posted: ” Finnországi levél hazámból Finnországból > szülöhazámba, Magyarországra Kedves Olvasók ! Folytatva az idei ünnepi év > eseményeiröl írott tájékoztatásokat ma arról lehet olvasni, hogy miként > ünneplik a finn könyvtárakban a centenáriumi évet. Egy kis tört” >

    Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.