Hosszabbodnak a napok Finnországban

Kedves Olvasók!

Tegnap vége lett Finnország legészakibb részén a kaamos-nak nevezett időszak, amikor a nap nem kel fel. A hiedelmek ellenére Ilyenkor nincs teljesen sötét, kék fény uralja a tájat.

Kaamos

Hogy mi is a kaamos arról már régebben írtam itt olvasható  : https://finnorszagilevelek.com/2014/11/17/123-level-kaamos/.

Tegnap óta észrevehetően hosszabbodnak a napok. Ezen a képen egy összehasonlítás látható arról, hogy milyen a nap hosszúsága Finnország különböző részein december 22.-én és január 17.-én .

Milyen hosszúak a napok Finnországban december 22.-én és január 17.-én

Gyorsan haladunk a nyár, azaz a fehér éjszakák felé- amikor hetekig nem nyugszik le a nap. Ezt az időt még hótakaró alatt várja az egész ország.

Hótérkép 2022 január 17.

Mindnyájuknak kellemes keddi napot kívánva

Judit Mäkinen

Forrás:

Változások Finnországban 2022 elején. 347.levél

Finnországi levél hazámból Finnországból szülőhazámban Magyarországra

Kedves Olvasók !

Nem csak mi teszünk ígéreteket az új év elején, az állam is. A különbség  ezek között az ígéretek között az, hogy míg a mi ígéreteink közül a legtöbből nem sok valósul meg, az állam ígéretei általában megvalósulnak. Mai levelemben azokról a változásokról írok, melyeket idén megvalósít a finn állam. Ezeknek a változásoknak legtöbbje az Adóhivatallal/ Verovirasto és a Népnyugdíjintézettel/ Kansaneläkelaitos /Kela függ össze.

Csökken a jövedelmi adó

Az adófizetők  központi szervezete _Veronmaksajien keskusliitto- szerint a csökkentés 0.2 %-nak felel meg. Ez azt jelenti, hogy pl. a 3500 € havi bruttójövedelmet keresőknek idén 100 euróval több marad.

Idén több a jövedelmi adóból un. háztartási szolgáltatások címén levonható pénz mennyisége

Ennek az a háttere, hogy ha Finnországban valaki hivatalosan bejelentett vállalkozással/vállalkozóval végeztet személyes háztartásában valamilyen  munkát pl. takarítás, ápolás vagy gondozás akkor adóbevallásában a munkavállalónak kifizetett munkabér összegének 60%-át levonhatja az évi jövedelméből. Ezzel csökkenti a saját jövedelmi adóját mivel az progresszív nálunk.

Levonható a munkabér 60%-a

A renoválás, pl. lakásfelújítás munkálatai nem tartoznak ide, az ilyen munkákra kifizetett munkadíj 40 %.-át lehet levonni az adóból. Ez az az összeg, ami a tavalyi év végéig mindenre vonatkozott. 

Eddig a levonható  maximális összeg 2250 euro volt, idén ez 3500 euro lesz. Ennek az adónak a bevezetése a finnországi ”fekete munkavégzés ”-t csökkentette, egyben új vállalkozásokat hozott létre.

Változnak a Kansaneläkelaitos = Kela(Népnyugdíjintézet) nyújtotta támogatások

A szülési vagy un. szülői szabadságon levők pl. apukák napidíja idén 29.67 €/naponta, tavaly ez 29,05 € volt.

A főiskolákon tanulók az évi egészségügyi ellátásukért 35,8 €-t fizetnek egy oktatási félévben, ez nem változik idén. A diákoknak nem küldenek számlát, a befizetést mindenki maga köteles intézni.

Tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos változás

A Kansaneläkelaitos /Kela egyik támogatási formája az un.tanulmányi ösztöndíj (opintotuki). Ennek összege a tanuló családi állapotának függvénye. A segélyt havonta lehet felvenni

Diákok támogatásának módjai

Ez az összeg csak akkor adómentes, ha ez az egyetlen jövedelmi forrás. Ebből senki nem él meg, a diákok legnagyobb része – elsősorban azok akik nem laknak szüleikkel -dolgozik az egész tanulmányi idő alatt. Az évi munkával keresett  jövedelem egy bizonyos összegig adómentes, ez jelenleg maximálisan 15 630 €.

Emelkedik a munkanélküli segély

Az alap napidíj (peruspäiväraha) 33,78 €-ról 34,50 €-ra nő. A gyerekes munkanélkülieket ezen kívül úgy segítik, hogy idén egy gyerek után 5,41 két gyerek után 7,95 és minimum három gyerek után 4,01 €-val nő az alap napidíj . Ezen felül van egy un. jövedelemtámogatás (toimeentulotuki),ez az egyedül élő munkanélküliek  esetében 514,82 € havonta, azaz 10 euróval több, mint tavaly volt.

Nyugdíjak változása  

Finnországban többféle nyugdíj van, ezek közül a legfontosabbak az un kansaneläke = szószerint fordítva népnyugdíj és a munkaviszonyon alapuló työeläke. A nyugdíjakat ugyanúgy adóztatják, mint bármilyen más jövedelmet. A nyugdíjasok a betegbiztosításért többet fizetnek mint mások, ezt azzal indokolják, hogy a nyugdíjas korosztály többet veszi igénybe az egészségügyi ellátást, mint  a fiatalabbak.

Akiknek nincs munkaviszonyon alapuló nyugdíjuk vagy ha annak összege nagyon kicsi azok bizonyos körülmények között kaphatnak kansaneläke-t. Ennek összege az egyedül élők számára 665,29 €-ról 679€-ra emelkedik. Párkapcsolatban élők havonta 606,65 €-t kaphatnak.

Azok a nyugdíjasok, akik évi nyugdíja meghaladja a 47 000 €-t – ezt adóztatják a jövedelmi adókulcs szerint – az ezen felül eső összeg után még + 5,85 % adót fizetnek un. “ szolidaritási adó “ címén.

.Ezekkel kapcsolatban okvetlen megemlítendö, hogy a finnországi árakat nem lehet és nem szabad összehasonlítani más országok árviszonyaival. Ugyanúgy az adózást sem lehet összehasonlítani, mivel közismert, hogy a finn adózási rendszer egyike a világ legszigorúbb adózási rendszereinek.

A finnül tudók mindenről tájékozódhatnak a Kansaneläkelaitos/Kela internetes oldalán itt : https://www.kela.fi/-/muutoksia-kelan-etuuksiin-vuonna-2022

Drágul a dohány és az alkoholos italok ára  

A cigarettadoboz ára 50 centtel emelkedik Tavaly egy doboz Marlboro cigaretta ára 9,50 €  a Colt cigaretta ára 11,80 € volt.

A sör árának emelkedése függvénye az ital alkoholtartalmának. Finnországban rengetegféle sör kapható, ezek áremelkedésének ismertetése meghaladja levelem kereteit.

Szolgálati autó – előny adója

Az ilyen autók használata után fizetett adó mennyisége összefügg a kérdéses autó CO2 kibocsátásának mennyiségével. Ha ez 100 g /100 km alatt van, az autó után fizetett adó 85 euróval csökken havonta. Gyakorlatilag ez csak a hibrid- és gáz-autókra vonatkozik.

A szolgálati autó után úgy adóztatnak, hogy az adóhivatal az előnyt elvező jövedelméhez hozzáteszi a szolgálati adó hivatalosan megállapított értékét, mint havi jövedelem pluszt és így a jövedelmi adó a progresszivitása miatt több lesz. Az adó értéke függ a szolgálati adó korától és márkájától valamint attól is, hogy ezt az autót korlátlanul használhatja-e az előnyt élvező, vagy csak bizonyos km-t tehet meg ezzel az autóval havonta. Utóbbi esetben köteles naplót vezetni a naponta megtett utakról , ezt a naplót az adóhivatal bármikor bekérheti ellenőrzésre.

Finnországban mindenki, akinek autója van fizet – azok is akiknek nincs szolgálati autójuk – un. autóhasználati adót. Ezt eredetileg átmenetinek szánták, de már több mint 15 éve tart ez az un. “átmenet”.

Változás a gyermekvédelemben dolgozókkal kapcsolatban

Szabályozzák a gyermekvédelemben dolgozók ügyfeleinek számát úgy, hogy egy dolgozónak maximum 35 ügyfele lehet majd. Ez a terv megvalósíthatatlan, mivel óriási a a szociális hálózatban dolgozók hiánya és semmi gyakorlati lehetőség nincs az irányszám megvalósítására. Sajnos az utóbbi években nőtt a védelemre szoruló gyerekek és fiatalok (0-17 éves korig) száma is, ezt jelenleg a korona-vírus járvány okozta helyzet még fokozza.

Kedves Olvasók!

Finnország az adóztatás világbajnoka. Minden elképzelhető és sokak számára elképzelhetetlen adó létezik. Ugyanakkor létezik egy olyan szociális támogatási rendszer is, ami ezt az országot az ide költözni szándékozók részére vonzóvá teszi.

Gyerekes családok támogatása

Ha valaki ide költözik, vagy itt dolgozik ilyen anyagi támogatásokat kaphat: anyasági-apasági és szülői támogatás, terhességi napidíj, gyerekek után fizetett támogatás, gyermek otthoni ápolásának támogatása, megélhetési támogatás  

Az iskolai oktatás, iskolai étkezés és a tanszerek ingyenesek az általános- közép- és szakiskolákban. Az iskolától 5 km-nél távolabb lakó általános iskolai diákok közlekedéséről gondoskodnak. 

Sérültek és krónikusan betegek támogatása

Nyugdíj, rehabilitáció támogatása, orvosság és közlekedés költségeinek támogatása. Ez a 16 éven aluli sérült gyermekek estében a mindennapi élet költségeit támogatja. A 16 éven felüli sérült vagy krónikusan beteg fiatalok esetében segítik a mindennapi támogatott, önálló lakhatást, a továbbtanulást és a lehetőségek szerinti munkakeresést.

Bizonyos krónikus betegségekben szenvedők kaphatnak un. taxi-utalványt, ennek segítségével havonta kb. 8 alkalommal ( = 4 oda-vissza út )  taxi igénybevételével intézhetik dolgaikat, pl.bevásárolás.

A támogatások és segélyek útvesztőjében nehéz eligazodni és egy-egy támogatás elérésére bonyolult bürokratikus eljárásra van szükség adatokkal és kérdőívekkel. Szükség van többek között olyan iratokra is, melyekkel a kérvényező igazolja munkaviszonyát , családi- és egészségi állapotát .

Kedves Olvasók!

Minden segítség és támogatás ellenére Finnország nem álomország. Aki itt szeretne érvényesülni, annak többek között kitartásra, tanulásra, türelemre, szorgalomra és alkalmazkodásra van szüksége. És még egy nagyon fontos dolog : a finn nyelv megtanulása egyike a legfontosabbaknak. Ez szükséges annak ellenére is, hogy Finnországban nagyon sokan és jól tudnak angolul. Sok munkahelyen angol a munkanyelv, de barátokat szerezni és beilleszkedni az itteni társadalomba finn nyelvtudás nélkül nem lehet.

Judit Mäkinen

Forrás :

.

Igazi finn tél van idén !

Kedves Olvasók ! A tavalyi enyhe tél után idén igazi finn tél van. Az egész országot vastag hótakaró fedi, befagytak a tavak, sót a jégtörők is munkába álltak. Az ország déli részén nincs farkasordító hideg, rengeteg lehetőség van a téli … olvasásának folytatása

Boldog Ùjévet ! 346.levél

Finnországi levèl hazámból Finnországból szülőhazàmba Magyarországra

Kedves Olvasók!

Szeretettel köszöntöm Önöket ezzel a szép verssel az új év első napjának estéjén remélve, hogy mindnyájan egészségesen kezdik ezt az évet. 

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha, soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’

Egy új év elején szokás visszagondolni az elmúlt évre és sokan terveket is szövögetnek az újévre. Az ilyen tervekkel kapcsolatban óhatatlanul is eszembe jut, hogy: Ember tervez …..

Az elmúlt év nem tartozott a legboldogabb évek közé, még az világ un. legboldogabb országának nevezett Finnországban sem. Ennek legfontosabb oka a koronavírus-járvány. Váratlan és kiszámíthatatlan vírus-variánsok felbukkanása új kihívások elé állított mindenkit, elsősorban az egészségügyben dolgozókat. Az állandó veszélyben dolgozók hosszú munkanapjai, a betegek ellátásán kívül a fertőző források utáni kutatás és a megbetegedettek környezetének felderítése óriási feladat.

Intenzív osztály

Ezt fokozta, hogy sajnos sokan vannak az olyanok, akik önrendelkezés címén nem oltatják be magukat. Ilyenekkel még az egészségügyben dolgozókkal is találkozunk. Hogy az oltás miért veszélyesebb, mint a milliók halálát okozó világjárvány azt én nem értem. Hogy valakinek joga van arra, hogy másokat megfertőzőn az is a számomra érthetetlen dolgok közé tartozik azzal együtt, hogy az intenzív osztályok túlterhelése miatt sok fontos műtét elhalasztása nem érdekli azokat, akik oltatlan állapotuk miatt súlyosan megbetegedve  elfoglalják az intenzív osztályok ágyait.

A járvány miatt bezárt munkahelyek nem egy vállalkozás végét jelentették. A távoktatás mind a tanárok mind pedig a tanulók pszichés állapotára is hatással volt. Az otthondolgozás nem egy családban sok problémát hozott magával, a kis lakásokban az otthon sürgölődő gyerekek társaságában majdnem lehetetlen helyzetet jelentett sok szülőnek.

De vajon mi vár ránk az új évben?

Jelenleg talán elmondható, hogy nem tudunk semmi biztosát. A legfontosabb  nyitott kérdések közé tartozik, hogy vajon megszűnik-e a járvány az oltottak számának erős fokozódàsával? A járvány azért kulcskérdés, mert jelenleg az èlet minden területét befolyásolja.  

Mit tehetünk mi az új életformában?

Elsősorban nem szabad panaszkodni és siránkozni. Gondoljunk arra, hogy a legtöbbünknek van otthona, ahol meleg és világos van és van mit enni is. Az idősebbek már átmentek sokkal nehezebb, igazi háborús körülményeken. Hányan vesztették el az otthonukat bombázás vagy kitelepítés miatt, hányan haltak meg a hideg vagy az élelem hiánya miatt? Hányan várták hiába családtagjaikat a haláltáborokbòl ?

Finnországban százezrek lettek földönfutók a II. világháború után elvesztve mindenüket a megváltozott országhatárok miatt. Az akkori harcterekről a mai napig hozzák vissza a hősi halottak csontjait. És ahogyan ök alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez és kezdték újra a életüket mi is túléljük ezt a nehéz időszakot. Gondoljunk Madách Imre örökérvényü szavaira : “Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál. “

Bele kell törődni abba, hogy belátható időn belül – vagy talán soha – nem lesz úgy, ahogy volt. Mivel én öreg vagyok, itt eszembe jut a világháború után sokat hallott “majd ha újra jó világ lesz “frázis – és soha nem lett olyan “jó világ”.  

Megpróbálhatunk oltatlan ismerőseinkkel óvatosan, tapintatosan és semmi esetre sem agresszívan beszélgetni az oltásról. 

Az oltás nem fáj és nem veszélyes

Ennek esetleg van jelentősége az oltás elleni félelem leküzdésében és az oltással kapcsolatos tévhitek eloszlatásában. Sajnos azért írom, hogy esetleg mert vannak olyanok is akik nem akarják hallani a bizonyított tényeken alapuló érvelést. Ök  egészségesek és egyben minden ellen immúnisak, millió embertársaik halálát un. normálisnak tartják, hiszen senki nem él örökké.

Meg kell tanulni élni az új körülmények között.

Oltásra kell menni, szükség esetén tesztre kell menni, távolságot kell tartani. Nem találkozhatunk csoportosan úgy, mint “régen”. Sajnos ez a fiatalokat is érinti, ők talán jobban szenvednek ettől, mint az idősek. De az utóbbiak magányosságának érzése fokozódik. Akiknek valamilyen dementáló betegségük van nem értik miért maradtak egyszeriben látogatók nélkül, talán már elfelejtették őket?

“Segíts magadon, megsegít az Isten” – mondja a tanács. Milyen igaz. Igen, segíthetünk magunkon és ezzel másokon is.

De vajon hogyan segíthetünk magunkon?

Erre az új kommunikációs formák sok lehetőséget adnak. Kulcsszerepe van az internetnek. Sajnálom azokat, akik elzárkóznak ettől a lehetőségtől, bár elérhetők lennének számukra a számítógépek vagy /és az okostelefonok. A bezártság és ezzel egyidejűleg a külvilág iránti érdeklődés hiánya  nem egy betegség forrása.

Lehet telefonálni, sőt úgy is, hogy látjuk egymást. Erre remek lehetőséget ad a Skype – internetes telefonálási program.

Telefonprogram : Skype

De Skype nélkül is felemelhetjük a telefonkagylót. Ne arra várjunk, hogy minket hívjanak fel, mi legyünk aktívak. Mindenki örül egy ismerős hangnak, egy “hogy vagy ?”-nak.

Lehet csoportos távtalálkozást szervezni pl. a Zoom vagy a Teams programok segítségével.

Távtalálkozás

Az interneten olcsóbban olvashatunk újságokat, ami nem csak pénzmegtakarítást jelent, hanem egyben kevesebb szemetet is.

Hallgathatjuk többet a rádió híreit, nézhetünk több pl. a természettel foglalkozó televíziós programot.

Elővehetünk még otthon a könyvespolcon fekvő, soha el nem olvasott könyveket. Most van idő az olvasásra.

Rendezhetjük a mindenféle dobozban összegyűjtött régi fényképeket. Talán még tudjuk mikor készültek és kik vannak a képeken.

Azok a régi, szép idők !

Beszélgethetünk családunk fiatalabb tagjaival a saját családunkról, hiszen közöttük többen is vannak, akiknek semmilyen fogalmuk nincs felmenő rokonaikról. Fiatalon nem gondolunk sem az öregségre, sem a múltra. Mivel a tegnap mögöttünk van és a holnapot nem ismerjük ezért ma kell élnünk. Ezt a mai életet korlátozza a vírusjárvány.  

A  tilalmak nem tiltják a kisebb társaságokat, hárman-négyen játszhatunk közösen társasjátékot, ez elvonja a gyerekeket/unokákat az okostelefonok világától. Akár egyedül is elkezdhetünk egy kirakós játékot.

Társasjáték – Monopoly

Ha van kártyás ismerősünk kártyázzunk együtt, ha nincs, a pasziánsz is megteszi.

Üdvözölhetjük a szomszédainkat, köszönhetünk egymásnak a liftben.

Még egy valami van, ami nagy örömet jelent mindenkinek. Ez a személyes kézzel írt levél. Még akkor is, ha nem érkezik meg pillanatok alatt és nincs vidám képekkel teletűzdelve. Vajon közülünk ki és mikor írt kézzel levelet?  

Kedves Olvasók!

Az előttünk álló évre mindnyájuknak elsősorban jó egészséget kívánok. Kívánok jó baráti beszélgetéseket. Kívánok sok apró örömet, ezekben rejtőzik az igazi öröm. Örüljünk minden reggelnek, minden napsugárnak, minden tavaszi virágnak, minden madárdalnak.

Utoljára, de közel sem utolsó sorban örüljenek velem – az immár 12 éves Finnországi levelek írójával – annak, hogy az elmúlt évben közelebb kerültek egy hidegnek, egzotikusnak és furcsának tűnő országhoz, ami igazában nem hideg és így a leveleim segítségével belepillantva a finnországi élet és kultúra sokoldalúságába már nem is olyan egzotikus és furcsa ugye?

Mindnyájukat szeretettel üdvözölve B.U.È.K

Judit Mäkinen

Finnországban karácsonyi béke van !

Kedves Olvasók !

Ma, 2021 dec. 24.-én déli 12 órakor Turkuban , Finnország régi fővárosának régi terén kihirdették a karácsonyi békét. A képeket a TV egyenes adásából ” kaptam” el .

Szeretettel kívánok Önöknek is békés karácsonyi időszakot és reményteljes Újévet !

Judit Mäkinen

Finnország a karácsonyi dalok országa 345.levél

Kedves Olvasók !

Míg az Ádvent sok országban a csendes várakozás ideje , Finnországban mindenütt szól a zene – a karácsonyi zene. Ez nem csak az üzletek reklámjaként csalogatja a vásárlókat. Karácsonyi dallamoktól hangosak az óvodáktól kezdve az öregek otthonai is. Nem a rádió bömböl, mindenki együtt énekel.  Régi szokás szerint a templomokban is szerveznek, együttes dalestéke.  Ilyen alkalmakkor megtelnek a különben üresen kongó templomok.

ön kauneimmat jouluTurku, MIkael-templom laulut Mikaelin kirkossa.

A karácsony énekek hagyománya régi, évezredes. Eekröl a dallamokról szól mai levelem, mely egyben az idei év utolsó levele is.

Egy kis történelem

A legrégebbi dalok ugyanolyan régiek, mint a karácsonyi ünneplése. A Gloria in excelsis Deo – Dicsőség az Istennek már az elsö évszázadban is ismert volt. A karácsonnyal foglalkozó himnuszok az 1200-as évéktől váltak általánossá Németországban, Olaszországban és Franciaországban.

Martin Luther nevéhez több karácsonyi ènek is füzödik, ezek közül a leghíresebb 1535-ben jelent meg Vom Himmel hoch da komm ich címmel. Magyarul Az Istennek szent angyala néven ismert.

Vom Himmel hoch , Enkeli taivaan

Finnül : Enkeli taivaan szavakkal kezdödik, ez a 21. zsoltár,mely 1605 óta szerepel a zsoltárok  között.Itt hallható : https://www.youtube.com/watch?v=VNWeendm4OE

Karácsonyi dalok Finnországban

Piae Cantiones néven 1582-ben jelent meg egy 74 dalból álló gyűjtemény, melyben vallásos karácsonyi dalok is vannak. Ezeknek a daloknak egy részét ma is éneklik részben az eredeti nyelven azaz latinul és finnül is.

A legismertebb finn zeneszerzö Jean Sibelius öt karácsonyi dalt komponált.

Jean Sibeliusnak karácsonyi dalaival részletesen foglalkoztam a 185.levelemben, ami itt olvasható : https://finnorszagilevelek.com/2016/12/19/finnorszagi-level-185-sibelius-opus-1/

A legszebb karácsonyi dalok néven ismertek  azok  az együttes, templomi éneklések, melyek egészen a korona-vírusjárványig rengeteg  embert hoztak össze .

A legszebb karácsonyi dalok. Turku Mikael templom

Történt 1973-ban, hogy a Finn Missziótársaság / Suomen Lähetysseura zenei ügyekért felelős titkára Martti Kauppinen és A Hyvinkää városi egyházközség kántor-orgonistája Matti Heroja együtt gondoltak arra, hogy a karácsonyi hangulatot együttes énekléssel lehetne fokozni, egyidejűleg gyűjteni is lehetne a Missziótársaság valamilyen fontos ügyére. Abban az évben rendeztek első alkalommal közös énekestéket  Legszebb Karácsonyi dalok / Kauneimmat joululaulut néven .A legjobbnak  ádvent legcsendesebb Vasárnapját – a 3. Vasárnapot – tartották.  Ezekre az alkalmakra kis énekfüzetet adtak ki ami az éneklendő dalokat ,azoknak kottáit és szövegét is tartalmazta. Ezzel a témával itt foglalkoztam részletesen : https://finnorszagilevelek.com/2018/12/21/a-legszebb-karacsonyi-dalok-254-level/

A karácsony sok zeneszerzőt ihletett a modern időkben is. Ezzel változik a legszeretettebb, leginkább énekelt dal is. Finnországban 2011-ben rendezett felmérés szerint a legkedveltebb karácsonyi dalt 1988-ban szerezte Kassu Halonen, szövegét Vexi Salminen írta. A dal címe : Sydämeni joulun teen = A szívem karácsonyát ünnepelem. Itt hallható Vesa- Matti Loiri előadásában.

A vallásos tartalmú karácsonyi dalokon kívül Finnországban nagyon sok vidám, karácsonyi gyerekdalt is ismerünk Számtalan vidám karácsonyi  gyerekdal teszi az ádventi idöszakot kedvessé. Ezekböl egy hosszabb összefoglalás itt hallható :

Ezek egy része az angloszász világban ismert karácsonyi dal,  finn szöveggel énekelve. Rudolf a piros orrú rénszarvas történetét a magyar gyerekek is ismerik, itt hallható magyarul :

Kedves Olvasók !

Idei utolsó levelemet az évszázados múltra visszatekintő karácsonyi Békenyilatkozattal zárom. erről a 2015. év utolsó levelében  így írtam:

Karácsonyi békenyilatkozat

Különleges finn szokás a Karácsonyi Béke nyilatkozata, melyet dec. 24.-én déli 12 órakor olvasnak fel nyilvánosan Turkuban. A régi piactéren az un. Brinkkala ház erkélyéről ünnepélyes keretek között felolvasott régi szöveget többezres tömeg hallgatja. Ez a szokás a középkorra vezethető vissza és akkor  része volt a finn törvényhozásnak. A mostani szöveget a nagy turkui tűzvész után a városi tanács titkára jegyezte fel emlékezetből 1827-ben.

A békenyilatkozat az ország két hivatalos nyelvén, finnül és svédül hangzik el.

Békenyilatkozat felolvasása

Az eseményt 1935 óta a rádió és 1983 óta a finn televízió egyenes adásban közvetíti. Turku, Finnország régi fővárosa és Finnország az egyetlen skandináv ország, ahol ez a hagyomány évszázadok óta fennáll. A karácsonyi béke időszaka a középkorban 20 napig tartott és Tuomas (Tamás) napján, december 21.-én kezdődött.

A Karácsonyi Békenyilatkozat az én fordításomban így hangzik

Holnap, ha Isten is úgy adja
Lesz Urunk és Megváltónk
Kegyelemteljes születésének ünnepe.
Ez okból most általános Karácsonyi Béke nyilváníttatik
Ösztönözve
Mindenkit arra, hogy ezt az ünnepet
Az ünnephez illő ájtatossággal
Töltse,
Valamint különben is csendesen és békésen
Viselkedjék.
Mert az, aki ezt a békét megszegi és
A Karácsonyi Békét illetlen viselkedéssel
Zavarja,
Terhelő bizonyítékok mellett lesz bűnös
Azon büntetés kiszabására, melyet a
Törvények és rendeletek
A mindenkori vétségre és bűnre kiszabnak.
Végezetül kívánunk városunk minden lakójának
Örömteli Karácsonyi Ünnepeket.

Idei utolsó levelemben ezekkel a szavakkal kívánok én is Önöknek békés és áldott Ünnepeket és közelgő Újesztendőt abban a reményben, hogy jövőre is írhatok szülőhazámba Magyarországra leveleket hazámból, Finnországból, hazámról Finnországról.  Egyben köszönöm  Önöknek mindazt a sokoldalú érdeklődést amiben  az elmúlt évben részem volt.

Judit Mäkinen

Forrás:

Százéves magyar, karácsonyi aprósütemény

Kedves Látogatók

! Karácsony elött sokan sütnek aprósüteményeket.

Ezért mellékelem a családunk receptjét, anyai nagyanyám több , mint százéves receptkönyvében az öcsém István találta meg és tette közzé. Pròbálják ki Önök is .

Vajascsók recept

Hozzávalók (kb. 30-40 darabhoz)

  • 15 dkg vaj
  • • 6 dkg cukor
  • • 2 tojássárgája
  • • 21 dkg liszt

Ìgy készül

A vajat a cukorral és a tojássárgákkal géppel habosra keverjük, majd hozzáadjuk a lisztet. A tésztát kézzel összegyúrjuk, félbe vágjuk, és két nagyjából harminc centi hosszú, három centis átmérőjű rudat sodrunk. Ezután a rudakat két centis darabokra felvágjuk. Az így kapott darabokat kerekre sodorjuk és sütőpapírra tesszük.A közepükbe pici mélyedèst teszünk, majd előmelegített sütőben 160 fokon készre sütjük. Mielőtt majdnem teljesen megsülne a sütemény, kivesszük, tetszőleges lekvárt vagy birsalmasajtot teszünk a közepébe. Visszatesszük az egészet pár percre a sütőbe, végül ízlés szerint porcukorral meghintjük.

Vajascsók

Nagyon finom, érdemes rögtön dupla adagot készíteni belőle!

Mindnyájuknak kellemes karácsonyi készülődést kívánva

Judit Mäkinen

December 13. Luca napja

Kedves Olvasòk !

December 13.- a az év egyik legrövidebb napja, Finnországban nem süt a nap. A fényt ünnepli ma az ország, Lucia/Luca napján. Hogy ez hogyan zajlik, arról egy régebbi levelemben írtam, itt olvasható : https://finnorszagilevelek.com/2016/12/13/finnorszagi-level-184-december-13-lucia-napja/

Tilde Polviander : Lucia 2021

Minden évben szavazással választják meg Luciát, idén a neve Tilde Polviander és Ahvenanmaa fövárosában, Maariahamina-ban lakik. A finn TV : Yle Teema Fem adása egyenes adásban közvetíti Lucia koronázásának ünnepségét Helsinki katedrálisàból finn idö szerint du 5 órai kezdettel. Ez magyar idö szerint du 4.

Idén a vírus-járvány miatt “csonka” lesz az ünneplés, mivel a kocsikázás a városban elmarad.

Minden Lucának és Luciának szeretettel gratulálva

Judit Mäkinen

Kép forrása: https://www2.visitaland.com/fi/tapahtuman/2027406/lucia-gala-2021/showallimages?filter=sgid%3D82696%3Bd%3D20210802%7C99991231

Finnország az északi fény országa. 344. Levèl

Finnországi levèl hazámból Finnországból szülöhazámba Magyarországra !

Kedves Olvasòk!

Finnországról a távoli, exotikus, hideg és sötét országról sokféle hiedelem kering. Az évnek ebben a szakában különösen a sötétséggel foglalkoznak sokan, annak depresszív hatásával

Finnország északi részén télen hosszabb ideig  – Utsjokiban 52 napig-  nem kel fel a nap, ezt az időszakot nevezzük kaamos-nak. De téves az a hiedelem, hogy ilyenkor teljesen sötét van. A tájon egy kékes fény uralkodik, a fehér hótakaró is világosabbá teszi a tájat. Az ország deli részén, ahol rövid a nap, de nincs hó sokkal sötétebb van, mint északon.

Kaamos - Visit Sodankylä 2
Kaamos

Akikre úgy általában hat az időjárás, szenvednek a rövid napoktól, de erre is van orvosság, ezek az erős lámpák

A téli évszakban van egy fantasztikus fényjelenség és ez az

Èszaki fény

Finn neve: revontulet  = szószerint a róka tüzei. A név mögött több népi hagyományos hiedelem is van.Az északi népek között a számik egy része ( kolttasaami )  hitt abban, hogy az északi fény tulajdonképpen vér,  azok vére akik vérző  sebek miatt haltak meg. Ezeknek a túlvilágon saját helyük van és onnét származik az északi fény. A kolttaszámi nők magukat kalappal óvták a fény látványától, nehogy a vérveszteség miatt meghaltak lelke elérje őket és ezáltal ők is vérzéssel járó  betegségekben szenvednek majd.

A számik másik hiedelme az volt, hogy a sarki róka farka futás közben a havat csapkodja ezzel fényjelenséget okozva.

A skandináv mitológia szerint az északi fénye a valkűrök fénylő páncéljai okozzák, amikor ezek az északi éjszakában lovagolnak.

Azokban a finn elbeszélésekben, melyek az észak felé megtett utakkal foglalkoznak találkozhatunk egy másik névvel is: Pohjan portit = Észak bejárata.

Az északi más néven sarki fény oka

a napszél.  Amikor az felkavarja az elektromos töltésű részecskéket a protonokat  és  elektronokat azok kb. 300-1000 km/sec sebességgel a Föld irányába jutnak Ezekre hat a Föld mágneses tere és akkor jön létre a fényjelenség, amikor azok elérik  a Föld légterét . A jelenség mágneses viharok eredménye. A fény színe és ereje változó, a legerősebb fény kb. 100 km magasságban van a Föld felszínétöl.

A sarki fénynek hangja is van, ez lehet suttogó, finom hang vagy élesebb , csattanás szerű. A hanggal kapcsolatos kutatások azt mutatják, hogy a hang kb.70 m magasságban jön létre . A finn Aalto egyetem kutatóinak sikerült három különböző mikrofon segítségével rögzíteni a hangokat és  feltételezik, hogy a különböző hangok nem egyforma módon jönnek létre.

Az északi fény volt a témája annak az amerikai TV-sorozatnak, mely Villi Pohjola  = Vad észak (Northern Exposure) néven 1990-1995 között 110 adást ért el. Ebben egy amerikai orvos évekig tartó munkájáról van szó egy képzeletbeli alaszkai városban Cicely-ben.

Vad èszak

Finnországban is bemutatták először 1990-1996 között, majd ismételten 2008-2010 között.

Északi fény vizsgálata Finnországban

A kutatók többféle eszközzel és többféle módon vizsgálják az északi fény jelenségét, ezek között fontos helyet foglalnak el az un. revontuli-kamerák. Ezekben olyan optikai felszerelés van, mely lehetővé teszi az egész égbolt megfigyelését.

Revontulikamera

A kamera 110 km magasságban egy 300 km sugarú kör alakú felületet fed. A finn meteorológiai intézet az 1970-es évek óta használ kamerákat az északi fény vizsgalatára.

Finnországban több helyen is vannak az un. èszaki fény állomásokon ( Revontuliasemat) ilyen kamerák pl. Helsinkiben, Muonioban  és Kilpisjärviben. Ezek a kamerák a sötét órákban 20 másodpercenként vesznek fel képeket

Az érdeklődök számára létezik egy szolgáltatás, a neve

Aurora alert ( Aurora borealis = északi fény , alert = riasztás ).

Ez ingyenes, az interneten elérhető, reális időben tájékoztat az északi fény erősségéről egy 1-5 skálán.  Riaszt akkor, ha a fényjelenség látható Rovaniemi, Luosto, Pyhä és Ranua táján.

Aurora Alert

Ha  jók az időjárási körülmények, az északi fény 15-20 percig látható.

Északi fény túrizmus

A világ minden részéröl érkeznek turisták a finn Lappföldre, ahol kb. 150 éjszakán látható ez a fantasztikus fényjelenség. A szezon augusztus végétől április elejéig tart.

Különösen az ázsiai turistákat érdekli a látvány, mivel a déli világrészeken északi fényt nagyon ritkán lehet látni,talán maximum egyszer minden tizedik évben.

Finnországban több helyen is vannak un. északi-fény igluk, ezek üveg-tetejűek, kényelmesen lehet a meleg igluból gyönyörködni az északi fényben.

Rovaniemiben 46 iglu várja a turistákat és a tapasztalat azt mutatja, hogy az északi fény jobban érdekli az ide utazókat, mint a Mikulás faluja.

Iglufalu Apukka

Ennek az iglufalunak építtetője Markku Kolari már nagyon várja a korona vírusjárvány végét, hogy ismét fogadhassa a vendégeket. Ö egy programot fejlesztett ki, ez okostelefonra feltölthető és jelenti vagy e-mail vagy üzenet segítségével , hogy mikor lehet látni az északi fényt.

Kedves Olvasók !

Sokan- akik mindig és kizárólag csak délre vágynak – el sem tudják képzelni, hogy milyen érdekes az Észak. Az az észak, ahol a hideg nem probléma, csak öltözködés kérdése. Ahol kékes fényben csillog a vastag hótakaró, ahol meleg a szálláshely és a csillagos égen a természet produkálta gyönyörű színjátékot csodálhatja az oda utazó. Finnország várja a látogatókat! Aki szívesen nézne képeket az északi fényröl, nézzen be ide : https://www.google.com/search?q=Aurora+BOREALIS&sxsrf=AOaemvKnmbx5Cjfq0nQ_CHTldTs1v_dJQw:1638971734601&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi_g6bArdT0AhUTvosKHaaKAAwQ_AUoAXoECAMQAw&biw=1436&bih=700&dpr=1.34

Judit Mäkinen

Forrás: