Finnországi levél 174. Új iskolai év, új tanterv

Finnországi levél hazámból Finnországból szülöhazámba Magyarországra

 

174.levél  Új iskolaév, új tanterv                                   2016 augusztus 20.

Kedves Olvasók !

Ma,  Magyarország nemzeti ünnepén szeretettel köszöntöm Önöket Finnországból.

Augusztus 20 2016 copy

 

Mai levelemben az általános iskolák  új iskolai évének  változásairól írok.

Megkezdödött az új iskolai év Finnországban

Elözö levelemben írtam arról, hogy a Finnországban augusztusban kezdödö új tanév sok változást is hoz magával . A változások az állami általános iskolák elsö 6 osztályában lépnek életbe idén, a felsöbb osztályokban az új kerettanterv bevezetése fokozatos lesz a 2017, 2018 és 2019-es években. Itt említem meg, hogy a finn általános iskolák 9 osztályosak, a gimnázium 3 osztályos. Fakultativan lehet egy 10. osztályt is végezni az általános iskola 9. osztályának befejezése után. Ezt a lehetöséget  általában azok veszik igénybe, akik javítani akarnak a 9. osztályos bizonyítványukon. Utóbbira azért van szükség, mert Finnországban a gimnáziumi és szakiskolai felvétel az általános iskolai utolsó bizonyítványtól függ.

Milyenek a tanterv változásai ?

Összesen tíz pontban lehet röviden összefoglalni azt, hogy milyen tantervi változásokra van kilátás az új iskolaévben.

A svéd nyelv oktatása az alsóbb osztályokban kezdödik.

Ehhez azt kell tudni, hogy Finnország hivatalosan kétnyelvü ország,  minden állami álláshoz követelik a svéd nyelv bizonyos fokú tudását. Hogy milyen fokról van szó, az az állás  természetétöl függ.

Kaksikielinen Suomi

A jelenlegi rendszer szerint a svéd nyelvet az általános iskola 7. osztályától kezdve oktatták, az új tanterv szerint ez a 6. osztályban kezdödik. A nyelvtan gyakorlása helyett a hangsúly a kiejtésen és a beszédtudás fejlesztésén fekszik.

Elkezdödik a programozás / kódolás tanítása

Ez a digitális képességek egy része, de nem önálló tantárgy hanem a matematika keretein belül folyik az oktatás. Az 1.-6. osztályban indul  ez a tanítás, a 7-9.osztályosokat fokozatosan vonják be 2017-ö 2019 között.A tanárok képzése egy évvel ezelött ,   2015 öszén kezdödött el.  Összesen kb. 2000 tanár vett részt az Aalto egyetem tanárai által szervezett továbbképzésen.

1445745867511

A fenti kép mutatja, hogy hogyan kezdödik a kódolás tanulása- képek kódolásával.Sajnos pénzhiány miatt nem minden járás küldte el tanárait a továbbképzésre. Ez azt jelenti, hogy a kódolás tanításának bevezetése hiányos.

Az egyes sportágaktól a sokoldalú mozgásig

Ennek célja, hogy a gyerekek ne  az egyes sportágak hibátlan technikájának elsajátításával foglalkozzanak,  hanem az, hogy  olyan korosztályt neveljenek, melynek életformájához a mindennapos, sokoldalú mozgás szervesen hozzátartozik.Hogy az egyes járások iskolái milyen mozgásformákkal foglalkoznak azt helyben döntik el,  de azzal a kikötéssel,  hogy mindenki – nemcsak a Finnországban született gyerek !- megtanul úszni és megismerkedik  a vizi  közlekedés alapszabályaival.

uIMAKOULU

Az elsö úszólecke elött

Az “ezer tó országában ” sajnos  sokan vannak az úszni nem tudók- felnöttek is ! Az utóbbiak egyre többen lesznek, ennek oka, hogy a bevándorók közül nagyon sokan nem tudnak úszni söt a víztöl is idegenkednek. Az úszástudatlan vagy/és  a víztöl félö  szülök a gyerekeket is távol tartják az uszodáktól.Hogy a finn tavak “jéghideg vize fürdésre  alkalmatlan ” az tévhit.

Társadalomtudomány a negyedikeseknek

 A  régebbi tanterv szerint a társadalom felépítésével foglalkozó tantárgyat az 5.vagy 6. osztályban kezdték tanítani.

forumyhteiskuntaoppiipieni-170x204

Yhteiskuntaoppi I.     Társadalomtudomány I.

Ezt most korábban fogják elkezdeni, hogy támogassák a fiatalok fejlödését annak érdekében, hogy aktiv,  felelöségteljes és vállalkozószellemü tagjai legyenek a társadalomnak.

Megújuló kézimunka-oktatás

A régi kézimunkaoktatás két nagy csoporta oszlott, iskolai szlengen nevén nevezve a lányok föleg ”rätti” = rongy- kézimunkát és a fiúk puu=fával foglalkozó kézimunkát tanultak. Ez nem mindenütt volt így, a fiúk közül is sokan megtanultak horgolni és kötni és a lányok is gyalultak madáretetöket, polcokat és ládákat.

Vantaan puukäsityö

Vajon mi készül itt ?

Az új tanterv lehetövé teszi, hogy más anyagokkal is foglalkozzanak  mind a fiúk, mind pedig a lányok, pl: fémekkel és müanyaggal a régi  varrás, kötés, horgolás és a famunkák mellett.

Egy iskola Poriban – a neve Kaarisilta –  blog formájában mutatja be  az iskolai kézimunkákat. Itt található: http://kaarisillankasityo.blogspot.fi/ . –

käsityöblogi

Vállalkozók és vállalkozások

Ez a tantárgy közelebb  hozza a gyerekeket a mindennapi élethez, megtanulják, hogy mit jelent a vállalkozás és kik a vállalkozók. A diákok munkahelyekre történö látogatások  kapcsán  megismerkednek a vállalkozók mindennapi életével. Megtudják, hoy mit jelent a  tervezés, a kockázat és annak vállalása.

Túl a tantárgyak határain

 Az  új kerettanterv kötelezi az iskolákat arra, hogy a diákoknak projekt-típusú feladatokat adva kihasználják és építsék az egyes tantárgyak közötti kapcsolatokat . Pl. a tanulók az iskolájuk környezetében olyan témán dolgozhatnak, ami egyesíti a környezettant, a képzömüvészetet ( rajz, festés )  és a zenét.

Megváltozott szerepek

 A tanterv a tanárokat nem mint parancsokat osztogató auktoritásokat kezeli, hanem a tanulás olyan irányítóit akik helyet adnak a tanulók kérdéseinek és ötleteiknek is. (Megjegyzés : Ehhez már az is közelebb viszi a finn iskolásokat, hogy keresztnevükön szólítva tegezik a tanáraikat.)  Az új finn általános iskola olyan közeg, ahol a felnöttek is példát adnak az új megtanulására. A diákokat pedig olyan aktív tagoknak tekintik, akik  megtanulnak célokat kitüzni maguk  elé. Egyben megtanulják a felmerülö  problémák  megoldását mint egyénileg mint pedig csoportosan , nyiltan, együtt  megbeszélve a nehezségeket.

Nincsenek számszerinti osztályzatok

A számokkal való bizonyítványok megszünnek az 1.-7. osztályban. Ezekben a gyerekek eredményeit szavakkal leírt értékelés váltja fel.Ez nem új, már régóta vannak iskolák ahol ezt alkalmazzák.

Az ilyen visszajelzés célja, hogy bátorítson, irányítson és fejlesszen. A bizonyítványokban feltüntetik azt is, hogy a diák maga hogyan értékeli sajátmagát , mellette ugyanazon tantárgyról a tanár értékelése olvasható.

Új értékerendek 

Az új kerettanterv szerint a világot a réginél többnyelvünek és többkultúrájúnak látjuk. A tanterv célja a különbözö kultúrák tiszteletének fejlesztése. Az iskola célja, hogy a diákok az ismeretek kritikus felhasználói legyenek, akik vállalják a felelösséget a saját jólétükért is.

Harc az iskolai eröszak ellen

Aktívan küzdenek az iskolai eröszak ellen, a gyengébbek kifigurázása, a közösségböl való kizárása, ”szekálása ” ellen. Erre már régebben is van egy mozgalom, a neve KiVa . A kiva szó azt jelenti, hogy jó, de ez most egy rövidítés  ebben az esetben: Kiusausta Vastaan  azaz szabadon fordítva az iskolai eröszak ellen.Ezen a képen erröl beszélgetnek a kisiskolások a tanárukkal:

KiVa_Exercise_26

Iskolai beszélgetés:Meidän koulussa ei kiusata ! A mi iskolánkban nincs szekálás !

Az újtanterv sok gyakorlati változást is hoz magával.

Az oktatás nem kizárólag egy-egy osztály helységében  történik szigorúan iskolapadokban ülve. Sok új iskolában már most is a gyerekek nem padokban, hanem akár a földön, párnákon vagy díványokon ülve is  tanulhatnak nem csak az osztálytermekben, hanem az iskola egész területén.

hatodikosok

Hatodikosok az órán

A tanár ezen a képen nem látható, de jól érzékelhetö a kötetlen hangulat és a gyerekek  aktív részvétele a foglalkozáson.

Az iskola és a családok kapcsolata

Az iskolák a szüilökkel állandó kapcsolatot tartanak egy internetes program segítségével, a neve

Wilma

Mindenki, a  diákok  a tanárok és a szülök is  küldhetnek egymásnak üzeneteket, látható a mindenkori órarend, a tanárok beosztása is. Nincs un. intökönyv. A Wilma rendszeren    keresztül jegyzik a hiányzást, közlik az iskolai szereplést, viselkedést és az iskolai eseményeket. Ennek a programnak olyan változata is van, amit fel lehet tölteni okostelefonra és a kapcsolattartás  azon keresztül- számítógép nélkül- is történhet.

A finn tanárokat nagyra becsüli a társadalom, ez az egyik olyan szakma, amire óriási a túljelentkezés és a tanárképzö szakokra  nagyon nehéz az egyetemi felvétel. (Megjegyzés: mint régebben már többször is említettem, Finnországban nincs un. ”fizetös vonal”, csak olyanok kerülnek be az egyetemekre, akik sikeresen felvételiztek .)

 Hogy:  M i az igazság a finn iskolákkal kapcsolatban ? arról  ezzel a címmel a budapesti

Finn nagykövetség 2016 júliusában megjelent  oldalán lehet részletesebben is olvasni magyarul, itt:

http://www.finland.hu/public/default.aspx?contentid=348959&nodeid=39291&culture=hu-HU

Ez a cikk kérdés-felelet formájában tárgyalja az új kerettanterv egyes, gyakorlati  vonásait és a felmerülhetö problémákkal kapcsolatos válaszokat.

Kedves Olvasók !

Mint Önök közül sokak elött ismert, a PISA felmérés már évek óta  azt mutatta, hogy a finn iskolások nagyon jól szerepelnek a nemzetközi összehasonlítás kapcsán. Hogy milyen lesz a következö felmérés eredménye azt nem tudjuk. De finn tanároktól többször és hangsúlyozottan is hallani, hogy nem az a fontos.

Hogy mi fontos ? 

A legfontosabb az, hogy a finn iskolarendszer a társadalomnak  aktív, és sokoldalúan  jól képzett tagokat adjon, olyanokat akik mint magukért mint pedig másokért vállalják a felelösséget. Ezért a célért dolgozik az új kerettanterv is.

 

Judit Mäkinen

 

 

 

 

 

 

 

9 thoughts on “Finnországi levél 174. Új iskolai év, új tanterv

 1. Visszajelzés: Új iskolaév kezdetén. 335.levél | Finnországi Levelek / Letters from Finland.

 2. Visszajelzés: Annika kódol | revontuliblog

 3. Meglepő,igencsak figyelemre méltó, sőt követésre méltó finn iskolarendszer. Személy szerint nekem (a sok követésre méltó módszer közül is ) a legszimpatikusabbnak azt tartom, hogy nem osztályoznak 1-7 osztályig. Nagyon körültekintő ismertetést olvashattunk. Köszönettel. Z.L.

  2016. augusztus 20. 8:00 “Finnországi Levelek” írta, :

  > finnorszagilevelek posted: “Finnországi levél hazámból Finnországból > szülöhazámba Magyarországra 174.levél Új iskolaév, új tanterv > 2016 augusztus 20. Kedves Olvasók ! > Ma, Magyarország nemzeti ünnepén szeretettel köszöntöm Önöket > Finnországbó” >

  Kedvelés

  • Kedves Lia ! Ezt a levelemet sokan olvasták és ezért a legközelebbi levélben ismét az iskolákkal foglalkozunk majd. Mivel azonban sehol sem fenékig tejfel minden a legközelebbi levélben az iskolatémát egy teljesen más vonatkozásban fogom kezelni- a jövö héten. Addig is a legjobbakat kívánva üdvözöl: Judit

   Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.