Finnországi levelek 146. Szeptember II.

Finnországi levél hazámból Finnországból, szülöhazámba Magyarországra

146.levél  Szeptember II . Työväenopisto                     2015 szeptember 17.

Kedves Olvasók !

Mai levelemben folytatom a szeptemberi témát. Míg augusztus a fiatalok öszi tanulmányainak kezdete, szeptemberre jellemzö, hogy kinyitják kapuikat azok a tanintézetek, ahol a felnöttek oktatása folyik.Számos ilyen intézet van, a legátfogóbb hálózat a

Munkásakadémiák szervezete/ Töväenopistot

Egy kis történelem:

Finnországban a munkás-és  népiskolák (kansalaisopisto) müködése akkor kezdödött, amikor 1899-ben Tampere városában létrejött az elsö munkástanintézet (työväenopisto). A XIX. század elején a finn munkások között kevesen  voltak olyanok, akik elemi iskolát végeztek. A nemzeti ébredés az 1860-as években kezdödött.

Samu Nyström:Oodi sivistykselle

Samu Nyström:Oodi sivistykselle

Lassan  szükségessé és egyben egyre fontosabbá vált a munkásosztály müveltségének fokozása és ezzel  a társadalmi különbségek kiegyenlítése . Ezt a célt szolgálták a munkás tanintézetek ( työväenopisto-t).Az elsö ilyen intézetek  a városkban és az ipari központokban jöttek létre. A helyzet az 1960-as években változott meg úgy, hogy a nagy településektöl távolabb,   vidéken is születtek tanintézetek . A következö évtizedben már szinte minden járásnak  volt saját intézete.

Az újabb nagy változás akkor következett be amikor a kisebb intézetek egy része egyesült  majd késöbb,  a 2000-es  évek elején az információs technika  általánossá válásával merültek fel új feladatok és ezeknek megfelelöen változtak  az oktatott tárgyak is.  

A jelenlegi  helyzet:

Törvény a szabad kultúrmunkáról ( Laki vapaasta sivistystyöstä )

A fent említett törvény 1998 augusztus 21.-én látott napvilágot. Ennek alapján kapnak állami támogatást a felnöttek müveltségi színvonalát emelö népiskolák (kansalaisopisto). Ezeket ismerjük työväenopisto  = munkástanintézet vagy aikuisopisto = felnöttek  tanintézete neveken is.  Ezekre az iskolákra jellemzö, hogy mindenki részére nyitottak, függetlenül a korábbi iskolázottságtól. Felvételi követelmények nincsenek, felvételi vizsga nincs.

Tanintézetek és az oktatás

Finnországban jelenleg kb. 200 intézet müködik. Az intézetekben többszázezren tanulnak az évente több mint két millió oktatási órát kihasználva.

Hogy Önök jobban el tudják képzelni egy ilyen intézet müködését, egy nagy város és egy kis település  intézetéröl írok az alábbiakban egy kicsit többet. A helyek kiválasztása önkényes, min den intézet célja a kultúra terjesztése határok nélkül.

A nagy várost Espoo képviseli, lakosainak száma 254 632 (2012-es adat) a kis települést  pedig Heinävesi , ahol  3616  ember lakik ( 2015-ös adat). A helységek kiválasztása önkéntes, céljuk egy: a felnöttek általános müveltsége színvonalának emelése és lehetöségek nyujtása a sokoldalú, az egyéni  érdeklödésének megfelelö képzésre.

Az Espoon työväenopisto nevü létesítmény  a városban öt helyen müködik.

images

Az Espooban rendezett kb.3000 féle tanfolyamot évente kb. 50 000 érdeklödö látogatja. A tanfolyamok nem ingyenesek, áruk a tanulók  számára elérhetök. Általában hetente egyszer vannak egy-egy tantárgyból órák, ezek tartama 1.5-2 óra, az intenziv tanfolyamok hosszabbak is lehetnek.

lataus

Programfüzet 2015 ösz, Espoo

Tandíj: a tanfolyamoktól függ, ha a féléves  tandíj több mint 15 euro, akkor a munkanélküliek 50 % kedvezményt kapnak. A munkanélküliséget igazolni kell.  Az öszi oktatási “félév” szeptember elejétöl  november közepéig tart. Vannak késöbb kezdödö és december elejéíg tartó tanfolyamok is.

Egyes tanulók  tanulók  a Tanügyi igazgatóság ( Opetushallitus) kedvezményét élvezik. Ezek a bevándorlók, és a munkanélküliek valamint a  63 éven felüliek ,  a nyugdijasok és a tanulási nehézségekkel küzdök egy része. Ezek egy szezonra összesen 10 eurot fizetnek.

Azoknak  a fiataloknak  akik a gimnáziumi tanulmányaik mellett látogatják a työväenopisto tanfolyamait, az iskolájuk beszámítja a tanulmányi  értékelésbe az iskolán kívüli tanulmányokat.

Web

Mikor vannak az órák ? Mind délelöttönként mind  pedig az estébe nyúlva vannak órák, így a munka után  azok is képezhetik magukat akik napközben  dolgoznak.

Oktatási nyelvek: Az  oktatás elsösorban finnül és svédül –  az ország hivatalos nyelvein –  folyik. Oktatnak angolul is és vannak olyan tanfolyamok, pl. fözötanfolyamok ahol egyszerre több nyelven folyik az oktatás.

Tantárgyak: A tanfolyamokat számos témakörben rendezik. Ezek a következök

Idegen nyelvek:  19 nyelvet oktatnak különbözö szinteken, ezek a következök: arab, angol, spanyol, héber, hindi, japán,  olasz, kínai, görög, latin, norvég, portugál, francia, svéd, német, tai, orosz, észt és jelbeszéd. Az oktatók nagy része anyanyelvként  bírja az oktatandó nyelvet.

Természetesen oktatnak finn nyelvet több szinten is. Ez föleg az angol nyelven át történik és arra irányul, hogy a munkahelyeken megkövetelt minimum középfokú finn tudást elsajátítsák a nem finn anyanyelvüek. A tanulóknak lehetöségük van a hivatalos –  állami állásokhoz követelt –  nyelvvizsgák letételére .

Irodalom és színház : az oktatás  olvasókörök, elöadások, és az alkotó irást oktató tanfolyamokat ölelnek fel. Van drámakör, színházkör, versmondás tanítása. Ehhez a témakörhöz összesen 46 féle csoport tartozik.

Otthon és kert: ebben a témakörben foglalkoznak a lakáskultúrával, a kedvenc háziállatokkal, a kertápolással beleértve a komposztálást és a veteményeskert tervezését , a lakás virágaival, söt a bridge kártyajátékot is megtanulhatják a résztvevök.

Képzömüvészet és fényképezés: vannak elöadások és gyakorlatok formájában megvalósuló tanfolyamok, kiállítások látogatása is tartozhat a programba. A tárgyak: kerámia, szobrászat, üvegmüvészet.

dreijaus

A festés több féle formában valósul meg: olaj- , akryl és guass festést oktatnak. A tanulók képezhetik magukat a pasztellfestés és az ikonfestés témaköreiben is.A rajzolás  iránt érdeklödök tanulmányozhatják az élö modell rajzolásának titkait. A grafikát kedvelöket sem felejtették el. Oktatnak müvészettörténelmet   és porcellánfestést is.

Vannak olyan csoportok, melyekben a tanulással összekötött szórakozáson az egész család részt vehet.

Nagyon látogatottak a fényképezéssel foglalkozó csoportok. Ennek egyik fö oka a digitális fényképezés elterjedése  a hagyományos filmmel  történö fényképezéssel szemben. A digitális gépekkel való megismerkedést számos szinten oktatják, idöseknek is !  A résztvevök saját gépükkel mennek az órára és az oktató segítségével alaposan megismerhetik gépüket és annak számtalan lehetöségét. Erre azért is szükség van, mivel egyre kevesebb a nyomtatott formában elérhetö használati utasítás. Az interneten megtalálható utasítások követése a gyakorlatlan részére  szinte legyözhetetlen akadályt jelentenek.

Külön tanfolyamok vannak a kézi telefonokban levö fénykepezési lehetöségekröl, ezekre is sok a jelentkezö.

Kézimunka

Sokféle kézimunka elsajátítására és gyakorlására van lehetöség, ilyenek a barkácsolás, szövés,himzés, kötés, horogolás, csipkeverés.

pitsinnypläys pitsi nypläys käsityöt harrastaminen harrastus taide

Lehet  fonni és  varrni tanulni. Vannak olyan tanfolyamok, ahol kárpítosmunkát lehet tanulni, ismerkedni a könyvkötéssel, söt hangszerépítésre – hegedü és gitár-  is van lehetöség.

Megjegyzés: Finnországban régi hagyománya van a szövésnek. A hosszú téli  hónapok alatt otthon szötték a rongyszönyegeket, törülközöket, asztalterítöket, söt a fali szönyegeket és ágytakarókat is.A népviseletekhez szükséges anyagot is otthon szötték az asszonyok.  Espoo városának három szövöállomása van szövögépekkel,  ahol bárki szöhet kedvére  magával hozott anyagból  takarót, kendöt,sálat söt  ruhaanyagot is. Szükség esetén oktatói segítséget  kap a szövésben gyakorlatlan. A szövöszék használata napi  5,80 euroba kerül. A nagy érdeklödés miatt elözetes helyfoglalásra van szükség.

Nagy érdeklödést váltott ki a régi bútorok feújításával foglalkozó tanfolyam. A résztvevök ott ismerkednek a kárpítos- és asztalosmesterség régi módszereivel és a régen  felhasznált anyagokkal. Így egy-egy családi értéket maguk tudnak szakszerüen konzerválni.

Mozgás, egészség és testi,szellemi jólét

Ez a témakör egyike a legsokoldalúbbaknak, ismertetése egy ilyen levél keretein belül.  csak felületesen és nagy vonalakban lehetséges .

Mint bizonyára ismeretes Önök elött a mozgás Finnországban nincs korhoz kötve. Itt nem hallani azt, hogy ” ugyan az én koromban…”. MI a kort leginkább csak számnak tartjuk. DE mindenkinek saját magának kell  tennie az egészség minél  további megörzése érdekében. A gyógytornász nem tornázik senki helyett.  Ezt szolgálja az a számos lehetöség, melyeket Espoo városa nyujt, pl. a  65 éven felül espooi lakosok ingyen látogathatják az uszodákat.

A työväenopisto tanfolyamain minden korosztály megtalálja a magának valót, a tánctól a jógáig, a tornától az sétáig .

Az egészséges testsúly megtartására és elérésére irányuló foglalkozásokon a résztvevök az egészséges étkezéssel foglalkoznak.

Az egészségügyi  tornának számos változatát tanítják , ilyenek többek között  az Asahi és a Pilates.

Alvási zavarokkal, meditációval és a legkülönbözöbb tornákkal is foglalkoznak. Az idös emberek számos  uszodai vizitorna tanfolyamon mozoghatnak szakszerü irányítás mellett.

vesijumppa

Akik a tánc iránt érdeklödnek tanulhatnak sokféle táncot, a népi –vagy társasági táncoktól a  hastáncig.

A gyerekek és szülök együttes óráin a legfiatalabbak csoportjában a 3 hónapostól a 1.5 éves gyerekekkel vesznek részt a szülési szabadságon levö anyukák esetleg szülöi szabadságukat töltö apukák.

A TERMÉSZET MINT HOBBY

A címet szándékosan írtam csupa nagy betüvel. Ennek oka a finnek különösen  szoros kapcsolata a természettel. Az erdö nemcsak kirándulóhely, az egyben pihenés, nyugalom és meditáció helye is.

Az espooi työväenopisto természettel kapcsolatos sokoldalú  foglalkozásai  rendkívül látogatottak és kedveltek.

Az állatvilágot a méhek  és a madarak képviselik. A méhek iránt érdeklödök elöadásokon kívül két alkalommal méhészetbe is ellátogatnak.

Megjegyzés: ujabban a méhek fenyegetettsége miatt megnött az irántuk való érdeklödés. Egy- egy kaptárral a finn föváros belvárosában is lehet találkozni. A Savoy étterem épületének tetején saját méhkaptár van és az elözö amerikai nagykövet is tartott egy kaptárt a nagykövetség belvárosi kertjében.   

Akiket a madárvilág édekel, azok is kirándulnak többször, figyelve a költözö madarak lenyügözö vonulását, képzett, ornitologia iránt érdeklödö  biológus vezetésével.

Külön tanfolyamon lehet ismerkedni az állatok viselkedésével és annak okaival.

A növényvilágról   a gyógynövények tanulmányozásán keresztül  lehet  több információt szerezni.

Több közös kirándulás is szervezödik , ilyenek pl. az erdöben történö  tájékozódással kapcsolatos kirándulás, a gombászás vagy a csillagos éggel való ismerkedés.

Forgalom

Ez a témakör a kerékpározással és a vizi forgalommal foglalkozik. Meg lehet tanulni a kerékpár ápolását. Azok,  akik csónakkkokkal is közlekednek,  megtanulják a vizi forgalom hivatalosan követelt vizsgájához tartozó szabályokat, a sötétben való navigálást és a zátonyos vizü  szigetvilágban való közlekedést.

Zene

Az elöadásokon kívül gyakorlati oktatás is folyik különbözö hangszerekkel. Ezek föleg gitár és zongora, de lehet tanulni harmonikázni, vagy fuvolázni is.

Silver flute on an ancient music score background

Lehet csatlakozni zenekarokhoz szinte bármilyen saját hangszerrel. Lehet énekelni tanulni és a felnött + gyerek együttes óráin a szüilök és testvérek is bekapcsolódnak a zenei élménybe.

Több szinten lehet énekeli tanulni,  ismerkedni a kottával , foglalkozni zeneszerzéssel.

Van egy olyan zenetanfolyam, ami  sérülteket hoz közelebb a zene világához.

Megjegyzés:ugye többen emlékeznek az idei Eurovizió finnországi képviselöire? A  Pertti Kurikan Nimipäivä nevü csoport énekesei mind  fogyatékkal élök.

  Információs technika és a média

A számítógépek , okostelefonok és az új, sokrétü  kommunikációs lehetöségek  elött sokan tanácstalanul állnak. Különösen az idösebb korosztály és azok, akiknek  munkájuk  során nem volt szükségük számítógépre nem egyszer elutasítják az újat. Nem akarnak még csak megismerkedni sem az új eszközlökkel ”nekem erre semmi szükségem nincs” felkiáltással.  Ennek egyik oka a félelem vagy a finnül muutosvastarinta- nak nevezett tulajdonság, ami magyarra kb. úgy fordítható, hogy a változással szembeni ellenállás.

A työväenopisto tanfolyamai törekszenek arra, hogy a mai,  mindennapi életben már elengedhetetlen új technikai lehetöségeket  megismertessék és megszerettessék  az idösebbekkel  is.Ezek a tanfolyamok nagyon sikeresek.

seniorit tietokoneluokassa

Megjegyzés: finn iskolákban söt már az óvodákban is a tanulók /gyerekek minden nap találkoznak számítógépekkel és a fiatal korosztály ezt természetesnek veszi. Nem egyszer az unokák tanítják a nagyszülöket söt a fiatalok még a tanáraik segítségére is lehetnek . 

A kezdökön kívül  a haladók is képezhetik magukat, lehet tanulni szövegszerkesztést, programozást , videók készítését. A közösségi médiákkal  is megismertetik az idösebb érdeklödöket, lehet tanulmányozni   a facebook – ot  és a  Twittert,  Linkedln-t, a Google szolgáltatásait, stb.stb

Kedves Olvasók !

A nagy város- Espoo- felnöttoktatása után egy rövid  ismertetö egy kis helység, Heinävesi  felnöttoktatásának lehetöségeiröl.

Heinävesi Önök közül sokak számára ismert hely, barátok élnek ott, számos magyar-finn talákozóra került  sor Körmend  testvérváros  lakóival az elmúlt évtizedek alatt.Többszáz körmendi járt Heinävesiben és az ott lakók közül szintén több százan ismerik Körmend városát.

Ezért nagyon  remélem, hogy körmendi olvasóim hozzászólások formájában kiegészítik levelem információját.

Heinäveden kansalaisopisto/ Heinävesi tanintézete

A Heinävesiben müközö intézet szervezetileg a  Varkaus városában székelö Soisalo opito /Soisalo intézet egy részlege. A két település közötti távolság 54,5 km. A varkausi intézet részlegei müködnek még Leppävirta-ban és Joroinen-ben is.

Heinävesi területén két kansalaisopisto /tanintézet is müködik, ezek a Soisalo opisto és a Valamo  orthodox kolostorral kapcsolatban müködö Valamo kansalaisopisto.

Heinävesiben lehet foglalkozni idegen nyelvekkel ( angol és orosz ), színházzal és irodalommal, háztartással, földmüveléssel és erdögazdasággal, különbözö kézimunkákkal, tánccal és mozgással,  valamint zenével,  egészségüggyel  és információs technikával.

Akiket jobban érdekel a téma és tudnak finnül benézhetnek ebbe a linkbe: https://www.opistopalvelut.fi/soisalo-opisto/courses.asp#pos-4-180, így részletesen tájékozódhatnak a  Heinävesiben elérhetö tanfolyamokról.

Kedves Olvasók !

Mai levelemmet azzal a reménnyel írtam,  hogy megismertetem  Önökkel a finn gondolkodás egy alapkövét: mindenki képes egész élete során müvelödni és  új dolgokat elsajátítani. Ez talán elsösorban az idegen nyelvek tanulására vonatkozik. Nincs legyözhetetlen nyelv, nincs korhatár ! Nincs “ugyan már  az én koromban…”  Ebben a finnek segítségére van a finn SISU. Hogy ez mit jelent arról érdeklödés esetén egy további levelemben  lehet majd szó.

Utóirat: Mivel egy hozzászóló felvetette, hogy ez a szolgáltatás  vidéken ” aligha” elérhetö mellékelten egy cím:

http://www.kansalaisopistot.fi/kansalaisopistot/

Ezt kinyitva  megjelenik az ország összes müködö intézetének felsorolása és egy térkép, amin a kérdéses intézetek helye  látható

Judit Mäkinen

Források:

.

7 thoughts on “Finnországi levelek 146. Szeptember II.

 1. Nagy élmény volt olvasni ezt a levelet! A työväenopisto leginkább az itthoni OKJ-tanfolyamokhoz hasonlítható, bár azok inkább szakmai képzések és lehetnek felvételi/alkalmassági követelményei. A tandíj is általában jelentősebb összeg. De lehet tanulni pl. virágkötést, üvegművességet, sőt még kutyakozmetikus képzés is van!
  A muutosvastarinta-jelenséget naponta látom, sokan megsértődnek, ha valami új dolgot kell megtanulni, vagy alapból hárítanak. Előfordul néha velem is, hogy tétovázom mielőtt új dolgokba kezdek, hogy vajon nincs túl késő hozzá. Elképesztő, hogy ezen már most stresszelni kell és nem kb. 30-40 év múlva….

  Kedvelés

  • Liljana örömmel olvastam, hogy tetszett a levelem. Nem értem miért ” stresszelsz” az új dolgok elött, hiszen fiatal vagy. Semmihez nincs túl késö. Az ember az élete végén nem azt bánja meg, hogy mit tett, hanem azt amit nem tett meg !

   Kedvelés

   • Ez nagyon igaz lehet… Az különösen tetszett, hogy az időseket mindenben támogatják, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez a sokféle lehetőség csak nagyobb városokban elérhető, vidéken aligha. A felnőttkori tanulásnak már bőven vannak valós/vélt korlátai és nem mindig társul hozzá támogató környezet. A stressz akkor van, ha az új dolgok egyáltalán nem átlagos dolgok 🙂

    Kedvelés

   • Köszönöm a linket, már nincsenek kétségeim.
    Minden eddigi levél nagyon érdekes volt, a képek, linkek meg különösen!! Várom az újabbakat is és őszintén remélem, hogy lesznek majd sokan, akik megosztják a mindenféle tapasztalataikat, hiszen ez a blog főleg azokhoz szól, akik szorosabb Finnországi kötődéssel rendelkeznek. Másoknak hozzászólni lehet hogy teljesen felesleges, mert mit is tehetnének hozzá azok, akik még soha nem jártak Finnországban?

    Kedvelés

   • Liljana nekem az a sajnálatos tapasztalatom, hogy azok akik sokszor jártak errefelé és sok ismeretük van az országról, szinte soha nem kommentálják semmivel sem a leírtakat. Ennek a blognak fö célja a Finnországgal kapcsolatos pártatlan és lehetöleg sokoldalú tárgyilagos ismeretterjesztés .

    Kedvelés

   • Szerintem érdemes olvasgatni Finnországban élők blogjait (nemcsak magyarokét), egészen más élményekről tudnak beszámolni, mint akik turistaként érkeznek az országba, vagy rövidebb időre. Nem minden tapasztalatot lehet/ kell / érdemes nyilvánosan is megosztani és nem azok a blogok “értékesek”, ahová többszáz komment és “lájk” érkezik. Igazi siker, ha azok is hozzá tudnak szólni, akik még nem is jártak Finnországban.

    Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.