121. Levél – Finnország kórusai I. 

Finnországi levél hazámból Finnorszagból szülöhazámba Magyarországra

Kedves Olvasók !

Legutolsó levelemben kértem Önöktöl tippeket az újabb témákra. Nagy örömömre Haris Éva konkrét tippet adott így: “nagyon sok finn kórus jár Magyarországon, hála Istennek ezen a téren nagyon élénk a kapcsolattartás. Lehet, hogy az olvasókat érdekelné például a finn kóruskultúra története, és a mai, modern utakat kereső kórusok”.

Mint zenekedvelö nagyon megörültem ennek a témának, de nem tudtam mekkora fába vágom a fejszémet akkor, amikor Finnország kóruskultúrájával kezdek közelebbröl ismerkedni. Az anyag olyan óriási, hogy elhatároztam: két levelet is írok a finn kóruséletröl.
A statisztikai hivatal adatai szerint Finnországban becslések szerint 3000 azaz háromezer kórus müködik ! Ezek között vannak gyerek- férfi- nöi és vegyeskórusok, több mint 200 éves multra visszatekintök és a közelmultban alapított kórusok. Ezek a kórusok egy nagy Kórusszövetségbe / Suomen Kuoroliitto – ba tömörülnek, mely több kisebb kórusszövetséget egyesít. Ezek a következök: Suomen Mieskuoroliitto( férfikórusok) , Suomen Naiskuoroliitto (nöi kórusok), Nuorten kuoroliitto (fiatalok kórusai), Viihdekuoroliitto ( Szórakóztató zene kórusai).
Ezekre azért volt szükség mert az egyes kórusok felismerték, hogy milyen nagy szerepe van a közös éneklésnek a nemzeti hovatartozás és önérzet fejlesztésében. Ez a cél vezérelte a kórusok tömörülését a fent felsorolt szervezetekbe.

Egy kis történelem
Amikor – 1864 junius 6.án- a Jyväskylä-ben levö szeminárium fennállásának egyéves évfordulóját ünnepelte, akkor és ott hangzott el elöször kóruséneklés finn nyelven. Ez a meghívott közönségben feltünést és egyben csodálkozást is keltett. Ezzel magyarázható, hogy ezt a napot tekintik a finn kóruséneklés születésnapjának és a kórus vezetöjét Erik August Hagfors-ot a finn nyelvü kóruséneklés édesapjának.

Erik August Hagfors ( 1827- 1913) orvos volt, közelebbröl szemész szakorvos, egyben zeneszerzö is. Ö alapitotta Finnország elsö nöi kúrusát. Zenei tanulmányokat Berlinben és Drezdában végzett. Nevéhez füzödik a finn zeneoktatás tervezetének és módszereinek kidolgozása.

Az alábbiakban önkényes válogatás a finn kórusok között.Itt kell hangsúlyozni, hogy ez az én írásom rendkívül felületes, hiszen az alább felsorolt kórusókon kivül többezer! sikeres kórus müködik Finnországban. Örvendetes, hogy a kórusok kapcsolata Magyarországgal élénk és élö , ennek reményében várok Önöktöl hozzászólások formájában híreket a kóruskapcsolatokról. Milyen finn kórusok jártak az elmúlt években Magyarországon, hol léptek fel és milyen sikerrel?

Az alábbiakben egy válogatás Finnország kórusai közül.
Az alábbi sorrend semmilyen szempontból nem jelenti a kórusok minösítését.

Kansallis –kuoro /Nemzeti kórus
Ez a kórus 106 éve müködik. Ritka az ilyen mükedvelöi alapon müködö, ilyen hosszú multtal rendelkezö egyesület. Ez arról tanúskodik, hogy a zenének milyen óriási ereje van . Egyesíti a különbözö korú és hátterü énekeseket, sikerélményt és örömteli együttlétet nyújtva .

Laulun ystävät mieskuoro/ A dal barátai nevü férfikórus
Ez a Turkuban müködö férfikórus a 2014-2015-ös szezonban ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. A kép a kórus elsö hangversenyén készült.

Mieskuoro_laulun_ystavat_ensikonsertti

Azok, akik a televizió adásán keresztül követik a Karácsonyi Békenyilatkozat kihirdetését minden évben láthatják ezt a kórust, ök éneklik ott Finnország himnuszát.
Az ünnepi év tiszteletére ünnepi müsort állítottak össze, nevezetesen a Turkui Filharmonikusokkal együtt elöadják Sibelius Kullervo szinfoniáját Turkun kívül Helsinkiben is. A kórust ezen az elöadáson Finnország egyik legismertebb karmestere Leif Segerstam vezeti majd, nem kevesebb mint 100 énekes vesz részt a szinfonia elöadásán.
Ezzel az elöadással a kórus Sibelius 150. születésnapja elött is tiszteleg. Egyben többszörös ünneplést jelent az elöadás, hiszen Turku városi zenekarának alapításától 225 év telt el.

Mieskuoro Pohjan laulu /Férfikórus észak dala
A kórus 1908 óta müködik. Akkor alapították Nuorsuomalainen Mieskvartetti/Fiatal finn férfikvartett néven. A Pohjan laulu név egy névadóverseny gyöztesétöl származik, ezt 1912-ben rendezték , a gyöztes a ”San Satiirius” jellige mögött J.Laitinen oului asztalos !! volt.
Ez a kórus képviselte Finnországot 1968 júniusában az Europa hangversenyen. Ezt az akkori Szovjetunióban Odessza városában rendezték. A finn kórus a szovjet médiában nagy nyilvánosságot kapott.
Az elsö nemzetközi kórusversenyen – Franz Schubert verseny – 1984-ben Pohjan laulu második helyen végzett. Pekka Kostiainen szerezte „ Kolm `on miehellä pahoa“ címü müvének elöadását a birálóbizotság egy szóval minösítette: täydellinen = tökéletes.
A kórus idén, februárban az oului Stockman áruházban meglepetésszerü / flash mob fellépést rendezett, itt hallható :

Sulasol =Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y. Finnország Énekeseinek és Zenészeinek Szövetsége, regisztrált egyesület.
Ez az egyesület Finnországban egyike a legismertebb mükedvelö alapú énekkarainak, 1922-ben alapították Suomen Kuroliitto = Finnország Kórusszövetsége néven. A szövetség célul tüzte ki többek között a kóruséneklés népszerüsítését, valamint a kórusvezetök képzését és énekünnepélyek rendezését.
A kórus Sulasol néven évente négyszer megjelenö újságot ad ki 10 500 példányban. Olvasói nemcsak mükedvelök, hanem hivatásos zenészek és énekesek is.

A Sulasol egyesület számos kórust tömörít, ezek közé tartozik a Suomen Naiskuoroliitto ry = Finnország Nöi Kórusainak szövetsége, melyet 1945-ben alapítottak.
Ide 76 nöi kórus tartozik, összesen 1800 énekessel. Ezek az énekkarok az ország minden részén müködnek.
Ha Önök közül valakit érdekelnének ezek a kórusok, a felsorolásuk itt található:
http://snkl.sulasol.fi/jasenkuorot/
Mint a táblázatból látszik szinte minden kórusnak van facebook oldala , ott még több információ érhetö el az egyes kórusokról.

A kóruséneklés nemcsak a felnöttek szórakozása, Finnországban több, sikeres gyerekkórus is müködik ,ezek közül megemlítendö a

Cantores Minores fiúkórus

Cantores Minores Kuva Seppo Sarkkinen (Yle

Ennek a kórusnak a története szorosan összefügg a keresztény templomi éneklés történetlmével.
A kórust 1952-ben alapították Helsinkiben. Ez az év a finn történelemben jelentös év, mivel az ország kifizette az un. háborús jóvátételt a Szovjetuniónak, akkor rendezték a Helsinki Olympiát, megszünt az útlevélkényszer az északi országok között, elindultak az elsö egyenes repülöjáratok New York felé és nem utolsó sorban Finnország leánya Armi Kuusela lett a világ szépe.
Ebben az évben volt a Helsinki katedrális 100. születésnapja is. A katedrális esperese Aapo Santavuori elhatározta, elérkezett annak az ideje, hogy európai mintára nemzetközi elvárásoknak megfelelö fiúkórust alapítson. Ebben a szellemben hívta meg a zenebarátként ismert tiszteletest, Tarmo Nuotio-t az egyházközség szolgálatába, aki az énekkar elsö vezetöje volt. Az énekkarra a legnagyobb hatást Heinz Hoffman németszármazású kántor gyakorolta, aki 1962-ben vette át az énekkar vezetését, mintaképül a bécsi Wiener Sängerknabe fiúkorus szolgált.
A kórus elsö nyilvános fellépésekor – 1953-ban Anyák napján – 11 kisfiú énekelt. A létszám gyorsan növekedett, karácsonykor már ötvenen voltak, jelenleg több mint 400 énekes vesz részt a kórus munkájában. Az énekesek közül számosan lettek hivatásos muzsikusok, jelenleg Finnország több városában is müködnek ezen a néven – Cantores Minores – énekkarok a kórusnak van zeneóvodája és saját zeneiskolája is.
Személy szerint az egyik legmaradandóbb élményem egy, a Helsinki Katedrálisban tartott nagypénteki hangverseny volt, melyen ez a gyerek- kórus Johan Sebastian Bach Matteus passióját énekelte eredeti német szöveggel !
Kedves Olvasók ! Okvetlen hallgassák meg a korált az ö elöadásukban itt:

Tapiolan Kuoro/Tapiola kórus
Erkki Pohjola alapitotta 1963-ban ezt a kórust, Espooban. Személyesen találkozott 1964 – ben Kodály Zoltánnal és a német zenepedagógussal, a müncheni zeneföiskola professzorával Carl Orffal ( 1895-1982) . Az ö hatásuk érvényesült a Pohjola által 30 éven át vezetett gyerekkórus tagjainak zenei nevelésében. Ezalatt az idö alatt egy átlagos iskolai énekkarból az egyik legsikeresebb gyerekkórus lett, ahol 500 kislány és kisfiú énekelt már a kórus fennállása óta.

A számos hagyományos kórus mellett Finnországban több sikeres, modern kórus is van. Ezek a kórusok új utakat keresve szereznek egyre nagyobb közönséget, érnek el egyre nagyobb nemzetközi sikereket.
Ezek közé tartozik:

Philomela kórus
Ez a mindenféle korú nökböl álló kórus iden ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Egy kis izelitö a Vain Rakkaus= Csak szeretet címü müböl itt hallható:

A kórus 2013-ban Helsinki föpályaudvarán un. flash mob fellépést rögtönzött, okvetlen érdemes öket meghallgatni itt:

Mint Önök is hallják ez a kórus nem mükedvelökböl áll. Tagjai vagy hivatásos muzsikuslelkek vagy zenei szakokon tanulók. A kórusnak 50 tagja van, vezetöjük fennállásuk eleje óta Marjukka Riihimäki, akit 2009-ben zenetanácsosi címmel tüntetett ki Finnország elnöke.
A kórus elöadásaihoz sokszor koreográfia is tartozik, nemcsak énekelnek. Fellépnek ismert, nagy finn szinfonikuszenekarokkal is.
A Philomela kórus többszörös díjnyertes, legkimagaslóbb eredményüket idén érték el, amikor 2014 júliusában megnyerték a kóruséneklés Rigában rendezett világbajnokságát a nöi kamarakórusok kategóriájában. A World Choir Games néven futó vesenyt nyolcadik alkalommal rendezték, 73 ország 460 énekkara vett részt a vetélkedön, melyen a különbözö osztályokban összesen 229 aranyérmet osztottak ki. Finnországból 7 kórus indult ezen a vetélkedön.
Az énekkar 7 CD lemezt adott ki. Egy évvel ezelött, 2013-ban a Grazban rendezett kóruséneklés Európabajnokságán 74 kórus közül ök végeztek az elsö helyen.
A Philomela kórus az utóbbi években külföldön is szerepelt a következö országokban: Argentina, Belgium, Irország, Japán, Kanada, Kenya, Kina, Kuba, Norvégia,Franciaország, Németország, Zambia, Taiwan, Zimbabve és az Amerikai Egyesült Államok.

Modern kórust képvisel az Ouluban székelö
Huutajat/Ordítók nevü férfikórus
Ez egy 30 tagból álló fekete ruhában, fehér inggel és nyakkendövel fellépö énekkar, melyet 1978-ban alakult. Nem énekelnek, hanem üvöltve/ordítva adják elö a legkülönbözöbb számokat, közöttük a Finn himnuszt is !

Huutajat

Ez a kórus is szerepel külföldön rendszeresen, stilusával nagy feltünést keltve. Az 1994-ben rendezett atlétikai Európabakjnokság megnyitóján a Helsinki Olympia stadionban Finnország egyik legismertebb – nemzetközi karriert befutott – operaénekesnöjével, Karita Mattila-val együtt léptek fel.
Vezetöjük neve Petri Sirviö, az alábbi felvétel a kórus fennállásának 10. évfordulójával összekötött ünnepségen készült.

Csak megjegyzésként : az izlések és a pofoniok ugye nagyon különbözöek is lehetnek.

Mai levelem végén egy nekem nagyon kedves, kis együttest említenék még meg. A neve:

Rajaton/Határtalan
Ennek, az 1997-ben alapított a capella kórusnak 6 tagja van.

Rajaton lauluyhtye

Nevének megfelelöen ez az énekkar az egyházi énekektöl kezdve pop és jazz dalokon át mindent énekel. Rendkivül sikeresek, a világ sok részen adtak hangversenyeket mint fesztiválokon mint templomokban. Együtt müködnek zenekarokkal is, ilyenek az UMO Jazz zenekar és a Lahti Szinfonikusok. Lemezeiket nagy örömmel veszi a zenekedvelö közönség, eddigi legsikeresebb lemezük a 2007-ben több mint 60 000 példányban eladott Joulu/karácsony c. lemezük volt.
Egy kis ízelítö itt hallgatható:

Kedves Olvasók !
Mai levelem csak felületes bepillantást ad Finnország kórusainak életébe. Még számtalan finn kórusról írhatnék, órási az anyag, a fenti csak egy apró morzsája annak.
Következö levelemben folytatom a témát. Várom az Önök aktív részvételét hozzászólások formájában , hiszen sokuknak van személyes tapasztalata a finn kórusokkal.

Judit Mäkinen
Finnország

Források:
http://www.sulasol.fi/
http://www.hs.fi/kulttuuri/a1405824767454
http://fi.wikipedia.org/wiki/Erik_August_Hagfors
http://www.kansallis-kuoro.com/
http://www.laulunystavat.fi/
http://www.pohjanlaulu.fi/kuoron-esittely/historia.html
http://www.klubi.fi/kuoro10.pdf
http://yle.fi/uutiset/cantores_minores_on_yleisradion_vuoden_nuorisokuoro/5872275
http://helsinki.kohokohdat.fi/kaharaa-kapsakissa/
http://www.sulasol.fi/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tapiolan_kuoro
http://fi.wikipedia.org/wiki/Philomela
http://www.philomela.fi/uutisia/
http://fi.wikipedia.org/wiki/Mieskuoro_Huutajat

A képek forrásai:
Hagfors : http://fi.wikipedia.org/wiki/Erik_August_Hagfors
Laulun ystävät : http://fi.wikipedia.org/wiki/Mieskuoro_Laulun_Yst%C3%A4v%C3%A4t
Cantores minores:http://yle.fi/uutiset/cantores_minores_on_yleisradion_vuoden_nuorisokuoro/5872275
Philomela kuoro : http://www.youtube.com/watch?v=AdYrHQSs9B0
Huutajat: http://fi.wikipedia.org/wiki/Mieskuoro_Huutajat
Rajaton: http://www.rajaton.net/sitenews/view/-/nid/313/ngid/1

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.