Finnországi levél 158.

Finnországi levél  hazámból Finnországból szülöhazámba,  Magyarországra

 

158.levél Nemzeti szimbólumok.  Turku katedrálisa       2016 február 8

Kedves Olvasók !

Folytatva Finnország nemzeti szimbólumainak rövid ismertetését mai levelemben  az ország szentélyéröl a

Turkui Katedrális-ról lesz szó.

Finnország régi fövárosában, Turkuban az Aura folyó partján egy kis dombon – a neve Unikumpu / Álomdomb –  magaslik az ég felé Finnország egyetlen középkori bazilikája a Turkui Katedrális. Még ma is  Turku legmagasabb épülete, tornya 86 m magas.

Turun_Tuomiokirkko

Mivel a székesegyház építése hosszú ideig és több szakaszban történt, az épület több építészeti stilust képvisel.

Sajnos a templom korai idejéröl keveset tudunk, a feltételezések szerint egy fából épült templom állt itt az 1200-as évek végén. Léteznek olyan gondolatok is, hogy a templom már eredetileg is köböl épült, de ez bizonytalan. Knut Drake ( 1927-2013) történész, aki évtizedeken át volt múzeumigazgató Turkuban egész életét a régi várak kutatásának szentelte.

Knut Drake

Vizsgálatai szerint  a turkui templom magját az 1300-as évek végén köböl építették, az építkezés Johannes püspök nevéhez füzödik és leginkább a svédországi, korai gótikus stilusban épült templomiok mintájára építkeztek.

Markus Hiekkanen ( 1949- ) a Helsinki Egyetem professzora archeologus és ö is vizsgálta Finnország középkori kötemplomait. Eredményei alátámasztják Drake elméletét, de a templom korát kissé fiatalabbra becsüli, azaz állítása szerint a legrégibb, köböl épült részek kora  az 1400-as évek elejére vezethetö vissza.

Fennmaradt adatok arra utalnak, hogy a templomot az 1292 – 1296 között szentelték fel, esetleg 1309-ben. A templomot építésének idején  Szüz Máriának és Finnország elsö püspökének és egyetlen szentjének, Szt.  Henriknek ajánlották.

A történelem beszámol arról, hogy a Novgorodból érkezett fejedelmi  csapatok a templomot 1318-ban felgyujtották. A templomot megnagyítva építették ujjá, az építkezés a XIV. században úgy történt, hogy a föhajó köré több,  kis kápolnát építettek, a falakat magasabbra húzták fel és azokra ablakok kerültek, hogy a nagy templom megvilágítását segítsék.

Johannes püspök utóda, I. Maunu finn származású püspök lett, aki folytatta a katedrális építkezését egy más stílusnak, a balti építészetnek jegyében. A pompa ellentéteként az egyszerüség került elötérbe.

Turku katedrálisának fénykora a katolikus idöszak végére tehetö, akkor a szentély több nagy adományt kapott és több kápolnát is építettek hozzá, ezekböl a püpökök és a felsö rendbeli családok temetkezöhelyei lettek az  adományozó családok neveit viselve, pl. Tavast, Tott, Gezelius. A Gezelius család tagjai között két turkui püpök és egy porvooi püspök is van. Az alábbi képen egy háborús hös Torsten Stålhansken temetkezési kápolnája látható.

stålhanske-950

Turku katedrálisa többszáz éven át Finnország legjelentösebb temetöje volt. A falakban 90 sírkamra van, becslések szerint a padló alatt többezer ember földi maradványai nyugszanak. A székesegyházban történö temetkezést 1748-ban fejezték be.

A középkorban a katedrálisban a nagy istentiszteleteken kivül folyamatosan is volt szolgálat úgy, hogy a templom 42 oltára közül midegyiknél volt egy-egy pap akik felváltva imádkoztak a hívökkel. Ha valakinek valamilyen betegsége volt, felkereste a templomot és az ott szolgáló pappal együtt egy kápolnában  imádkozott a gyógyulásért.Az egyik legszebb kápolna Maunu II Tavast püspök nevéhez füzödik, ö 1412-1450 között volt Turku püspöke . Az ö kápolnájának eredeti neve Pyhän Ruumiin kappeli= A Szent test kápolnája jelenleg Tavast kápolnája néven ismert.

tavastin_kuori

Ez a kápolna arról is ismert, hogy ilyen hosszú,középkori,  öntött-vasból készült kerités sehol máshol nincs Skandináviában.

A középkorban 80 pap dolgozott Turku katedrálisában.  Összehasonlításképpen a mai adat: a turkui székesegyház  egyházközségében 8 pap teljesít szolgálatot, 3 kántor és 3 diakonissza valamint 2 személy akik a fiatalokkal kapcsolatos munkát végzik.

A városon átutazó  kereskedök és Turkut  látogatók részére a templom mindkét végében a falon kivül is voltak oltárok, melyeknél megállva az átutazók imádkozhattak napközben. Öket az idöröl a templom egyik falán levö napóra tájékoztatta.

Turun aurinkokello

A katedrálisban élénk élet folyt, a székesegyház egyben  a civilizációt, a biztonságot és az oktatást is jelentette.

Az elsö orgona az 1500-as években került oda, azelött a zenét a fiúkórusok éneklése szolgáltatta.

A turkui katedrális a finn kóruséneklés bölcsöje

A templomban müködö iskola: Scola nevelte az énekeseket az egyszólamú énekléstöl a többszólamú éneklés felé. A kórus vezetöje : inspector chori a kórustagokból szinte hivatásos énekeseket nevelt, a középkorban a zene az iskolákban is egyike volt a legfontosabb tantárgyaknak.

Jelenleg már külföldön is ismert a katedralis wegy másik kórusa, a  kamarakórus:

Turun tuomiokirkon kamarikuoro NOVA/ Kamarakórus NOVA

Turun tuomiokkn. kamarikuoro NOVA

A kórust, mely jelenleg 40 tagot számlál 1993-ban alapították, vezetöjük 1996 óta a katedralis I. kántora Jukka Pietilä. Öket itt lehet meghallgatni:

https://www.youtube.com/watch?v=APfHwizFNa8

A felvétel a kórus 2010-ben adott karácsonyi koncertjén készült.

Turku katedrálisának ifjusági kórusa: Turku Cathedral Youth Choir

22 tagot számlál , vezetöjük Anu Åberg kántor.

Turun tuomiokk nuorisokuoro

2012-ben adták ki elsö CD lemezüket Virgo Maria címmel. Állandó kiséröjük Markku Hietaharju orgonista, védnökük a finn evangelikus egyház püspke: Kari Mäkinen

A reformáció nagyban hatott a katedrálisra,  a puritánság eszméivel a templom díszítése nem fért össze.

A templomot számos tüzvész pusztította, 1546-ban a középkori berendezés megsemmisült. Az egyházközség lassan elszegényedett, a svéd király XI. Karl ( 1655-1697) rendelkezésére az egyház javait elkobozták és az egyházi kincseket Svédországba szállították. Az 1827-es nagy turkui tüzvész sok kárt tett a templomban is. A jelenlegi torony teteje  azután épült, mégpedig Carl Ludvig Engel német származású építész tervei szerint- ö az az építész aki a Helsinki Katedrálist is tervezte.

Turku katedrálisának harangjai

Régen a  harangszónak gyakorlati jelentösége is volt, nemcsak az istentiszteletre hívta a hívöket. A harangozónak minden reggel 4-kor harangszóval kellett figyelmeztetnie  a  reggeli 5-re  iskolákba sietö  diákokat

Turku katedrálisának harangjai a templom tornyában vannak, összesen 6 harang van itt. A legrégibb harangról 1488 óta van tudomásunk, ezt a harangot  Tallinban öntötték, jelenleg a harang Pietarsaari városában  van.  A harangszó felhívta a figyelmet az istentiszteltekre, az imádkozás idöpontjára, hírt adott a temetésekröl is. Turkuban az 1600-as években este 8-kor még egy különleges harangszó volt használatban, ez az un. hoivasoitto / szabadon fordítva: gondoskodási harangszó. Ilyenkor a gyerekeknek haza kellett menniük, bemenni az utcákról és udvarokból,  ezután tilos volt a konyhákban a sütés és a kocsmákban befejezödött az alkoholos italok felszolgálása.

A jelenlegi harangok mind az 1827-es tüzvész után készültek, akkor ugyanis a templom tornya beomlott és a harangok megolvadtak a nagy höségben.

Megjegyzés: Akik Finnországban jártak bizonyára észrevették, hogy a harangok a legtöbb régi templomnál egy különálló harangtoronyban vannak. Ennek az volt az oka, hogy a harangokat- mint az egyházközségek legértékesebbjét a fatemplomok gyakori tüzvészei idején óvták a lángok olvasztó hatásától. Ha égett is a templom, a harangtorony általában megmenekült.

A fenti megjegyzést illusztrálja a középkori,  Espooban levö templom képe.

Espoon kko 1

Mivel a nehéz  harangok himbálódzása  a templom fából készült részeit  fenyegette, idövel  a harangokat  átalakították úgy, hogy a harangszót nem a harang himbálásával hozták létre, hanem a harangokat egy helybe rögzítették és a harang nyelvét egy ahhoz kötött szíj segítségével a harang egyik széléhez ütve jött létre a harangszó. Ezt a technikát az 1900-as években is alkalmazták attól félve, hogy a nehéz harangok himbálása jelentett terhelést a harangtornyok nem bírják ki.

Turku katedrálisának harangjait az 1970-es években átalakították- megszüntették a himbálást- de egy újabb javítás után a harangtornyot acéllal erösítették meg és három harangot ujra lengövé alakítottak vissza. A katedrális legnagyobb harangjának súlya 3600 kg.

Déli harangszó Turku katedralisából

A finn rádió 1. csatornáján  minden nap hallható  déli harangszó alkalmával Turku  székesegyházainak harangjai szólnak. Ez viszonylag új Finnországban, csak 70 éves multra tekint vissza. A rádió Finnország függetlenségi háborújának végén, azaz az un. folytatólagos háború (jatkosota) idején 1944-ben közvetítette elöször ezt a harangszót. A Szovjetunió vörös hadserege 1944 júniusában óriási túlerövel támadta Finnországot Karéliában. Egy hónappal késöbb, júliusban az ország elnöke Risto Ryti felesége,  Gerda Ryti rádióbeszédben fordult a nép felé azzal a kéréssel, hogy a déli harangszó idején mindenki együttesen imádkozzon Istenhez a hazéért, Finnországért.

Gerda Ryti

A Karácsonyi békenyilatkozat kihirdetésének évszázados, töretlen hagyományát is a tukui székesegyház templomának harangjai vezetik be.

Toronyóra

Turku katedrálisa híres órájának lapja 4,8 x 4,8  méteres, egyetlen ! mutatója  3,4 m hosszú.  Ez az óra Finnország legrégibb nyilvános órája. Az óra gépezete az 1800-as évek óta müködik – megbízhatóan. Amikor az órákat Finnországban a nyári idöre állítjuk át, a müveletet elvégzö gondnok éjszaka felmászik a toronyba és kézzel állítja át az órát ! Az óra negyedóránként egyszer üt, félkor kétszer, háromnegyedkor háromszor és a teljes órát 4 ütés jelzi.

Kellot

Elsö pillantásra talán nem tünik fel, hogy ennek az órának csak egy mutatója – nagymutató –  van !  Ezért nem csoda, hogy ha valakit megkérnek, hogy rajzolja le a templom óráját, a rajzon két mutató látszik.

Végezetül,  de nem utolsó sorban :

Múzeum a turkui katedrálisban

Az évente 10 000 látogatót számláló múzeumot 1929- ben hozták létre. Kincseskamrája Turku történelmének, konkrétan a fennmaradt, évszázados tárgyak segítségével bemutatva a város történelmét. A legrégebbi tárgyak az 1300-as évekböl származnak, a katolikus idökböl. A múzeum tárgyait az un. hátsó sekrestyében örizték, ezért túlélték a templomban pusztító tüzvészeket. Az értékes tárgyakat riasztóberendezés védi, a múzeum ablakait az ultraibolya sugaraktól is óvják.

Kedves Olvasók !

Mai levelem csak felületesen mutatja be Önöknek Turku katedrálisát Finnország egyik legjelentösebb nemzeti szimbólumát. Mégis remélem, hogy levelemmel ma is  egy kicsit közelebb hoztam Önökhöz Finnországot.

Judit Mäkinen

 

Források:

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.